Mgr Michał Fularz

Asystent naukowo-dydaktyczny w Biurze Spraw Międzynarodowych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Magister filologii angielskiej (Uniwersytet Rzeszowski, rok 2019).

Opiekun Koła Naukowego Aviation Management.

Tłumacz języka angielskiego i lingwista w Samsung Electronics.

 

Prowadzone przedmioty:

Technologia informacyjna.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Michał Fularz
Instytut Zarządzania Lotnictwem
Biuro Spraw Międzynarodowych
email: mfularz@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 207


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Czwartki: 13:00 – 14:00

 

Scientific and didactic assistant in the International Affairs Office.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019.

Master’s degree in English Philology (University of Rzeszów, 2019).

Supervisor of the Aviation Management Club.

English language translator and linguist at Samsung Electronics.

 

Conducted courses:

Information Technology

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Michał Fularz, MA
Institute of Aviation Management
International Affairs Office
email: mfularz@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Room: RA 207


Office hours

Thursdays: 13:00 – 14:00

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020