dr Piotr Żmijewski

Doktor nauk o kulturze fizycznej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień oddziaływania aktywności fizycznej, a także różnych form treningu sportowego i czynników fizykalnych na zdolność wysiłkową oraz wskaźniki zdrowia. Prowadzi również badania nad genetycznymi uwarunkowaniami zdolności wysiłkowej. Poszukuje metod i środków zwiększających potencjał organizmu, w tym metod restytucji i wspomagania regeneracji.

 

2019
1. Crewther Blair T, Cook Christian, Orysiak Joanna, Zmijewski Piotr, Obmiński Zbigniew. Individual variation in the cortisol response to a simulated Olympic weightlifting competition is related to changes in future competitive performance. Biol Sport. 2019;36(2):133–139.  (IF=1.729; MNiSzW=15)
2. Starczewski M, Żmijewski P, Witek K, Klusiewicz A Physiological aspects of different roller skiing techniques in field conditions. J Hum Kinet. 2019;64: DOI: 10.2478/hukin-2018-0052. (IF2017= 1.174; MNiSzW=15)
3. Ewelina Lulińska-Kuklik, Katarzyna Leźnicka, Kinga Humińska-Lisowska, Waldemar Moska, Monika Michałowska-Sawczyn, Zbigniew Ossowski, Ewelina Maculewicz, Paweł Cięszczyk, Mariusz Kaczmarczyk, Wojciech Ratkowski, Krzysztof Ficek, Piotr Zmijewski, Agata Leońska-Duniec. The VEGFA gene and anterior cruciate ligament rupture risk in the Caucasian population. 2019:36(1):3-8. (IF=1.729; MNiSzW=15)

2018 (IF2018
4. Crewther B, Witek K, Żmijewski P, Obmiński Z. Short-term D-aspartic Acid Supplementation Does Not Affect Serum Biomarkers Associated With the Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis in Male Climbers. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2018;1–17. (IF=2.489; MNiSzW= 25)
5. Zmijewski P, Cięszczyk P, Ahmetov II, Gronek P, Lulińska-Kuklik E, Dornowski M, Rzeszutko A, Chycki J, Moska W, Sawczuk M. The NOS3 G894T (rs1799983) and -786T/C (rs2070744) polymorphisms are associated with elite swimmer status. Biol Sport. 2018;35(4):313–319. (IF=1.729; MNiSzW=15)
6. Mazurek K, Zmijewski P, Makaruk H, Mróz A, Czajkowska A, Witek K, Bodasiński S, Lipińska P. Effects of Short-Term Plyometric Training on Physical Performance in Male Handball Players. J Hum Kinet. 2018;63:137-148 (IF2017= 1.174; MNiSzW=15)
7. Domańska-Senderowska D, Snochowska A, Szmigielska P, Jastrzębski Z, Jegier A, Kiszałkiewicz J, Dróbka K, Jastrzębska J, Pastuszak-Lewandoska D. Cięszczyk P, Maciejewska-Skrendo A, Zmijewski P, Brzeziańska-Lasota E. Analysis of the PPARD gene expression level changes in football players in response to the training cycle. Balkan J Med Genet. 2018;21:19-25 (IF2017=0.306; MNiSzW=15pkt)
8. Gronek P, Gronek J, Lulińska-Kuklik E, Spieszny M, Niewczas M, Kaczmarczyk M, Petr M, Stastny P, Ahmetov II, Żmijewski P. Polygenic study of endurance-associated genetic markers NOS3 (Glu298Asp), BDKRB2 (-9/+9), UCP2 (Ala55Val), AMPD1 (Gln45Ter) and ACE (I/D) in Polish male half marathoners. J Hum Kinet. 2018;64: DOI: 10.1515/hukin-2017-0204. (IF= 1.174; MNiSzW=15)
9. Yvert TP, Zempo H, Gabdrakhmanova LJ, Kikuchi N, Miyamoto-Mikami E, Murakami H, Naito H, Cieszczyk P, Leznicka K, Kostryukova ES, Alexeev DG, Egorova ES, Maciejewska-Skrendo A, Larin AK, Generozov E V., Kulemin NA, Ospanova EA, Pavlenko A V., Sawczuk M, Żmijewski P, Lulinska-Kuklik E, Govorun VM, Miyachi M, Ahmetov II, Fuku N.. AGTR2 and sprint/power performance: a case-control replication study for rs1 1091046 polymorphism in two ethnicities. Biol Sport. 2018;35(2). (IF=1.729; MNiSzW=15)
10. Stastny P, Tufano JJ, Kregl J, Petr M, Blazek D, Steffl M, Roczniok R, Fiala M, Golas A, Żmijewski P. The Role of Visual Feedback on Power Output During Intermittent Wingate Testing in Ice Hockey Players. Sports. 2018;6(2):32.
11. Leznicka K, Gronek P, Kurzawski M, Cieszczyk P, Malinowski D, Żmijewski P. Is pain tolerance in boxers altered by nucleotide polymorphism rs6746030 in the SCN9A gene? Arch Budo. 2018;14:71–8. (IF=1.506; MNiSzW=15).
12. Mazurek K, Koprowska N, Gajewski J, Zmijewski P, Skibniewski F, Różanowski K. Parachuting training improves autonomic control of the heart in novice parachute jumpers. Biocybern. Biomed. Eng. 2017;38(1):181-189. (IF=1.374; MNiSzW=15).
13. Wojciech Wołyniec, Wojciech Ratkowski, Katarzyna Kasprowicz, Sylwia Małgorzewicz, Ewa Aleksandrowicz, Konrad Witek, Tomasz Grzywacz, Piotr Żmijewski, Marcin Renke. Changes in electrolytes and uric acid excretion during and after a 100 km run. J Biol Regul Homeost Agents 2018;32(5): 1205-1210. (IF=1.379; MNiSzW=20).
14. Katarzyna Kasprowicz, Wojciech Ratkowski, Wojciech Wołyniec, Sylwia Małgorzewicz, Ewa Aleksandrowicz, Konrad Witek, Tomasz Grzywacz, Piotr Żmijewski, Marcin Renke Impact of Vitamin D Supplementation on Hormone Levels and Cytokine Generation During Ultramarathon. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2018;13(suppl1):xx doi: 10.1123/ijspp.2018-0227 (IF=3.384; MNiSzW=35).
15. Katarzyna Kasprowicz, Wojciech Ratkowski, Wojciech Wołyniec, Piotr Aschenbrenner, Konrad Witek, Tomasz Grzywacz, Piotr Żmijewski , Marcin Renke. Impact of Vitamin D Supplementation on Hepcidin Response During and After 100-km. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2018;13(suppl1):xx doi: 10.1123/ijspp.2018-0227 (IF=3.384; MNiSzW=35).

2017
1. Pueo B, Lipinska P, Jiménez-Olmedo JM, Zmijewski P, Hopkins WG. Accuracy of Jump-Mat Systems for Measuring Jump Height. Int J Sports Physiol Perform. 2017; 12(7):959-963. (IF=3.384; MNiSzW=35).
2. Zarebska A, Jastrzębski Z, Ahmetov II, Zmijewski P, Cieszczyk P, Leonska-Duniec A, Sawczuk M, Leznicka K, Trybek G, Semenova EA, Maciejewska-Skrendo A. The GSTP1 c.313A>G polymorphism in Russian and Polish athletes. Physiol Genom. (IF=2.782; MNiSzW=35).
3. Leźnicka K, Starkowska A, Tomczak M, Cięszczyk P, Białecka M, Ligocka M, Żmijewski P, Pawlak M. Temperament as a modulating factor of pain sensitivity in combat sport athletes. Physiol Behav. 2017;180:131-136. (IF=2.517; MNiSzW=30)
4. Leźnicka K, Kurzawski M, Cięszczyk P, Safranow K, Malinowski D, Brzeziańska-Lasota E, Zmijewski P. Polymorphisms of catechol-O-methyltransferase (COMT rs4680:G>A) and µ-opioid receptor (OPRM1 rs1799971:A >G) in relation to pain perception in combat athletes. Biol Sport. 2017;34(3):295-301. (IF=1.729; MNiSzW=15)
5. Tomáš Gryc, Petr Stastny, František Zahálka, Wojciech Smółka, Piotr Żmijewski, Artur Gołaś, Marek Zawartka, Tomáš Maly. Performance and kinematic differences in putting between healthy and disabled elite golfers. J Hum Kinet 2017:60(1):233-241. (IF= 1.174; MNiSzW=15)
6. Cięszczyk P, Willard K, Gronek P, Żmijewski P, Trybek G, Gronek J, Weber-Rajek M, Petr M, Lulińska-Kuklik E, Ficek K, Kemeryte-Riaubiene E, Maculewicz E,September AV. Are genes encoding proteoglycans really associated with the risk of anterior cruciate ligament rupture? Biol Sport. 2017;34(2):97–103. (IF=1.729; MNiSzW=15)
7. Mazurek K, Żmijewski P, Kozdroń E, Fojt A, Czajkowska A, Szczypiorski P, T M. Cardiovascular risk reduction in sedentary postmenopausal women during organized physical activity. Kardiol Pol. 2017;DOI–10. (IF=1.227; MNiSzW=15)
8. Lehnert M, Sigmund M, Lipińska P, Vařeková R, Hroch M, Xaverová Z, Stastny P, Háp P, Żmijewski P. Training-induced changes in physical performance can be achieved without body mass reduction after eight week of strength and injury prevention oriented programme in volleyball female players. Biol Sport. 2017;34(2):205. (IF=1.729; MNiSzW=15)
9. Wołyniec W, Ratkowski W, Kasprowicz K, Jastrzębski Z, Małgorzewicz S, Witek K, Grzywacz T, Żmijewski P, Renke M. Glomerular Filtration Rate is Unchanged By Ultramarathon. J Strength Cond Res. 2017; DOI: 10.1519/JSC.0000000000002348. (IF=2.325; MNiSzW=30)

2016
10. Cięszczyk P, Zarębska A, Jastrzębski Z, Sawczyn M, Kozakiewicz-Drobnik I, Leońska-Duniec A, Kaczmarczyk M, Maciejewska-Skrendo A, Żmijewski P, Trybek G, Smółka W, Pilch J, Leźnicka K, Lulińska-Kuklik E, Sawczuk M, Massidda M. Does the MTHFR A1298C polymorphism modulate the cardiorespiratory response to training? J Hum Kinetcis. 2016;54:131–40. (IF= 0.798; MNiSzW=15)
11. Cięszczyk P, Jastrzebski Z, Zarebska A, Sawczyn M, Drobnik-Kozakiewicz I, Leońska-Duniec A, Żmijewsk P, Murawska-Ciałowicz E, Petr M, Contrò V, et al. Association between the ACE I/D polymorphism and physical activity in Polish women. Trends Sport Sci. 2016; 203-210. (IF=0; MNiSzW=9 pkt).
12. Zarębska A, Jastrzębski Z, Moska W, Leońska A, Sawczuk M, Maciejewska-Skrendo A, Żmijewski P, Ficek K, Trybek G, Ewelina L-K, Semenova EA, Ahmetov II, Cieszczyk P. The AGT Gene M235T Polymorphism and Response of Power-Related Variables to Aerobic Training. J Sport Sci Med. 2016;15:616–24. (IF2016=1.797; MNiSzW2016=20)
13. Mazurek K, Żmijewski P, Krawczyk K, Czajkowska A, Kęska A, Kapuściński P, Mazurek T. High intensity interval and moderate continuous cycle training in a physical education programme improves health-related fitness in young females. Biol Sport. 2016;33(2):139–44. doi:10.5604/20831862.1198626. (IF2016=1.436; MNiSzW2016=15)
14. Leońska-Duniec A, Ahmetov II, Żmijewski P. Genetic variants influencing effectiveness of exercise training programmes in obesity – an overview of human studies. Biol Sport. 2016;33(3):207–14. (IF2016=1.436; MNiSzW2016=15)
15. Witek K, Żurek P, Żmijewski P, Jaworska J, Lipińska P, Dzedzej-Gmiat A, Antosiewicz J, Ziemann E, Antosiewicz J, Ziemann E. Myokines in Response to a Tournament Season among Young Tennis Players. Biomed Res Int. 2016;2016:1–7. (IF2016=2.476; MNiSzW=25)
16. Żmijewski P, Grenda A, Leońska-Duniec A, Orysiak J, Ahemtov II, Cięszczyk P. Effect of BDKRB2 gene -9/+9 polymorphism on training improvements in competitive swimmers. J Strength Cond Res. 2016 Mar;30(3):665-71. DOI: 10.1519/JSC.0000000000001145. (IF2016=2.06; MNiSzW=30)

2015 i starsze
17. Gajewski J, Mazur-Różycka J, Łach P, Różycki S, Żmijewski P, Buśko K, Michalski R. Changes of Physiological Tremor Following Maximum Intensity Exercise in Male and Female Young Swimmers. Hum Mov. 2015;16(4):214–20. doi:10.1515/humo-2015-0050. (IF2015=0.00; MNiSzW=14)
18. Andrzej Myśliwiec, Adam Posłuszny, Edward Saulicz, Iwona Doroniewicz, Paweł Linek, Tomasz Wolny, Andrzej Knapik, Jerzy Rottermund, Piotr Żmijewski, Paweł Cieszczyk. Atlanto-Axial Instability in People with Down’s Syndrome and its Impact on the Ability to Perform Sports Activities – A Review. J Hum Kinetics. 2015;48:17-24. DOI: 10.1515/hukin-2015-0087. (IF2015=0.77; MNiSzW=15)
19. Petr Stastny, Adam Maszczyk, Kristina Tománková, Petr Kubový, Michaela Richtrová, Jakub Otáhal, Rostislav Čichoň, Aleksandra Mostowik, Piotr Żmijewski, Paweł Cięszczyk. Kinetic and Kinematic Differences in a Golf Swing in One and Both Lower Limb Amputees. J Hum Kinetics. 2015;48:33-41. DOI: 10.1515/hukin-2015-0089. (IF2015=0.77; MNiSzW=15)
20. Tomasz Halski, Piotr Żmijewski, Paweł Cięszczyk, Barbara Nowak, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Slupska, Robert Dymarek, Jakub Taradaj. Electromyographic Analysis of the Hip Extension Pattern in Visually Impaired Athletes. J Hum Kinetics 2015;48:53-61. DOI: 10.1515/hukin-2015-0091. (IF2015=0.77; MNiSzW=15)
21. Rostislav Čichoň, Adam Maszczyk, Petr Stastny, Petr Uhlíř, Miroslav Petr, Ondřej Doubrava, Aleksandra Mostowik, Artur Gołaś, Paweł Cieszczyk, Piotr Żmijewski. Effects of Krankcycle Training on Performance and Body Composition in Wheelchair Users. J Hum Kinetics. 2015;48:71-78. DOI: 10.1515/hukin-2015-0093 (IF2015=0.77; MNiSzW=15)
22. Kamelska Anna Malwina, Mazurek Krzysztof, Żmijewski Piotr. Visual Impairment does not Limit Training Effects in Development of Aerobic and Anaerobic Capacity in Tandem Cyclists. J Hum Kinetics. 2015;48:87-97. DOI: 10.1515/hukin-2015-0095. (IF2015=0.77; MNiSzW=15)
23. Tomaszewski P, Żmijewski P, Milde K, Sienkiewicz-Dianzenza E. Weight-height relationships and central obesity in 7-year-old to 10-year-old Polish urban children: a comparison of different BMI and WHtR standards. J Physiol Anthropol. 2015; 34: 34. doi: 10.1186/s40101-015-0073-3. (IF2015=1.69; MNiSzW=15)
24. Żmijewski P, Mazurek K, Kozdron E, Szczypiorski P, Frysztak A. Effects of organized physical activity on selected health indices among women older than 55 years. Scientific World Journal 2015; Article ID 625032. http://dx.doi.org/10.1155/2015/625032
25. Agata Grenda, Marek Sawczuk, Mariusz Kaczmarczyk, Agnieszka Maciejewska, Danuta Umiastowska , Wioletta Łubkowska, Piotr Żmijewski, Paweł Cięszczyk. Does the GNB3 C825T Polymorphism Influence Swimming Performance in Competitive Swimmers? J Hum Kinetcs. 2015; 47:127-135. (IF2015=0.77; MNiSzW=15)
26. Orysiak J, Sitkowski D, Żmijewski P, Malczewska-Lenczowska J, Cieszczyk P, Zembron-Lacny A, Pokrywka A. Overrepresentation of the ACTN3 XX genotype in elite canoe and kayak paddlers. J Strength Cond Res. 2015; 29(4):1107–1112. DOI: 101519/JSC0000000000000717. (IF2015=1.98; MNiSzW=30)
27. Stępień-Słodkowska M, Ficek K, Maciejewska-Karłowska A, Sawczuk M, Ziętek P, Król P, Żmijewski P, Pokrywka A, Cięszczyk P. Overrepresentation of the COL3A1 AA genotype in Polish skiers with anterior cruciate ligament injury. Biol Sport. 2015;32(2):143–147. (IF2015=1.13; MNiSzW2016=15)
28. Ahmetov II, Kulemin NA, Popov DV, Naumov VA, Akimov EB, Bravy YR, Egorova ES, Galeeva AA, Generozov EV, Kostryukova ES, Larin AK, Mustafina LJ, Ospanova EA, Pavlenko AV, Starnes LM, Żmijewski P, Alexeev DG, Vinogradova OL, Govorun VM. Genome-wide association study identifies three novel genetic markers associated with elite endurance performance. Biol Sport 2015; 32: 3-9. (IF2015=1.13; MNiSzW2016=15)
29. Ahmetov II, Naumov VA , Donnikov AE, Maciejewska-Karłowska A, Kostryukova ES, Larin AK, Maykova EV, Alexeev DG, Fedotovskaya ON, Generozov EV, Jastrzębski Z, Żmijewski P, Kravtsova OA, Kulemin NA, Leonska-Duniec A, Martykanova DS, Ospanova EA, Pavlenko AV, Podol’skaya AA, Sawczuk M, Alimova FK , Trofimov DY, Govorun VM, Cieszczyk P. SOD2 gene polymorphism and muscle damage markers in elite athletes. Free Radic Res 2014 Aug;48(8):948-55 doi:103109/107157622014928410 IF2013= 2.989; MNiSzW=25pkt)
30. Zarebska A, Jastrzebski Z, Kaczmarczyk M, Ficek K, Maciejewska-Karlowska A, Sawczuk M, Leonska-Duniec A, Krol P, Cieszczyk P, Żmijewski P, Eynon N. The GSTP1 c313A>G polymorphism modulates the cardiorespiratory response to aerobic training. Biol Sport 2014;31(4):261–6 (IF2014=0.78; MNiSzW=15pkt)
31. Grenda A, Leońska-Duniec A, Kaczmarczyk M, Ficek K, Król P, Cięszczyk P, Żmijewski P. Interaction Between ACE I/D and ACTN3 R557X Polymorphisms in Polish Competitive Swimmers. J Hum Kinet 2014;42:127–36 (IF2014=1.02; MNiSzW=15pkt)
32. Pérez-Turpin JA, Żmijewski P, Jimenez-Olmedo JM, Jové-Tossi MA, Martínez-Carbonell A, Suárez-Llorca C, Andreu-Cabrera E. Effects of whole body vibration on strength and jumping performance in volleyball and beach volleyball players. Biol Sport 2014;31(3):239–45 (IF2013=0. 0.78; MNiSzW=15pkt)
33. Mazurek K, Krawczyk K, Żmijewski P, Norkowski H, Czajkowska A. Effects of aerobic interval training versus continuous moderate exercise programme on physical fitness, somatic features and blood lipid profile. Ann Agric Environ Med 2014;21(4):844-9 doi: 105604/123219661129949 (MNiSzW: 10 pkt; IF 2014: 1,126 IF)
34. Ficek K, Stepien-Slodkowska M, Kaczmarczyk M, Maciejewska-Karlowska A, Sawczuk M, Cholewinski J, Leonska-Duniec A, Zarebska A, Cieszczyk P, Żmijewski P. Does the A9285G polymorphism in the collagen type XII alpha-1 gene associate with the risk of anterior cruciate ligament ruptures? Balkan J Med Genet. 2014;17(1):41-46 (IF2014=0.527; MNiSzW=15pkt)
35. Mustafina LJ, Naumov VA, Cieszczyk P, Popov DV, Lyubaeva EV, Kostryukova ES, Fedotovskaya ON, Druzhevskaya AM, Astratenkova IV, Glotov AS, Alexeev DG, Mustafina MM, Egorova ES, Maciejewska-Karłowska A, Larin AK, Generozov EV, Nurullin RE, Jastrzębski Z, Kulemin NA, Ospanova EA, Pavlenko AV, Sawczuk M, Akimov EB, Danilushkina AA, Żmijewski P, Vinogradova OL, Govorun VM, Ahmetov II. AGTR2 gene polymorphism is associated with muscle fibre composition, athlete status and aerobic performance. Exp Physiol 2014;99(8):1042-52 DOI:101113/expphysiol201407933 (IF2013= 2.871; MNiSzW=30pkt)
36. Mazurek K, Żmijewski P Czajkowska A, Lutosławska G Gender differences in carotid artery intima-media thickness and flow-mediated dilatation in young, physically active adults. J Sports Med Phys Fitness 2014;54(3):298-306 DOI: (IF2013=0,757; MNiSzW=20pkt)
37. Grenda A, Leońska-Duniec A, Cięszczyk P, Żmijewski P. The BDKRB2 gene -9/+9 polymorphism and swimming performance. Biol Sport 2014; 31(2):109-113 (IF2013=0.527; MNiSzW=15pkt)
38. Orysiak J, Żmijewski P, Klusiewicz A, Kaliszewski P, Malczewska-Lenczowska J, Gajewski J, Pokrywka A. The association between ACE gene variation and aerobic capacity in winter endurance disciplines. Biol Sport 2013;30:249-253 (IF2013=0.527; MNiSzW=15pkt)
39. Orysiak J, Witek K, Żmijewski P, Gajewski J. White blood cells in polish athletes of various sports disciplines. Biol Sport 2012; 29:101-105 (IF2012=0.417; MNiSZW=15pkt)
40. Mazurek K, Żmijewski P, Czajkowska A, Lutosławska G High-sensitivity c-reactive protein (hsCRP) in young adults: relation to aerobic capacity, physical activity and risk factors for cardiovascular diseases Biology of Sport 2011; 28(4):227-232 (IF2012=0.221; MNiSZW=15pkt)
41. Tomaszewski P, Żmijewski P, Gajewski J, Milde K, Szczepańska B Budowa somatyczna 9-letnich chłopców o różnym poziomie sprawności fizycznej Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2011;17(3):129-133 (MNiSZW=7pkt)
42. Lutosławska G, Mazurek K, Kęska A, Czajkowska A, Żmijewski P. Validity of self-reported dietary intakes in young men and women with different physical activity Medicina Sportiva 2011; 15(3): 119-124. (MNiSZW=8pkt)
43. Czajkowska A, Lutosławska G, Mazurek K, Ambroszkiewicz J, Żmijewski P. Plasma homocysteine levels, physical activity and macronutrient intake in young healthy men Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2011;17(1):30-4 (MNiSZW=7pkt)
44. Czajkowska A, Lutosławska G, Mazurek K, Ambroszkiewicz J, Żmijewski P. The index of insulin resistance (FIRI) is not associated with plasma homocysteine levels in young, non-obese healthy men and women Biomedical Human Kinetics 2011;3:14-17 (MNiSZW=7pkt)
45. Mazurek K, Żmijewski P, Czajkowska A, Lutosławska G. Cardiovascular risk in students with different level of aerobic capacity. Biology of Sport 2010; 27(2):105-109 DOI: (IF2010=0.15; MNiSZW=13pkt)
46. Czajkowska A, Lutosławska G, Mazurek K, Żmijewski P. Anthropometric and cardio-respiratory indices and aerobic capacity of male and female Biomedical Human Kinetics 2009; 1:47-51 DOI: 102478/v10101-009-0012-z (MNiSZW=4pkt)
47. Czajkowska A, Lutosławska G, Mazurek K, Ambroszkiewicz J, Kęska A, Żmijewski P. The relationship between activity energy expenditure, cardiorespiratory fitness, body composition and risk factors in young, lean men and women. Medicina Sportiva 2009; 13(4):224-230 DOI: 102478/v10036-009-0035-0 (4 pkt MNiSZW)
48. Czajkowska A, Lutosławska G, Mazurek K, Kęska A, Żmijewski P. The relationship between plasma insulin and glucose, maximal oxygen uptake and body composition in young, lean men and women. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2009; 15(3):172-176. DOI: (6 pkt MNiSZW)
49. Mazurek K, Czajkowska A, Lutosławska G, Żmijewski P, Malara M The occurence and distribution of cardiovascular system diseases risk factors among youth with different levels of physical activity. Medicina Sportiva 2008 Sep 3;12(3):86–91 DOI: (4 pkt MNiSZW)
50. Czajkowska A, Lutosławska G, Mazurek K, Ambroszkiewicz J, Żmijewski P. Zależność miedzy aktywnością fizyczna a stężeniem homocysteiny w osoczu u młodych mężczyzn. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2008;14(3):177–80 DOI: (4pkt MNiSZW)

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
1. Krzysztof L. Mazurek, Piotr Żmijewski, Katarzyna Witek, Piotr Szczypiorski. Aktywność fizyczna osób starszych. Physical activity in elderly people. W: Mazurek K (red). Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej rekreacyjnej i sportowej. Warszawa: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, 2016. (MNiSzW2016=4)
2. Krzysztof L. Mazurek, Piotr Żmijewski, Anna Czajkowska, Krzysztof Krawczyk, Barbara Wasilewska. Efekty zdrowotne różnych form treningu rekreacyjnego i sportowego. Health effects of various forms of recreational and sports training. W: Mazurek K (red). Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej rekreacyjnej i sportowej. Warszawa: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, 2016.
3. Krzysztof L. Mazurek, Grażyna Lutosławska, Anna Czajkowska, Piotr Żmijewski. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia u osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Cardiovascular risk factors in physically active and physically inactive people. W: Mazurek K (red). Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej rekreacyjnej i sportowej. Warszawa: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, 2016.
4. Krzysztof L. Mazurek, Anna Czajkowska, Piotr Żmijewski, Katarzyna Witek, Anna Malwina Kamelska, Paweł Kapuściński, Anna Mróz. Efekty hemodynamiczne aktywności fizycznej / Haemodynamic effects of physical activity. W: Mazurek K (red). Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej rekreacyjnej i sportowej. Warszawa: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, 2016.
5. Czajkowska A., Mazurek K., Lutosławska G., Żmijewski P. Zależność pomiędzy dziennym wydatkiem energetycznym a wybranymi wskaźnikami somatycznymi i fizjologicznymi studentów AWF. W: Buśko K., Charzewska J., Kaczanowski K. (red.) Współczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka. Warszawa AWF, 2010. (3 pkt MNiSzW)

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020