mgr Martyna Zagórska-Dziok

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwentka Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Praca magisterska: ,, Wpływ resweratrolu na proliferację, uszkodzenia DNA, apoptozę i produkcję ROS w skojarzeniu z etopozydem w komórkach ludzkiej białaczki szpikowej K562 w porównaniu do komórek prawidłowych”.  Absolwentka Interdyscyplinarnych  Studiów Doktoranckich w języku angielskim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie tych studiów wykonywała eksperymenty mające na celu skonstruowanie biosensora umożliwiającego wykrywanie ATP w komórkach w warunkach in vitro. Członek  Polskiego Towarzystwa Biofizycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów . Uczestnik licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą (m.in.w Portugalii czy USA ). Absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych. Uczestnik programu Erasmus+ (Uniwersytet Porto, Portugalia).

Pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na stanowisku asystent w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych na Wydziale Medycznym.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty:

  • Biochemia
  • Biochemia ogólna i żywności
  • Diagnostyka laboratoryjna
  • Elementy zdrowia publicznego
  • Żywność modyfikowana genetycznie
  • Analiza i ocena jakości żywności
  • Parazytologia
  • Mikrobiologia
  • Mikrobiologia ogólna i żywności
  • Immunologia i alergologia

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Przekazywane studentom w czasie zajęć dydaktycznych, przesyłane drogą mailową oraz umieszczane na platformie BlackBoard.


PUBLIKACJE

1. Zagórska-Dziok Martyna, Furman-Toczek Dominika, Kruszewski Marcin, Kapka-Skrzypczak Lucyna. Resweratrol jako związek chemoprewencyjny w terapii nowotworów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2016.
2. Furman-Toczek Dominika, Zagórska-Dziok Martyna, Kruszewski Marcin, Kapka-Skrzypczak Lucyna. Tlenek węgla – trucizna czy potencjalny terapeutyk. Medycyna Środowiskowa, 2016.
3. Furman-Toczek Dominika, Zagórska-Dziok Martyna, Dudra-Jastrzębska Monika, Kruszewski Marcin, Kapka-Skrzypczak Lucyna. A Review of selected natural phytochemicals in preventing and treating malignant skin neoplasms. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2016.
4. Zagórska-Dziok Martyna, Furman-Toczek Dominika, Dudra-Jastrzębska Monika, Zygo Karol, Stanisławek Andrzej, Kapka-Skrzypczak Lucyna. Evaluation of clinical effectiveness of Aloe vera – a review.Journal of pre-Clinical and Clinical Research, 2017.
5. Nizioł-Łukaszewska Zofia, Furman-Toczek Dominika, Zagórska–Dziok Martyna. Antioxidant activity and cytotoxicity of Jerusalem artichoke tubers and leaves extract on HaCaT and BJ fibroblast cells. Lipids in Health and Disease, 2018.
6. Nizioł-Łukaszewska Zofia, Furman-Toczek Dominika, Zagórska–Dziok Martyna, Bujak Tomasz. Wpływ metody ekstrakcji na właściwości ekstraktów bulw karczocha jerozolimskiego (Helianthus tuberosus L.). Przemysł Chemiczny, 2018.
7. Nizioł-Łukaszewska Zofia, Furman-Toczek Dominika, Zagórska-Dziok Martyna. Dynamika zmian zawartości barwników betalainowych i suchej masy podczas przechowywania buraków ćwikłowych ( Beta vulgaris L.). Herbalism, 2018.
8. Kapka-Skrzypczak Lucyna, Popek Sylwia, Sawicki Krzysztof, Drop Bartłomiej, Czajka Magdalena, Jodłowska-Jędrych Barbara, Matysiak-Kucharek Magdalena, Furman-Toczek Dominika, Zagórska-Dziok Martyna, Kruszewski Marcin. IL-6 prevents CXCL8-induced stimulation of EpCAM expression in ovarian cancer cells. Molecular Medicine Reports,2019.

9. Zagórska-Dziok Martyna, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz. Evaluation of Beta vulgaris L. extracts as a natural colorant for shower gels [w:] Current trends in quality science. Quality and innovation of non-food products. 2019.
10.Nizioł-Łukaszewska Zofia, Furman-Toczek Dominika, Zagórska-Dziok Martyna,  Wojtoń Agnieszka. Wpływ zawartości ekstraktu z korzeni i liści mniszka lekarskiego na właściwości balsamów do ciała przeznaczonych do skóry suchej i wrażliwej. Ziołolecznictwo, biokosmetyki, żywność funkcjonalna, 198-210, 2019.

11. Mucha Magdalena, Zań Aleksandra, Zagórska-Dziok Martyna. Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na właściwości antyoksydacyjne i cytotoksyczne ekstraktu z ziela lucerny siewnej (Medicago sativa L.) [w:] Wybrane właściwości roślin –najnowsze doniesienia, 2019.

 


 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Centrum Edukacji Międzynarodowej,

Budynek KA, Pokój KA 16

Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

e-mail: mzagorska@wsiz.rzeszow.pl

tel: +48 17 866 1415


TERMINY KONSULTACJI

Studenci stacjonarni

Dzień

Godziny

Sala

poniedziałek

środa

11.00 : 11:45

10.45 : 11.30

 

KA 16

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019