Prof. dr hab. inż. Jerzy Zygmunt Łunarski

Profesor w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku

 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: techniki i technologii maszyn, w tym technologii umacniania elementów maszyn, projektowanie procesów technologicznych wytwarzania maszyn oraz techniki i technologii montażu maszyn.

1954  – 1959 – ukończone studia politechniczne, kierunek „budowa samochodów i ciągników”

1971 – obrona pracy doktorskiej w AGH Kraków, WMGiH n.t. .”Wpływ wybranych czynników fizykalnych i technologicznych na stan warstwy wierzchniej po obróbce mechanicznej”

1984 – obrona pracy habilitacyjnej w AGH Kraków, WMGiH n.t ”Właściwości fizyczne i użytkowe stopów tytanu po procesie nagniatania dynamicznego”

1995 – uzyskanie tytułu naukowego profesora po postępowaniu na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

1974 – 2007 – kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz

1999 – 2006 – opracowanie programów autorskich następujących studiów podyplomowych: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej, Zarządzanie technologią i transferami, Zarządzanie innowacjami.

1992 – 2007 – Sekretarz Naukowy OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie

1993 – 2020 – Redaktor Naczelny kwartalnika naukowo-technicznego „Technologia i Automatyzacja Montażu”

1994 – 2006 – przewodniczący Komitetu Technicznego nr 205 przy PKN nt.”Urządzenia i narzędzia do mechanizacji i automatyzacji montażu”

2007 – 2020 – członek Komitetu Ekspertów i Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

1995 – obecnie – członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej  w Polsce

2008 – 2020 – członek Komitetu Technicznego nr 6 przy PKN nt.”Zarządzanie jakością”

2008 –2014 – profesor zwyczajny w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

 

 

 

Publikacje zwarte, samodzielne w okresie 2008 – 2020

Monografie

 1. Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności – samoocena i doskonalenie. Wyd. OW PRz Rzezów, 2008
 2. Systemy jakości, normalizacji i akredytacji w zarządzaniu organizacjami. Wyd. OW PRz Rzeszów 2009
 3. Zarządzanie jakością – standardy i zasady. Wyd. WNT Warszawa, 2008, 2012
 4. Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej. Wyd. IMBIGS Warszawa 2015
 5. Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach – projektowanie, wdrażanie i użytkowanie. Wyd. IMBIGS Warszawa 1016

Podręczniki akademickie

 1. Zarządzanie technologiami – ocena i doskonalenie. Wyd. OW PRz Rzeszów 2009
 2. Inżynieria systemów i analiza systemowa. Wyd. OW PRz Rzeszów 2010
 3. Zintegrowane systemy zarządzania – wspomaganie zarządzania systemami standardowymi. Wyd. OW PRz Rzeszów 2011
 4. Projektowanie procesów  – technicznych, produkcyjnych i gospodarczych. Wyd. OW PRz Rzezów 2012, 2014
 5. Zarządzanie jakością w logistyce. Wyd. OW PRz rzezów, 2009, 2014
 6. Normalizacja i standaryzacja. Wyd. OW PRz Rzeszów 2014

Prowadzone przedmioty:

Inżynieria systemów i analiza systemowa, Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, Zarządzanie jakością, Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
e-mail: jlktmiop@prz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a,
p. KA 109 
tel. 017 / 8661 186


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

Czwartek 16:00-18:00 RA 04

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020