dr inż. Leszek Gajecki

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor nauk technicznych-informatyka (2013), praca “Modelowanie jezyka naturalnego (polskiego) dla potrzeb budowy systemu rozpoznawania mowy klasy LVCSR”. Praca wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji-członka EurAI.

Uczestnik studiów doktoranckich AGH. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (PRz- 2006r) -kierunek Informatyka. Studiował w roku ak.2004/2005 na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii,w ramach programu wymiany przedmioty z kierunku Master of Artificial Intelligence. Tam też wykonywał pracę magisterską “Speech Recognition with syllable-sized units” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej. W okresie 16 marca- 15 czerwca 2006 odbył studencki staż asystencki w Katedrze Automatyki i Informatyki PRz (Zespoł Wizji Komputerowej i Optymalizacji). Obecnie bierze udział w studiach doktoranckich AGH. Członek Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Interesuje się sztuczną inteligencją, rozpoznawaniem wizji i mowy, algorytmiką, programowaniem, elektroniką. Uczestnik Olimpiady Matematycznej (1999, 2000) i Olimpiady Fizycznej(1998, część doświadczalna II etapu- 2000). Podwójny laureat: Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki i Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki (1997)

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Działalność naukowa

Prace badawcze z zakresu rozpoznawania mowy i sztucznej inteligencji. Opiekun Laboratorium Akustyki i Przetwarzania Dźwięku

Realizowane prace:

04.2009-03.2012 Udział w grancie “Budowa nowoczesnej apilkacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

11.2010-10.2013 udział w grancie promotorskim “Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemów rozpoznawania mowy klasy LVCSR

12.2012 -12.2015 udział w grancie NCN “Organizacja pamięci semantycznej w uczeniu motywowanym robotów” http://ncn.wsiz.rzeszow.pl/

06.2014-03.2015 udział w grancie Regionalnego Programu Operacyjnego „Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji”

10-12.2014 udział w stażu w przedsiębiorstwie w ramach programu “Nauka idzie w Praktykę” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego

Recenzent (lista filadelfijska):

-Archives of Acoustics
-Neural Computing and Applications
-Expert Systems with Applications

Prowadzone przedmioty

-Podstawy tworzenia aplikacji HTML5
-Seminarium Dyplomowe

W poprzednich semestrach:

-Computational Intelligence (1,2UID,1UIZ)
-Podstawy Programowania (3IID,UID)
-Projekt Zespołowy (3,4UID,3UIZ, Ang: 3,4UID-A)
-Obliczenia Rozproszone (5IID,UID)
-Szkolenie Techniczne 1 (4IID-P)
-Algorytmy i Struktury Danych (1IID,1LKD)
-Fizyka (Ang./Pol.)
-Architektura systemów komputerowych i wbudowanych (5IID)
-Inżynieria Systemów Informatycznych
-Metody Obliczeniowe w nauce i technice (1UID/UIZ)
-Programowanie (C++: strukturalne, obiektowe, STL; Java) -Lab,Lab+DL,DL
-Podstawy Informatyki (1IIZ)
-Modelowanie i Symulacja Komputerowa Lab+DL (2UIZ,3UIZ)
-Computer Modelling and Simulation (1UID-A/SK)
-Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne (Systemy Telekomunikacyjne) 2 semestry -Lab+P
-Technologia Inteligentnych Agentów
-Technologia informacyjna – Lab

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały są dostępne na ftp.wsiz.rzeszow.pl Login i hasło -jak do poczty, katalog prowadzącego ftp://ftp.wsiz.rzeszow.pl/WSPOLNY/LGajecki/ . Można używać TotalCommander, okna do przeglądania katalogów (Explorer) lub dla kopiowania pojedynczych plików dowolna przeglądarka www.

Podkatalogi odpowiadają przedmiotom, np:

PP -Programowanie/Podstawy Programowania (C++ strukturalne,obiektowe)

IST/IST2/ST/ST2 – odpowiednio Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne lub Systemy Telekomunikacyjne -laboratoria i projekt do wykładów prof Jerzego Seidlera z lat poprzednich (semestr 1 lub 2 nauki przedmiotu)

Wybrane kursy są dostępne na platformie Blackboard bb.wsiz.rzeszow.pl .
Strona prof Janusza Starzyka (Systemy Autonomiczne, Computational Intelligence, Projekt Zespołowy):

http://oucsace.cs.ohiou.edu/~starzyk/network/Class/Wyklady.htm


PUBLIKACJE

1.Dirk van Compernolle, Jacques Duchateau,Leszek Gajecki “Speech Recognition with Syllable Sized Units” – wyniki z pracy magisterskiej prezentowane podczas 6 European Master on Speech and Language -Edyburg 2005

2.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz,”Modeling of Polish Language for Large Vocabulary Computer Speech Recognition” – konferencja Speech Analysis,Synthesis and Recognition 8-12.09.2008 Piechowice k. Jeleniej Góry

wydane w “Speech and Language Technology.” Volume 11. Ed. Grażyna Demenko, Krzysztof Jassem,  Poznań: Polish Phonetic Association 1.pdf

3.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz “Complex SOM network for Language Modelling in LVCSR” – proceedings of 4th Language and Technology Conference -Poznań 2009 3.pdf

4.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modelling” in R. Tadeusiewicz, A.Ligęza, W.Mitkowski, M. Szymkat “CMS’09 -7th Conference Computer Methods and Systems” , ONT Kraków 2009

5. Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling and Large Vocabulary Continuous Speech Recognition”, Journal of Applied Computer Science, vol.2 /2009, Łódź 2009

6.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, “Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych.” (“Modelling of polish language using HPSG grammar” in Polish), pp. 59 – 68 in: Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka (eds.), Rocznik Kognitywistyczny – vol III/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (wystąpienie – Krakowska Konferencja Kongitywistyczna 2009) link

7.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, SOM network for LVCSR Speech Recognition, Speech and Language Technology vol. 12, Polskie Towarzystwo Fonetyczne , Poznań 2009/2010, str 183-190
8.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 216-220 8.pdf
9.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, PLLM-Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 5823.     9.pdf 
10.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling using neural networks” –Warsztaty “Rozpoznawanie mowy i mówców” –Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań 18-19.09.2012 (wystąpienie)

11.Leszek Gajecki, Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modeling, Neurocomputing, vol 133,2014 pp. 46-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2013.11.033 (4 cytowania wg. Reasearch Gate)

12. Leszek Gajecki, Language modelling using SOM network, Pacific Voice Conference-East , Kraków 11-13.04.2014 (wystąpienie)

 


SEKCJA WŁASNA

Linki

 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych (Team of Programming-Chair of Computer System Applications)

budynek CEM -pok KM 202 (Kielnarowa)
tel (+48) 17 866 1108

email:  Lgajecki@wsiz.rzeszow.pl

Uwaga: Miejsca i terminy konsultacji -patrz niżej.


TERMINY KONSULTACJI

Link do konsultacji :  https://eu.bbcollab.com/guest/014d1e49a26a44f19af7c6985112a078

środa/wednesday 11:40-13:10

konsultacje do projektów (pierwszeństwo ma grupa 4IID-P):

środa (6,13,27.05) 13:10-15:25

czwartek (7,21.05) 13:30-15:45,  (30.04) 13:30-15:00  

Dyplomanci – do ustalenia poprzez email, np. 12:30 w czwartek.

Studenci niestacjonarni– możliwe konsultacje 15 min. przed lub po zajęciach zależnie czy grupa ma wolne przed czy po zajęciach, lub do ustalenia poprzez email.

W sprawie innych terminów możliwy o kontakt poprzez e-mail.

Possible appointment on other days by e-mail

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020