Dr Roman Wisz

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Filologia angielska.

Dyrektor Centrum Języków Nowożytnych.

Kierownik Zakładu Języków Obcych.

 Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1996 roku.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Humanistyczny, rok 2014), dyplom mgr. filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1979),

Filolog, współtwórca sieci instytucji partnerskich telc, licencjonowany egzaminator i trener egzaminów: The European Language Certificates (telc) /licencja  “A”, “B” i “C”/, sieci centrów i ośrodków egzaminacyjnych telc, koordynator programu Distance Learning z języka angielskiego z ramienia WSIiZ (wspólny projekt WSIiZ w Rzeszowie i WSE w Krakowie). Starszy wykładowca języka niemieckiego.

Doświadczenie zawodowe: Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, starszy asystent, tłumacz (1979), nauczyciel mianowany w rzeszowskich szkołach średnich; m.in. ILO, ZSM  (1979-93), LO Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości (1996-99), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), starszy wykładowca (Metodyka nauczania języka niemieckiego) w Katedrze Filologii Germańskiej (1986-89), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, starszy wykładowca, specjalność: metodyka nauczania języków obcych (1993-97),  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, starszy wykładowca (1993-99). Uczestnik staży, seminariów, warsztatów metodycznych, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych. Organizator i współorganizator konferencji językowych krajowych i międzynarodowych w WSIiZ, prowadzenie cyklicznych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla egzaminatorów TELC.
 
Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia (m.in.): Złoty Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski (2014), Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski (2002), Nagroda „Złotej Szpilki“ przyznana przez Zarząd SPP “Za Zasługi w Realizacji Wspólnych Przedsięwzięć na Rzecz Gospodarki Polskiej”, listy gratulacyjne Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie; nagrody Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz dyrektora szkoły za pracę z młodzieżą, Nagrody Indywidualne Rektora i Kanclerza WSIiZ.

 

Prowadzone przedmioty:

Lektorat języka niemieckiego, PNJO – Kurs zintegrowany.

Materiały dla studentów w wersji elektroniczej

Patrz: Syllabusy
Materiały dydaktyczne są dostępne na WU w formie syllabusów, opracowanych dla poszczególnych ścieżek i dostosowanych do poziomu zaawansowania grup językowych. Syllabusy zawierają listę zagadnień realizowanych na lektoracie oraz zalecaną literaturę.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Roman Wisz
Centrum Języków Nowożytnych
Zakład Filologii Angielskiej
Zakład Języków Obcych
e-mail: rwisz@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 
p. RA 240
tel.: 017 /866 11 29

 

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią
wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w
semestrze letnim 2019/2020 prowadzone są jedynie za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020