mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunek Ekonomia.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania oraz w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Sekretarz Katedry Ekonomii oraz Asystent Koordynatora projektu “Omnibus – kompleksowy program rozwoju szkoły”.
Otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej “Wpływ jakości usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego”.

 

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Specjalizuje się w finansach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów w opiece zdrowotnej, w tym monografii i opracowań.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
Prowadzone przedmioty:
1. Negocjacje
2. Skuteczne zachowania na rynku pracy
3. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
4. Gra kierownicza
5. Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
6. Marketing strategiczny
7. Marketing
8. Zarządzanie
9. Zarządzanie strategiczne
10. Podstawy zarządzania
11. Finanse publiczne i rynki finansowe

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla studentów umieszczane są na platformie Blackboard.


PUBLIKACJE

Pod poniższym linkiem można znaleźć publikacje zgromadzone w Polskiej Bibliografii Naukowej, uwzględniające publikacje począwszy od 2013 roku:

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/970898/Ma%C5%82gorzata_Le%C5%9Bniowska-Gontarz

 


 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Badań i Analiz Finansowych

RA 248

tel. 17 866 11 85

e-mail: mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl

 


TERMINY KONSULTACJI

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje prowadzone są jedynie za pośrednictwem adresu e-mail: mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl.


Due to the state of epidemic threat caused by COVID-19 and restrictions imposed on higher education, consultations are conducted only through e-mail: mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020