Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz

Żonaty, troje dzieci, ośmiu wnuków. Pochodzi z rodziny o 100-letnich tradycjach medycznych. Ukończył studia lekarskie w Akademii Medycznej w Warszawie, zaś studia podyplomowe w Niemczech, Japonii i Kanadzie. Posiada specjalizację II stopnia z pediatrii oraz specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego.

Wieloletni dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przez dwie kadencje Krajowy Konsultant w dziedzinie Pediatrii. Aktualnie profesor na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, tamże kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Kierownik Laboratorium Badań Innowacyjnych w Zdrowiu Publicznym, pełni też funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pediatrii na teren województwa podkarpackiego.

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw i rad naukowych, autor ponad 170 publikacji naukowych, wielu monografii i podręczników, promotor kilkudziesięciu licencjatów, magistrów i kilkunastu doktorantów. Konsultant Generalny Fundacji POLSAT, dziennikarz i komentator medyczny POLSAT NEWS.

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Paweł Januszewicz

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020