dr inż. Leszek Puzio

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor nauk technicznych w dziedzinie Informatyka. Doktoryzował się na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Absolwent wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki na AGH w Krakowie o specjalności Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu. Odbył staż doktorski na University of Manitoba w Kanadzie. Od września 2002 roku asystent a od 2008 roku adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzi zajęcia z zakresu Języków internetowych, Programowania, Podstaw informatyki, Analogowych i cyfrowych sygnałów wizyjnych, Przetwarzania i syntezy dźwięku, Języków formalnych i automatów, Programowania współbieżnego oraz Systemów wbudowanych.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dydaktyczne do zajęć oraz wyniki zaliczeń dostępne pod adresem:

Course materials are available at:

ftp://ftp.wsiz.rzeszow.pl/../WSPOLNY/lpuzio/


PUBLIKACJE

1.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “2-D wavelet with position controlled resolution”, Medical Imaging, Proc. of SPIE, Volume 5959, pp. 59590S-2, Warsaw, Poland, 2005

2.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “2D anisotropic wavelet for edge extraction in 2D signal”, Proc. of Wavelet and Application Conference, pp. A63, Lausanne, Switzerland, 2006

3.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “Adaptacyjna metoda aproksymacji krawędzi w obrazie oparta na falkach anizotropowych”, Proc. of Symposium on Image Processing Technology TPO2006,  pp. 51, Serock, Poland, 2006

4.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “Adaptive edge extraction algorithm based on 2D anisotropic wavelet”, Proc. of Tools of Information Technology Conference, pp. 136, Rzeszow, Poland, 2006

5.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “2D anisotropic wavelet for edge extraction in 2D signals”, Proc. of Military Communication and Information Systems Conference MCC2006 , pp. 8.3, Gdynia, Poland, 2006

6.    Andrzej Walczak, Leszek Puzio, “Adaptive Edge Extraction Algorithm”, Proc. of Tools of Information Technology Conference, pp. 109-114, Rzeszow, Poland, 2007

7.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “Adaptive edge detection method for images”, Opto-Electronics Review, Volume 16, Number 1, pp. 60-67, 2008,

8.    Piotr Garbat, Edward Nowinowski-Kruszelnicki, Leszek Puzio, Marek Sutkowski, Andrzej Walczak, “Edge extraction in polarized images”, Proc. of IMEKO TC 2 Symposium on Photonics in Measurements, pp. T.3-O.2, ISBN 978-80-86742-24-3, Prague, Czech Republic, 2008

9.    J.F. Peters, L. Puzio, T. Szturm, “Measuring Nearness of Rehabilitation Hand Images with Finely-Tunes Anisotropic Wavelets”, Image Processing and Communications Challenges, EXIT, 2009

10.   P. Garbat, E. Nowinowski-Kruszelnicki, M. Sutkowski, L. Puzio, A. Walczak, “Edge Detection in Polarized Images”, Image Processing and Communications Challenges, EXIT, 2009

11.   James F. Peters, Leszek Puzio, “ANISOTROPIC WAVELET-BASED IMAGE NEARNESS MEASURE”, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol. 2, No. 3 (October 2009), 168-183, Atlantis Press, 2009.


12.   L. Puzio, J. Peters, Badania nad rozpoznawaniem schorzeń reumatycznych przy pomocy zapisu wideo, Techniki Przetwarzania Obrazu – TPO2010, Serock, 2010, ISBN: 978-83-7207-919-8-0.


13.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, Marek Jaszuk, Wavelet set with swarm intelligence for edge extraction in images,  Image Processing & Communications Challenges 3, Springer-Verlag Co., in the series Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 102, pp. 131—138, 2011.


14.    James F. Peters, Leszek Puzio, Nearness of Subtly Different Digital Images, Springer-Verlag Co., In the series Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Volume 6954/2011, pp. 543-552, 2011


15.    Marek Jaszuk, Grażna Szostek, Andrzej Walczak, Leszek Puzio, Building a Model of Disease Symptoms Using Text Processing and Learning from Examples, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 187—194, IEEE Catalog Number CFP1185N-USB, 2011


16.     Marek Jaszuk, Grażna Szostek, Andrzej Walczak, Leszek Puzio, Learning Medical Diagnostic Knowledge from Patient Cases, Proceedings of the international workshop CS&P 2011, Pułtusk, Poland, pp. 238-249, 2011


17.     James F. Peters, Leszek Puzio, Nearness of Subtly Different Digital Images, Springer-Verlag Co., Transactions on Rough Sets XVI, In the series Lecture Notes in Computer Science (LNCS vol. 7736), pp. 75-85, 2012


18.     L.Puzio, A. Walczak, Wavelet set with swarm intelligence for edge extraction in medical images, in Bio-Algorithms & Med-Systems, published by de Gruyter Verlag, DOI 10.2478/bams-2012-0036, Vol.9, No.1, 2013


19.     K. Adamczyk, L. Puzio, A. Walczak, Interpolator as a magnifying glass in the analysis of medical images, in Bio-Algorithms & Med-Systems, published by de Gruyter Verlag, DOI 10.2478/bams-2012-0038, Vol.9, No.1, 2013


20.     L. Puzio, A. Walczak, Zbiór falek z inteligencją roju do ekstrakcji krawędzi w obrazach medycznych, rozdział w monografii “Informatyczne wspomaganie diagnostyki medycznej”, paper accepted to publish in 2013.


21.     K. Adamczyk, L. Puzio, Andrzej Walczak, Interpolator jako lupa optyczna w analizie obrazów medycznych, rozdział w monografii “Informatyczne wspomaganie diagnostyki medycznej”, paper accepted to publish in 2013.


22.     P. Cudek, L. Puzio, A. Walczak, Funkcjonalności środowiska analiz obrazów medycznych wraz z wyznaczaniem objętości zmian onkologicznych, rozdział w monografii “Informatyczne wspomaganie diagnostyki medycznej”, paper accepted to publish in 2013.

23.     Janusz A. Starzyk, James T. Graham, Leszek Puzio, Managing Machine’s Motivations. ICAISC (2) Pg. 278-289, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2014


24.     Janusz A. Starzyk, James Graham, and Leszek Puzio, Needs, Pains, and Motivations in Autonomous Agents, Published in: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (Volume: PP, Issue: 99), Page(s): 1 – 13, 17 August 2016, DOI: 10.1109/TNNLS.2016.2596787, ISSN Information: Print ISSN: 2162-237X, Online ISSN: 2162-2388, PubMed ID: 27542184

 


 

DANE KONTAKTOWE

email: lpuzio@wsiz.rzeszow.pl

telefon: +48 17 866 13 02 (pok. KM202)


TERMINY KONSULTACJI

wtorki/Tuesday, godz./hours: 9:40-10:25

Link: https://eu.bbcollab.com/guest/79aca89ba8de455a83e802fbb9f715bb

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020