dr inż. Robert Góra

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1996 roku na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wieloletni pracownik Katedry Agromarketingu na Wydziale Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1998 roku pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 • Seminarium dyplomowe
 • Komunikacja w biznesie
 • Marketing

 


PUBLIKACJE

 • Góra R. 2000.. Plasowanie produktów – sztuka zdobywania miejsca w świadomości nabywcy. [W:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10 (609), Orgmasz, W-wa, s.23-26
 • Góra R., Woźniak M. 2000. Strategia rozwoju gminy – rolnictwo jako obszar planowania strategicznego. [w] Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z UE. AR Wydział Ekonomii w Rzeszowie. s. 133-139
 • Góra R. 2000. Marka produktu – istota, znaczenie, strategie markowania [ w: ] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji pod red.K.Jaremczuka, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. s. 206-215.
 • Góra R., Tworzydło D., Humenny G., Gawroński S., Soliński T. 2003. Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Góra R., Tworzydło D. 2004 . Znaczenie public relations w działalności przedsiębiorstw – w świetle wyników badań bezpośrednich [w] Public relatons w zarządzaniu firmą. Pod red D.Tworzydło i T. Solińskiego. Materiały z III kongresu PR. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. s.161-172.
 • Góra R., Slusarczyk S., Strojny J. (red) 2005. Internet a zarządzanie marketingowe. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm. Wyd. WSIiZ w Rzeszowie.
 • Góra R., Tworzydło D. 2009. Selected aspects of public relations activity organisation in Polish enterprises . Skola Biznisa 4/2009, Novi Sad. s. 45-52.
 • Góra R., 2011. Crisis Management in Polish enterprises (in:) Contemporary Issues in Economics, Business and Management, ed.V.Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, s 191-203.
 • Góra R., Rodzinka J. 2013. The monitoring of spa customer satisfaction and expectations on the example of the clients of an Innovative Cluster of Health and Tourism ” Spas-Pearls of Eastern Poland ” (in:) Contemporary Issues in Economics, Business and Management, ed.V.Babić, Faculty of Economics, University of Kragujevac, s 141-159.
 • Góra R., Ślusarczyk S., Szmulik A. 2016. Większa dostępność małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania w: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Cisek M., Korneć R. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce 2017 r.

 


 

TERMINY KONSULTACJI

Semestr zimowy 2019/20

Piątki ( wszystkie) 9- 11

Dane kontaktowe:

ul. Sucharskiego 2, pok. nr RA216
telefon: 17 866 11 20
e-mail: rgora{AT}wsiz.rzeszow.pl

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020