dr Marek Jaszuk

NOTA BIOGRAFICZNA

Jestem absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień naukowy doktora uzyskałem na tym samym wydziale. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich zajmowałem się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w fizyce oraz wykorzystania teorii fizycznych w modelowaniu układów neuronowych. Tytuł rozprawy doktorskiej „Sztuczne sieci neuronowe: problemy struktury, właściwości i wybrane zastosowania w fizyce”. Obcnie pracuję na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Działalność naukowa

Zajmuję się modelowaniem układów pamięci semantycznej w systemach kognitywnych oraz systemami percepcji robotów. Jest to związane z realizacją grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną”. W ramach tego projektu tworzymy system sterujący dla robota mobilnego, oparty na uczeniu motywowanym (Motivated Learning)i. Działanie tego systemu opiera się na idei inteligencji ucieleśnionej. Prowadzone prace opierają się na wykorzystaniu zamontowanych w robocie sensorów obrazu, dźwięku i odległości do stworzenia wewnętrznej reprezentacji środowiska i autonomicznego podejmowania decyzji.
Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu pt. “Organizacja pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym robotów”, w ramach którego rozwijany był system system kognitywny o nazwie MLECOG (Motivated LEarning and COGnition). Strona projektu 

http://www.ncn.wsiz.rzeszow.pl/ 

Pracuję także nad rozwojem systemów opartych na sieciach semantycznych, przetwarzaniu języka naturalnego, sieciach neuronowych i metodach maszynowego odkrywania wiedzy.


Działalność dydaktyczna

Moja działalność dydaktyczna koncentruje się na prowadzeniu przedmiotów z zakresu programowania, tworzenia gier i grafiki komputerowej. Przedmioty, które prowadzę:
Programowanie obiektowe (po polsku i po angielsku), Podstawy programowania (po polsku i po angielsku),Grafika komputerowa i animacja, Metodologia poprawnego programowania,Specjalistyczny język programowania (do wyboru), Specjalistyczne języki programowania, Programowanie w środowisku graficznym, Programowanie obiektowe (wybrane języki), Java i programowanie w sieci Internet,Programowanie dla technologii bezprzewodowych i mobilnych, Języki i paradygmaty programowania, Zarządzanie wymaganiami i wytwarzaniem oprogramowania, Komunikacja człowiek-komputer, Modelowanie geometryczne, Programowanie wizualno-obiektowe, Grafika i komunikacja człowiek-komputer, Animacja i wideo, Podstawy projektowania graficznego, Grafika komputerowa, Preprodukcja, Animacja i techniki chwytania ruchu.

Jestem również opiekunem Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych. Na zajęciach prowadzonych przez koło studenci rozwijają swoje umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami programistycznymi, robotyką, budową dronów, projektowaniem gier, grafiką komputerową i innymi zagadnieniami mogącymi zainteresować młodego informatyka.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały do zajęć umieszczane są na platformie BlackBoard.


PUBLIKACJE

Marek Jaszuk, Teresa Mroczek and Barbara Fryc, Techniki sztucznej inteligencji w przewidywaniu wyników procesu edukacyjnego, Mat. konf. Zadagadnienia Współczesnej Informatyki, pod red. Tomasza Lewandowskiego i Przemysława Hawro, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, Jarosław 2016, pp. 72-82.

Marek Jaszuk, Janusz A. Starzyk, Building Internal Scene Representation in Cognitive Agents,
Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances and Solutions, Andrzej M.J. Skulimowski, Janusz Kacprzyk eds, in series: Advances in Intelligent Systems and Computing, 364, Springer, pp. 479-491, 2016.

Marek Jaszuk, Teresa Mroczek and Barbara Fryc, Data Integration through Clustering and Finding Statistical Relations – Validation of Approach, Proc. of the International Workshop Concurrency Specification and Programming CS&P 2015, Rzeszów, Poland, 2015, pp. 199-210.

Marek Jaszuk, Grażyna Szostek, Janusz A. Starzyk, Building 3D Object Representation Using SURF
Local Features, 23rd International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG 2015 Posters Proceedings, Pilzen, pp. 105-112 (on-line: http://wscg.zcu.cz/WSCG2015/!_2015_WSCG_Posters-Proceedings.pdf)

G. Szostek, M. Jaszuk, A. Walczak – Automatic Building of a Semantic Model of Disease Symptoms Based on Text Corpus, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 14/2014, pp. 25-34

Marek Jaszuk, Teresa Mroczek and Barbara Fryc, Identifying Semantic Classes within Student’s Data Using Clustering Technique, Proc. of the 3-rd International Conference on Data Management Technologies and Applications DATA 2014, Vienna, pp.371-376

M. Jaszuk, J.A. Starzyk, „Building Internal Scene Representation in Cognitive Agents”, red. A.M.J. Skulimowski, Proc. of the 8th International Conference on Knowledge, Information, and Creativity Support Systems, Kraków, Poland, Nov. 7–9, 2013, in book series Advances in Decision Sciences and Future Studies, vol. 2, Progress & Business Publishers, Kraków 2013, pp. 279-290

G. Szostek, M. Jaszuk, A. Walczak – Automatyczna budowa semantycznego modelu objawów chorobowych na bazie korpusu słownego, Biuletyn Instytutu Systemów informatycznych, vol. 9, 2012, pp. 35-43, dostępne on-line: http://isi.wat.edu.pl/pl/biuletyn-instytutu-systemow-informatycznych

Basawaraj, J. Starzyk, M. Jaszuk, A Question Answer Approach to Building Semantic Memory, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7268, Springer, 2012, pp. 716-723.

G. Szostek, M. Jaszuk, Automatic Supply of a Medical Knowledge Base Using Linguistic Methods, Studies in Computational Intelligence, Springer, 2011, 143-156.

Marek Jaszuk, Grażyna Szostek, Andrzej Walczak, Ontology Design for Medical Diagnostic Knowledge, Human-Computer Systems Interaction. Backgrounds and Applications 2, in the series Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 98, 2011, 175-189.

Leszek Puzio, Andrzej Walczak, Marek Jaszuk, Wavelet set with swarm intelligence for edge extraction in images, Image Processing & Communications Challenges 3, Springer-Verlag Co., in the series Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 102, 2011, pp. 131—138.

Grażyna Szostek, Marek Jaszuk, Automatic Supply of a Medical Knowledge Base Using Linguistic Methods, Studies in Computational Intelligence, Springer, 2011, 143-156.

Marek Jaszuk, Grażna Szostek, Andrzej Walczak, Leszek Puzio, Building a Model of Disease Symptoms Using Text Processing and Learning from Examples, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pod red. Maria Ganzha, Leszek A. Maciaszek, Marcin Paprzycki, IEEE Catalog Number CFP1185N-USB, 2011, 187—194.

Marek Jaszuk, Grażyna Szostek, Andrzej Walczak, Leszek Puzio, Learning Medical Diagnostic Knowledge from Patient Cases, Proceedings of the international workshop CS&P 2011; pod red. Marcin Szczuka, Ludwik Czaja, Andrzej Skowron, Magdalena Kacprzak, Pułtusk, Poland, 2011, 238-249.

M.Jaszuk, G.Szostek, A. Walczak, An Ontology Building System for Structuring Medical Diagnostic Knowledge, 3rd International Conference on Human System Interaction, T. Pardela, B. Wilamowski (redaktorzy), Rzeszów, 2010, 203-210

 


 

DANE KONTAKTOWE

WSIiZ
Kielnarowa 386a,
36-020 Tyczyn

pokój KM202
Telefon: (017) 8661108
e-mail: mjaszuk@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

Poniedziałek/Monday 13:30-14:30 Konsultacje on-line 
Niedziela/Sunday (zjazdy KIS) 12:40-13:40 Konsultacje on-line
Przed konsultacjami proszę o kontakt e-mailowy celem potwierdzenia terminu.
Before the consultations please contact me to confirm the meeting.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020