dr inż. Paweł Różycki

Jestem absolwentem (2001r) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność: telekomunikacja. Od 2000 związany jestem z WSIiZ najpierw jako stażysta, następnie asystent, a obecnie adiunkt w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji gdzie pełnię funkcję sekretarza.

W 2010 roku na Wydziale EAIiE AGH obroniłem pracę doktorską pt: “Zwiększanie niezawodności sieci GMPLS przez modyfikację płaszczyzny sterowania“. Promotorem pracy był prof. dr hab inż. Andrzej Jajszczyk.

Jestem instruktorem Lokalnej Akademii CISCO Systems przy WSIiZ.

Certyfikaty i szkolenia:

 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Cisco HP IT Essentials II: Network Operating Systems
 • Cisco WirelessLANs
 • Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) – MS SQL 2000
 • Microsoft Certified Professional (MCP) – MS Windows 2000 Pro/Server
 • Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
 • SLES 10 – Fundamentals, Administration, Advanced Administration

 

 1. P. Rozycki, J. Kolbusz, A. Malinowski, B.M. Wilamowski,  Effective Training of RBF Networks, HSI’19, 25-27.06.2019, Richmond, USA, pp. 22-27
 2. P. Rozycki, J. Kolbusz, A. Malinowski, B.M. Wilamowski,  The Impact of Architecture on the Deep Neural Networks Training, HSI’19, 25-27.06.2019, Richmond, USA, pp. 41-46
 3. J. Kolbusz, P. Rozycki, O. Lysenko, B. M. Wilamowski,  Error Back Propagation Algorithm with Adaptive Learning Rate, IDT’19, 25-27.06.2019, Zilina, Slovakia, pp. 212-218
 4. X. Wu, P. Rozycki, J. Kolbusz, B. M. Wilamowski,  Constructive Cascade Learning Algorithm for Fully Connected Networks,  ICAISC’19, 16-20.06.2019, Zakopane, pp. 236-247
 5. P. Rozycki, J. Kolbusz, G. Krzos, B.M. Wilamowski, Approximation-based Estimation of Learning Rate for Error Back Propagation Algorithm, 23rd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES’19), 25-27.04.2019, Godollo, Hungary, pp. 65-70
 6. P.Różycki, G. Budzik, Możliwości intergracji technologii przyrostowych w strukturze przemysłu 4.0, III Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie prototypowanie w strukturze INDUSTRY 4.0 – modelowanie, wytwarzanie, pomiary, Rzeszów, 12-14 września 2018
 7. P.Rozycki, J. Kolbusz, G. Krzos, B.M. Wilamowski, Implementation of Deep Neural Networks for Industry Applications, IECON 2018 pp. 2717-2722
 8. J. Kolbusz, P. Rozycki, O. Lysenko, B. M. Wilamowski, Neural Networks Saturation Reduction , Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2018. Lecture Notes in Artificial Intelligence, (LNAI, volume 10841), pp.108-117
 9. P. Rozycki, J. Kolbusz, O. Lysenko, B.M. Wilamowski, Soft Patterns Reduction for RBF network performance improvement, Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2018. Lecture Notes in Artificial Intelligence, (LNAI, volume 10841), pp. 190-200
 10. X.Meng, P. Rozycki, J.-F. Qiao, B.M. Wilamowski, Nonlinear System Modeling using RBF networks for industrial application, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume: 14, Issue: 3, March 2018 , pp. 931 – 940
 11. P. Różycki, J. Kolbusz, T. Bartczak, Efficient training of RBF Neural Networks, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(56)/2018, pp. 257-268
 12. J. Kolbusz, P. Różycki,T. Bartczak, The Study of the Influence of Architecture on Effectiveness of Deep Neural Networks Training, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, vol 59(2), 2018, pp.60-71
 13. P. Rozycki , J. Kolbusz, O. Lysenko, B. M. Wilamowski , Improvement of RBF Training by Removing of Selected Pattern, Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2017. Lecture Notes in Computer Science, (LNCS, volume 10245)
 14. J. Kolbusz, P. Rozycki, B. M. Wilamowski , The study of architecture MLP with linear neurons in order to eliminate the ”vanishing gradient” problem, Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2017. Lecture Notes in Computer Science, (LNCS, volume 10245)
 15. P. Rozycki, J. Kolbusz, B. M. Wilamowski, Estimation of Deep Neural Networks Capabilities Based on a Trigonometric Approach, INES 2016, Budapest
 16. X. Wu, P. Rozycki, B. M. Wilamowski, Single Layer Feedforward Networks Construction Based on Orthogonal Least Square and Particle Swarm Optimization, ICAISC 2016, Zakopane, 158-169
 17. P. Rozycki, J. Kolbusz, R. Korostenskyi, B. M. Wilamowski, Estimation of Deep Neural Networks Capabilities Using Polynomial Approach, ICAISC 2016, Zakopane, pp. 136-147
 18. J. Kolbusz, P. Różycki, Outliers Elimination for Error Correction Algorithm Improvement, 24th International Workshop Concurrency, Specification & Programming (CS&P’15), Rzeszów, 28-30 September 2015,  CS&P Proceedings Vol. 1, pp. 223-234
 19. P. Różycki, J. Kolbusz, Enhanced Error Correction Algorithm for RBF Neural Networks, 24th International Workshop Concurrency, Specification &
  Programming, (CS&P’15), Rzeszów, 28-30 September 2015,  CS&P Proceedings Vol. 2, pp. 120-129
 20. P. Różycki, J. Kolbusz, B. Wilamowski,  Dedicated Deep Neural Network Architectures and Methods for Their Training, IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES’15) Bratislava,  3-5 September 2015, pp. 73-78
 21. P. Różycki, J. Kolbusz, T. Bartczak, B. Wilamowski, Using Parity-N Problems as a Way to Compare Abilities of Shallow, Very Shallow and Very Deep Architectures, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9119, ICAISC 2015, Zakopane, pp. 112-122
 22. M. Pukish, P. Różycki, B. Wilamowski, PolyNet – A Polynomial-Based Learning Machine for Universal Approximation, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2015, Volume: 11, Issue: 3, pp. 708 – 716 (IF=8.785)
 23. C. Cecati, J. Kolbusz, P. Siano, P. Różycki, B. Wilamowski, A novel RBF Training Algorithm for Short-term Electric Load Forecasting: Comparative Studies, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, Volume: 62,  Issue: 10, pp. 6519 – 6529 (IF=6.498)
 24. X. Wu, P. Różycki, B. Wilamowski, Hybride Constructive
  Algorithm for Single – Layer Feeforward Network Learning
  , IEEE
  Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2015, Volume:26, Issue: 8, pp. 1659-1668 (IF=4.291)
 25. X. Tiantian, Y. Hao, J. Hewlett, P. Różycki, B. Wilamowski, Fast and Efficient Second-Order Method for Training Radial Basis Function Networks , IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2012, Volume: 23, Issue: 4, pp. 609 – 619 (IF=4.291)
 26. P. Rozycki, J. Kolbusz, J. Korniak, The Impact of the Control Plane Architecture on the QoS in the GMPLS Network,
  Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012, Volume 98, Human –
  Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 2, pp. 299-310
 27. J. Kolbusz, P. Rozycki, J. Korniak, The Simulation of Malicious Traffic Using Self-similar Traffic Model,
  Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012, Volume 98, Human –
  Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 2, pp. 327-341
 28. J. Korniak, P. Różycki, Partial Redundancy of the Control Plane Routers in the GMPLS Controlled Optical Networks, 3th International Workshop on Reliable Network Design and Modeling (RNDM’11), 5-7 październik 2011, Budapeszt
 29. J. Korniak, P. Różycki, The method of GMPLS network reliability evaluation, 2nd International Conference on Image Processing & Communication (IP&C’10), 20-23 październik 2010, Bydgoszcz
 30. P. Różycki, A. Jajszczyk,The Weighted Graphs Approach for the GMPLS Network Reliability Enhancement, 2nd International Workshop on Reliable Network Design and Modeling (RNDM’10), 18-20 październik 2010, Moskwa
 31. J. Korniak, P. Różycki,Service availability analysis of GMPLS network, 14th International Network Strategy and Planning Symposium (Networks 2010), 27-30 września 2010, Warszawa
 32. J. Korniak, P. Różycki, J. Kolbusz, Analiza dostępności usług w sieci GMPLS
  Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 8-10 września
  2010, Wrocław; opublikowano: Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości
  Telekomunikacyjne, 8-9.2010, ISSN 1230-3496, pp.1184-1191
 33. P. Różycki, J. Korniak, J. Kolbusz, Zastosowanie problemu zbioru węzłów dominujących do zwiększania niezawodności sieci GMPLS z ruchem niejednorodnym, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 8-10 września 2010, Wrocław; opublikowano: Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 8-9.2010, ISSN 1230-3496, pp.1202-1211
 34. P. Rozycki, J. Korniak, The Influence of the Control Plane Mechanisms on the Quality of Services Offered by the GMPLS Network, 3rd International Conference on Human System Interaction, pp. 313-316, 13-15 maja 2010, Rzeszów
 35. J. Korniak, P. Różycki, Niezawodność płaszczyzny sterowania w sieciach GMPLS, Krajowe
  Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformtyki, 16-18 września 2009,
  Warszawa – opublikowane w miesięczniku Przegląd Telekomunikacyjny i
  Wiadomości Telekomunikacyjne, 8-9/2009, s. 1400
 36. J. Korniak, P. Różycki, Reliable GMPLS Control Plane, IEEE Human System Interaction 2009, Catania, Italy, May 2009, pp. 719-722
 37. P. Różycki, J. Korniak, A. Jajszczyk, GMPLS Network Reliability Enhancement by Using the Dominating Nodes Approach , IEEE International Conference on Communications ICC 2009, Dresden, Germany, June 2009
 38. J. Korniak, P. Różycki, Performance examination of the segment recovery in GMPLS,  Theoretical and Applied Informatics, Vol. 20 No. 2/2008
 39. P. Różycki, J. Korniak, Wpływ mechanizmów protekcji na jakość usług w sieci GMPLS, XXIV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 10-12 września 2008, Bydgoszcz
 40. P. Różycki, J. Korniak, Optymalizacja architektury płaszczyzny sterowania w sieciach GMPLS, XV Konferencja “Sieci komputerowe”, 17-20 czerwca 2008, Zakopane
 41. P. Różycki, J. Korniak, Influenceof the control plane architecture on QoS in the GMPLS network, Conference on Human System Interaction, 25-27 maj 2008, Kraków
 42. J. Korniak, P. Różycki, Implementation of signaling tunnel in the GMPLS control plane, Conference on Human System Interaction, 25-27 maj 2008, Kraków
 43. J. Korniak, P. Różycki, Performance Examination of the Segment Recovery in GMPLS, Polish Teletraffic Symposium, 20-21 września 2007, Zakopane
 44. J. Korniak, P. Różycki, Signaling improvements for GMPLS control plane, II Konferencja Narzędzia Technologii Informacyjnych, 21 września 2007, Rzeszów
 45. P. Różycki, J. Korniak, End-to-end protection strategies in the GMPLS network, II Konferencja Narzędzia Technologii Informacyjnych, 21 września 2007, Rzeszów
 46. P. Różycki, J. Korniak, Wpływ wyboru architektury sieci GMPLS na jakość oferowanych usług , XXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 12-14 września 2007, Bydgoszcz
 47. P. Różycki, J. Korniak, A. Jajszczyk, Failure Detection and Notification in GMPLS Control Plane , IEEE ICC 2007, “Workshop on GMPLS Performance Evaluation: Control Plane Resiliance”, 24 czerwca 2007, Glasgow
 48. J.Korniak, P.Różycki, Modelowanie sieci GMPLS w środowisku NS-2, XIV Konferencja “Sieci komputerowe”, 18-21 czerwca 2007, Zakopane, pp.113-122
 49. J. Korniak, P. Różycki, GMPLS – simulation tools, ISBN 83-60583-00-5, pp.20-25, I Konferencja “Narzędzia Technologii Informacyjnych”, 15 wrzesień 2006, Rzeszów
 50. A. Jajszczyk, P. Różycki, Recovery of the Control Plane After Failures in ASON/GMPLS Networks – IEEE Network Magazine, January/February 2006, pp. 2-10 (IF=2,211)
 51. P. Różycki, Niezawodność płaszczyzny sterowania w nowoczesnych sieciach transportowych, XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne (SiSI’04), 21-22 paźddziernik 2004, Łódź, pp. 189-197
 52. A. Jajszczyk, P. RóżyckiGMPLS we współczesnych sieciach trasportowych – Przegląd Telekomunikacyjny, vol. LXXVIII, nr 4/2004, pp. 155-158
 53. A. Jajszczyk, P. RóżyckiAutomatycznie komutowana sieć optyczna (ASON) – Przegląd Telekomunikacyjny, vol. LXXVII, nr 2-3/2004, pp. 59-64

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

Kielnarowa 386a, pok. KM102 (CEM)

36-020 Tyczyn
tel. 17 866 11 05
e-mail: prozycki(at)wsiz.rzeszow.pl


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

pok. KM102 (CEM)
środa/Wednesday 10:00 – 12:00

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020