mgr inż. Tomasz Bujak

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwent Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej. W 2010 roku uzyskał tytuł mgr inż. Technologii Chemicznej w specjalności Technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Od 2013 roku pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W 2018 roku uzyskał stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z towaroznawstwem kosmetyków. W badaniach naukowych główną uwagę poświęca kosmetykom myjącym i aspektom związanym z kształtowaniem ich jakości, poprzez dobór składu jakościowego i ilościowego oraz formy fizykochemicznej produktu. 

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Zajęcia dydaktyczne związane z technologią kosmetyków, chemią kosmetyczną oraz recepturami i oceną jakości kosmetyków prowadzi na kierunku Kosmetologia oraz specjalności fakultatywnej ,Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla Studentów przekazywane są poprzez platformę BB


PUBLIKACJE

  1. Czasopisma posiadające współczynnik wpływu IF
Czasopismo
Rok
Tytuł artykułu
Autorzy
Industrial & Engineering Chemistry Research
2014
Effect of the Type of Nonionic Surfactant on the Manufacture and Properties of Hand Dishwashing Liquids in the Coacervate Form
Wasilewski T., Bujak T.
Green Chemistry Letters and Reviews
2015
The application of different Stevia rebaudiana leaf extracts in the “green synthesis” of silver nanoparticles
Bujak T., Nizioł–Łukaszewska, Z., Gaweł – Bęben, K., Seweryn, A., Kucharek, M., Tkaczyk K., Matysiak, M
Molecules
2015
Stevia rebaudiana Bert. leaf extracts as multifunctional source of natural antioxidants
Gaweł-Bęben K., Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Antosiewicz B., Jakubczyk A., Karaś M., Rybczyńska K.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
2015
Role of macromolecules in the safety of use of body wash cosmetics
Bujak T., Wasilewski T., Nizioł – Łukaszewska Z.
Przemysł Chemiczny
2015
Optymalizacja składu fazy hydrofobowej w celu poprawy użytkowych właściwości dwufazowych płynów do demakijażu
Wasilewski T., Arct J., Pytkowska K., Świt-Popławska M., Bocho-Janiszewska A.,  Bujak T.
Przemysł Chemiczny
2015
Technologiczne i fizykochemiczne aspekty wytwarzania koncentratów kosmetyków myjących
Wasilewski T., Arct J., Pytkowska K., Bocho-Janiszewska A., Krajewski M., Bujak T.
Industrial & Engineering Chemistry Research
2016
Effect of Salt on the Manufacturing and Properties of Hand Dishwashing Liquids in the Coacervate Form
Seweryn A., Wasilewski T., Bujak T.
Green Chemistry Letters and Reviews
2016
Supercritical carbon dioxide blackcurrant seed extract as an anti-irritant additive for hand dishwashing liquids
Wasilewski T., Seweryn A., Bujak T.
Molecules
2017
Hydrophilic dogwood extracts as materials reducing the skin irritation potential of body wash cosmetics
Nizioł-Łukaszewska Z., Osika P. Wasilewski T., Bujak T.
Polish Journal of Chemical Technology
2017
Iridoids from Cornus mas L. and their potential as innovative ingredients in cosmetics
Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T., Bujak T., Osika P.
Tenside Surfactants Detergents
2018
Effect of molecular weight of polymers on the properties of delicate facial foams
Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T.
Chinese Journal of Natural Medicines
2018
Cornus mas L. extract as a multifunctional material for manufacturing cosmetic emulsions
Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T., Bujak T., Gaweł-Bęben K., Osika P., Czerwonka D.
Journal of Surfactants and Detergents 
2018
Saponins as Natural Raw Materials for Increasing the Safety of Bodywash Cosmetic Use
Nizioł-Łukaszewska Z., Bujak T.
ACS Sustainable Chemistry &Engineering (140 pkt MNiSzW)
2018
Application of anionic phosphorus derivatives of alkyl polyglucosides for the production of sustainable and mild body wash cosmetics
Seweryn A., Bujak T.
Przemysł Chemiczny
2018
Wpływ metody ekstrakcji na właściwości ekstraktów bulw karczocha jerozolimskiego (Helianthus tuberosus L.)
Nizioł-Łukazewska Z., Furman-Toczek D., Zagórska-Dziok M., Bujak T.
Polish Journal of Chemical Technology (20 pkt MNiSzW)
2019
Inulin as an effectiveness and safe ingredient in cosmetics
Nizioł-Łukazewska Z., Bujak T., Wasilewski T., Szmuc E.
Tenside, Surfactants, Detergents (40 pkt. MNiSzW)
2019
Sodium Lauryl Sulfate vs. Sodium Coco Sulfate. Study of the Safety of Use Anionic Surfactants with Respect to Their Interaction with the Skin
Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T.
Pure and Applied Chemistry (140 pkt MNiSzW)
2019
Effect of molecular weight of polyvinylpyrrolidone on the skin irritation potential and properties of body wash cosmetics in the coacervate form
Bujak T., Wasilewski T., Nizioł – Łukaszewska Z.
Tenside, Surfactants, Detergents (40 pkt. MNiSzW)
2019
Evaluation of Ethoxylated Rapeseed Oil Fatty Acids Methyl Esters as Nonionic Co-Surfactants in Hand Dishwashing Liquids
Wasilewski T., Yong-Qiang S., Hreczuch W., Seweryn A., Bujak T.
Industrial Crops and Products (140 pkt MNiSzW)
2019
Biochemical properties, UV-protecting and fibroblast growth-stimulating activity of Plantago lanceolata L. extracts
Nizioł-Łukaszewska Z., Gaweł-Bęben K., Rybczyńska-Tkaczyk K., Jakubczyk A., Karaś M., Bujak T.
International Journal of Biological Macromolecules (100 pkt MNiSzW)
2019
Amphiphilic cationic polymers as effective substances improving the safety of use of body wash gels
Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Zan A.

 

 

  1. Czasopisma nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor

Czasopismo

Rok

Tutuł artykułu

Autorzy

Towaroznawcze Problemy Jakości

2015

Cosmetics properties  of Cistus incanusherba glycolic extract
Nizioł-Łukaszewska Z., Szmuc E., Bujak T., Wasilewski T.
Towaroznawcze Problemy Jakości
2015
Green Coffee extract as a substance  improving properties of  cosmetics creams
Wasilewski T, Nizioł-Łukaszewska Z, Szmuc E, Bujak T.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość
2016
Wpływ rozpuszczalnika na wybrane biologiczne właściwości ekstraktów z liści pietruszki zwyczajnej Petroselinum crispum (Mill.),
Gaweł-Bęben K., Rybczyńska K., Bujak T., Karaś M., Jakubczyk A., Nizioł-Łukaszewska Z.
Problemy Eksploatacji
2016
Ecological cutting fluids,
Sułek, M. W., Seweryn, A., Bąk-Sowińska, A., Bujak, T.
Polish Journal of Cosmetology
2017
Application of sweet almond protein hydrolysates in glucosides-based shampoos
Klimaszewska E., Bocho-Janiszewska A., Ogorzałek M., Bujak T., Szmuc E., Podkowa I.
 
  1. Publikacje w monografiach
Monografia
Rok
Tutuł monografii
Autorzy
Monografie o zasięgu międzynarodowym
Current Trends in Commodity Science. Household and Personal Care Products, Wyd. UE w Poznaniu, 12th International Commodity Science Conference
2013
Kind of solubilizer influence on shaping chosen properties of hand dishwashing liquids containing plant extracts
Sułek M.W., Wasilewski T., Ogorzałek M., Bąk-Sowińska A., Klimaszewska E., Piotrowska U., Seweryn A., Bujak T., Sas W.
Current Trends in Commodity Science. Household and Personal Care Products, Wyd. UE w Poznaniu, 12th International Commodity Science Conference
2013
Influence of solubilizer concentration on usable properties of hand dishwashing liquids containing plant extracts
Sułek M.W., Wasilewski T., Klimaszewska E., Ogorzałek M., Bąk-Sowińska A., Seweryn A., Piotrowska U., Bujak T., Sas W.
Current Trends in Commodity Science Innovations and Product Quality, Wyd. UE w Poznaniu, 12th International Commodity Science Conference
2013
The role of plant extracts in shaping rheological properties of make-up removal lotions
Sułek M. W., Wasilewski T., Sas W., Piotrowska U., Seweryn A., Bujak T., Klimaszewska E., Ogorzałek M., Bąk-SowińskaA.
Monografie o zasięgu krajowym
Monografia pokonferencyjna: Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE., Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
2010
Płyny do ręcznego mycia naczyń w formie koacerwatu
Wasilewski T., Bujak T.
Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE., Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
2012
Aktywność powierzchniowa jako kryterium oceny jakości płynów do ręcznego mycia naczyń
Wasilewski T., Bujak T., Seweryn A., Motyka K., Wziatek A.
Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
2012
, Determinanty jakości cieczy obróbkowych
Sułek M.W., Bujak T., Piotrowska U.
Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE., Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
2012
Zagrożenia mikrobiologiczne wynikające ze stosowania cieczy obróbkowych
Sułek M.W., Piotrowska U., Bujak T.
Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie
2014
Ekstrakty roślinne jako surowce kosmetyczne spełniające standardy COSMOS
Sułek M. W., Piotrowska U., Bujak T.
Monografia pokonferencyjna: Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych, Wyd. Nauk. ITE-PIB w Radomiu, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
2014
Znaczenie składu anionowych surfaktantów w kształtowaniu jakości środków przeznaczonych do ręcznego mycia naczyń
Wasilewski T., Bujak T.
Monografia pokonferencyjna: Rośliny w nowoczesnej kosmetologii” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie
2016
Wpływ ekstraktu z soku z młodego jęczmienia na właściwości maseczek do twarzy
Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z.
Monografia pokonferencyjna: Rośliny w nowoczesnej kosmetologii” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie
2016
Ocena właściwości kosmetyków myjących zawierających ekstrakt wodny z czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.).
Nizioł-Łukaszewska Z., Bujak T.
Monografia pokonferencyjna: Quality of selected cosmetics and household chemistry products, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Interdyscyplinarność oraz innowacyjność towaroznawstwa
2016
Impact of a toothpaste colour on user feedback
Nizioł-Łukaszewska Z., Kwiecień J., Bujak T., Wasilewski T.
Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
2018
Wpływ stężenia substancji zapachowych w żelach pod prysznic na odczucia konsumentów
Wasilewski T., Nizioł-Łukaszewska Z., Bujak T., Brzana K., Szmuc E.
 
  1. Wykaz uzyskanych patentów
Numer patentu
Przedmiot patentu
Twórcy
Rok
Opis patentu
PL 227 540
Tabletka detergentowa
dwuwarstwowa
Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna
2017
Ochronie patentowej podlegają receptury tabletek przeznaczonych do mechanicznego mycia naczyń w zmywarkach opartych na solach kwasu cytrynowego, fosforanach oraz niejonowych związkach powierzchniowo czynnych z dodatkami antykorozyjnymi. Objęte ochroną produkty składają się z dwóch lub trzech różnokolorowych warstw. 
PL 227 538
Tabletka dwuwarstwowa
z wkładem
Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna
2017
PL 227 539
Tabletka trójwarstwowa z
wkładem
Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna
2017
PL 227 541
Tabletka detergentowa
trójwarstwowa
Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna
2017
PL 221 761
Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali
Sułek Marian, Małysa Anna, Bujak Tomasz
2016
Ochronie podlega receptura i technologia wytwarzania cieczy do obróbki metali opartej na wodnym roztworze związków powierzchniowo czynnych i polietylenoglikoli.

 


 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019