Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Kierownik Seminarium Doktoranckiego.

Dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2003 roku.

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, 2015 rok, temat rozprawy habilitacyjnej: Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 2002 rok, temat rozprawy doktorskiej: Instytucjonalne uwarunkowania struktur programowych telewizji ogólnopolskich wobec integracji europejskiej); absolwent Podyplomowych Studiów Europejskich Ośrodka Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego (1996 rok, temat pracy dyplomowej: Średniowiecze a granice Europy); magister kulturoznawstwa, ze specjalizacją filmoznawstwo (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu, 1995 rok, temat pracy magisterskiej: Analiza formalna filmu Yasujiru Ozu „Późna jesień” z elementami podejścia semiotycznego).

Obecnie w pracy badawczej koncentruje się na krytycznej analizie dyskursu nowych mediów jako narządzi komunikowania perswazyjnego oraz etycznej polityce publicznej.

W latach 2015-2016 pełnomocnik Prorektora ds. Nauki dla WAiNS, w latach 2015-2016 kierownik Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych Katedry Nauk Społecznych WAiNS, w latach 2014-2015 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, w 2013 roku koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, w latach 2009-2014 kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi, w latach 2009-2010 animator RO EFS, w latach 1999-2012 kierownik Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi. Od 1996 roku kierownik, koordynator, ekspert w kilkudziesięciu projektach w ramach funduszy: EU-Consent, PRINCE, TEMPUS, CpF, PHARE, European SPES Forum, EFS, Polska Pomoc MSZ, MEN, UKIE. W latach 1996-2014 pracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – sekcja polityki publicznej (od 2016); członek European Academic Network on Romani Studies (od 2015); członek Gypsy Lore Society (od 2015); członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2014); członek Team Europe (od 2004); pracownik dydaktyczny (od 1996); uprawnienia nauczycielskie od 2011; stypendysta Jean Monnet Doctoral Grant; staże naukowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Aarhus, w ZKM – Karlsruhe oraz EMR – Saarbrucken i w Instytucie Europejskim we Florencji (European University Institute – Fiesole); redaktor naczelny Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK WSIiZ; członek redakcji naukowej “Studia Romologica”; redaktor tematyczny “Social Communication. Online Journal”; opiekun kół naukowych: KN Antropologii kultury oraz Filmoznawczego KN; tutor w programie Studia Ambitnego Studenta; lider programu Podstawy krytycznego myślenia Rzeszowskiej Akademii Inspiracji. Recenzent w czasopismach: “Miscellanea Anthropologica et Sociologica” Uniwersytetu Gdańskiego; „Roczniki kulturoznawcze” Instytutu Kulturoznawstwa KUL; „Estetyka i Krytyka” kwartalnik filozoficzno-estetyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego; „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Uniwersytetu Rzeszowskiego; „Ethos” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL; „Studia Romologica”; „Profilkatyka Społeczna i Resocjalizacja” Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; „Kultura i edukacja”. Redaktor wydawnictw: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,  Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego w Łodzi, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Prowadzone przedmioty:

Analiza dyskursu medialnego, Pragmatyka językowa, Język perswazji i reklamy, Stylistyka języka polskiego, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Nauka o komunikowaniu, Proseminarium doktorskie, Proseminarium licencjackie.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
e-mail: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 246
Facebook


KONSULTACJE

Konsultacje on-line:
na bieżąco: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

w RA 246:
w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020