Dr Mirosława Braja

Kierownik Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy WSIiZ.

Współpracująca z Katedrą Ekonomii i Finansów.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2018 roku.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w specjalnościach: ekonomia międzynarodowa, ekonomika gospodarki żywnościowej i integracja europejska, uzyskała w 2014 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na podstawie pracy doktorskiej pt. “Konkurencyjność Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi na rynku Unii Europejskiej”.

Jest  autorką około 20 publikacji naukowych z zakresu konkurencyjności międzynarodowej. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu analizy finansowej, finansów przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, funkcjonowania funduszy venture capital i private equity.

W latach 2008-2012 była zatrudniona jako specjalista na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji finansowych w Biurze Zarządu Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W latach 2015-2017 pełniła funkcję Głównego Analityka w Zespole Analiz Ekonomicznych Centrali Agencji Rynku Rolnego, a od 2017 roku pracowała w firmach konsultingowych związanych z pozyskiwaniem finansowania projektów innowacyjnych. Od października 2018 roku do grudnia 2019 roku była adiunktem w Katedrze Ekonomii i Finansów WSIiZ, a od 2020 roku pełni funkcję Kierownika Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy WSIiZ.

Zainteresowania zawodowe: finansowanie projektów innowacyjnych, finanse przedsiębiorstw, alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Wybrane publikacje: 

  1. Braja M., Gemzik-Salwach A., 2020.  Competitiveness of High-tech Exports in the EU Countries, Journal of International Studies, Vol. 13, No.1, 2020.
  2. Braja M., Gemzik-Salwach A., 2019. Competitiveness of high-tech sectors in the European Union: A comparative study, Journal of International Studies, Vol. 12, No 2, 2019
  3. Braja M., Sawicka J., 2017. Competitive advantages of Polish food producers on the European Union market in the post-accession period, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 16(2)2017.
  4. Braja M., 2016. Konkurencyjny przemysł spożywczy. Jak utrzymać istniejące przewagi i zdobywać nowe? Biuletyn Informacyjny ARR nr 3/2016.
  5. Braja M., 2016. Rynek chiński – wyzwania dla polskich producentów żywności, Biuletyn Informacyjny ARR nr 4/2016.
  6. Braja M., Drejerska N., 2014 Local self-governments as actors in local development – a perspective of inhabitants of the Warsaw suburban area. Agrarian perspectives XXIII. The community-led rural development: proceedings of the 23rd international scientific conference, September 16, 2014. Prague, Czech Republic.
  7. Braja M., 2012. Competitiveness of the Visegrad countries within the European Union. Economic potential and perspectives for Central Europe, Antal Jozsef Foundation, Budapest.
  8. Braja M., 2012. Competitiveness of Polish economy in the view of international rankings of competitiveness, Marketing and Finance in Agribusiness: Proceedings of the International Scientific Conference: Section New Trends in Finance, April 18th-April 19th, 2012 in Kiry, Poland.
  9. Braja M., 2010. Handel zagraniczny wybranymi produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2004-2009. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010. T. 12 z. 4, s. 53-58.

Prowadzone przedmioty:

Podstawy finansów, Ocena projektów inwestycyjnych, Rynki finansowe, Podstawy zarządzania.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Mirosława Braja
Katedra Ekonomii i Finansów
Ośrodek Enterprise Europe Network
e-mail: mbraja@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA50
tel.: 17 /866 12 83


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Ze względu na obecną sytuację, konsultacje odbywają się online, po uprzednim ustaleniu terminu.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020