mgr inż. Tomasz Bujak

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwent Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej. W 2010 roku uzyskał tytuł mgr inż. Technologii Chemicznej w specjalności Technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Od 2013 roku pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W 2018 roku uzyskał stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z towaroznawstwem kosmetyków. W badaniach naukowych główną uwagę poświęca kosmetykom myjącym i aspektom związanym z kształtowaniem ich jakości, poprzez dobór składu jakościowego i ilościowego oraz formy fizykochemicznej produktu. 

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Zajęcia dydaktyczne związane z technologią kosmetyków, chemią kosmetyczną oraz recepturami i oceną jakości kosmetyków prowadzi na kierunku Kosmetologia oraz specjalności fakultatywnej ,Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla Studentów przekazywane są poprzez platformę BB


PUBLIKACJE

  1. Czasopisma z listy A posiadające współczynnik wpływu IF

Czasopismo

Rok

Tytuł artykułu

Autorzy

Industrial & Engineering Chemistry Research

2014

Effect of the Type of Nonionic Surfactant on the Manufacture and Properties of Hand Dishwashing Liquids in the Coacervate Form

Wasilewski T., Bujak T.

Green Chemistry Letters and Reviews

2015

The application of different Stevia rebaudiana leaf extracts in the “green synthesis” of silver nanoparticles

Bujak T., Nizioł–Łukaszewska, Z., Gaweł – Bęben, K., Seweryn, A., Kucharek, M., Tkaczyk K., Matysiak, M

Molecules

2015

Stevia rebaudiana Bert. leaf extracts as multifunctional source of natural antioxidants

Gaweł-Bęben K., Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Antosiewicz B., Jakubczyk A., Karaś M., Rybczyńska K.

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

2015

Role of macromolecules in the safety of use of body wash cosmetics

Bujak T., Wasilewski T., Nizioł – Łukaszewska Z.

Przemysł Chemiczny

2015

Optymalizacja składu fazy hydrofobowej w celu poprawy użytkowych właściwości dwufazowych płynów do demakijażu

Wasilewski T., Arct J., Pytkowska K., Świt-Popławska M., Bocho-Janiszewska A.,  Bujak T.

Przemysł Chemiczny

2015

Technologiczne i fizykochemiczne aspekty wytwarzania koncentratów kosmetyków myjących

Wasilewski T., Arct J., Pytkowska K., Bocho-Janiszewska A., Krajewski M., Bujak T.

Industrial & Engineering Chemistry Research

2016

Effect of Salt on the Manufacturing and Properties of Hand Dishwashing Liquids in the Coacervate Form

Seweryn A., Wasilewski T., Bujak T.

Green Chemistry Letters and Reviews

2016

Supercritical carbon dioxide blackcurrant seed extract as an anti-irritant additive for hand dishwashing liquids

Wasilewski T., Seweryn A., Bujak T.

Molecules

2017

Hydrophilic dogwood extracts as materials reducing the skin irritation potential of body wash cosmetics

Nizioł-Łukaszewska Z., Osika P. Wasilewski T., Bujak T.

Polish Journal of Chemical Technology

2017

Iridoids from Cornus mas L. and their potential as innovative ingredients in cosmetics

Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T., Bujak T., Osika P.

Tenside Surfactants Detergents

2018

Effect of molecular weight of polymers on the properties of delicate facial foams

Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T.

Chinese Journal of Natural Medicines

2018

Cornus mas L. extract as a multifunctional material for manufacturing cosmetic emulsions

Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T., Bujak T., Gaweł-Bęben K., Osika P., Czerwonka D.

Journal of Surfactants and Detergents 

2018

Saponins as Natural Raw Materials for Increasing the Safety of Bodywash Cosmetic Use

Nizioł-Łukaszewska Z., Bujak T.

 

  1. Czasopisma z listy B nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor

Czasopismo

Rok

Tutuł artykułu

Autorzy

Towaroznawcze Problemy Jakości

2015

Cosmetics properties  of Cistus incanusherba glycolic extract

Nizioł-Łukaszewska Z., Szmuc E., Bujak T., Wasilewski T.

Towaroznawcze Problemy Jakości

2015

Green Coffee extract as a substance  improving properties of  cosmetics creams

Wasilewski T, Nizioł-Łukaszewska Z, Szmuc E, Bujak T.

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

2016

Wpływ rozpuszczalnika na wybrane biologiczne właściwości ekstraktów z liści pietruszki zwyczajnej Petroselinum crispum (Mill.),

Gaweł-Bęben K., Rybczyńska K., Bujak T., Karaś M., Jakubczyk A., Nizioł-Łukaszewska Z.

Problemy Eksploatacji

2016

Ecological cutting fluids,

Sułek, M. W., Seweryn, A., Bąk-Sowińska, A., Bujak, T.

Polish Journal of Cosmetology

2017

Application of sweet almond protein hydrolysates in glucosides-based shampoos

Klimaszewska E., Bocho-Janiszewska A., Ogorzałek M., Bujak T., Szmuc E., Podkowa I.

 

  1. Publikacje w monografiach

Monografia

Rok

Tutuł monografii

Autorzy

Monografie o zasięgu międzynarodowym

Current Trends in Commodity Science. Household and Personal Care Products, Wyd. UE w Poznaniu, 12th International Commodity Science Conference

2013

Kind of solubilizer influence on shaping chosen properties of hand dishwashing liquids containing plant extracts

Sułek M.W., Wasilewski T., Ogorzałek M., Bąk-Sowińska A., Klimaszewska E., Piotrowska U., Seweryn A., Bujak T., Sas W.

Current Trends in Commodity Science. Household and Personal Care Products, Wyd. UE w Poznaniu, 12th International Commodity Science Conference

2013

Influence of solubilizer concentration on usable properties of hand dishwashing liquids containing plant extracts

Sułek M.W., Wasilewski T., Klimaszewska E., Ogorzałek M., Bąk-Sowińska A., Seweryn A., Piotrowska U., Bujak T., Sas W.

Current Trends in Commodity Science Innovations and Product Quality, Wyd. UE w Poznaniu, 12th International Commodity Science Conference

2013

The role of plant extracts in shaping rheological properties of make-up removal lotions

Sułek M. W., Wasilewski T., Sas W., Piotrowska U., Seweryn A., Bujak T., Klimaszewska E., Ogorzałek M., Bąk-SowińskaA.

Monografie o zasięgu krajowym

Monografia pokonferencyjna: Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE., Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2010

Płyny do ręcznego mycia naczyń w formie koacerwatu

Wasilewski T., Bujak T.

Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE., Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2012

Aktywność powierzchniowa jako kryterium oceny jakości płynów do ręcznego mycia naczyń

Wasilewski T., Bujak T., Seweryn A., Motyka K., Wziatek A.

Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2012

, Determinanty jakości cieczy obróbkowych

Sułek M.W., Bujak T., Piotrowska U.

Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. ITeE., Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2012

Zagrożenia mikrobiologiczne wynikające ze stosowania cieczy obróbkowych

Sułek M.W., Piotrowska U., Bujak T.

Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie

2014

Ekstrakty roślinne jako surowce kosmetyczne spełniające standardy COSMOS

Sułek M. W., Piotrowska U., Bujak T.

Monografia pokonferencyjna: Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych, Wyd. Nauk. ITE-PIB w Radomiu, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2014

Znaczenie składu anionowych surfaktantów w kształtowaniu jakości środków przeznaczonych do ręcznego mycia naczyń

Wasilewski T., Bujak T.

Monografia pokonferencyjna: Rośliny w nowoczesnej kosmetologii” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie

2016

Wpływ ekstraktu z soku z młodego jęczmienia na właściwości maseczek do twarzy

Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z.

Monografia pokonferencyjna: Rośliny w nowoczesnej kosmetologii” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie

2016

Ocena właściwości kosmetyków myjących zawierających ekstrakt wodny z czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.).

Nizioł-Łukaszewska Z., Bujak T.

Monografia pokonferencyjna: Quality of selected cosmetics and household chemistry products, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Interdyscyplinarność oraz innowacyjność towaroznawstwa

2016

Impact of a toothpaste colour on user feedback

Nizioł-Łukaszewska Z., Kwiecień J., Bujak T., Wasilewski T.

Monografia pokonferencyjna: Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

2018

Wpływ stężenia substancji zapachowych w żelach pod prysznic na odczucia konsumentów

Wasilewski T., Nizioł-Łukaszewska Z., Bujak T., Brzana K., Szmuc E.

 

  1. Wykaz uzyskanych patentów

Numer patentu

Przedmiot patentu

Twórcy

Rok

Opis patentu

PL 227 540

Tabletka detergentowa
dwuwarstwowa

Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna

2017

Ochronie patentowej podlegają receptury tabletek przeznaczonych do mechanicznego mycia naczyń w zmywarkach opartych na solach kwasu cytrynowego, fosforanach oraz niejonowych związkach powierzchniowo czynnych z dodatkami antykorozyjnymi. Objęte ochroną produkty składają się z dwóch lub trzech różnokolorowych warstw. 

PL 227 538

Tabletka dwuwarstwowa
z wkładem

Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna

2017

PL 227 539

Tabletka trójwarstwowa z
wkładem

Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna

2017

PL 227 541

Tabletka detergentowa
trójwarstwowa

Seweryn Artur, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Krupa Anna

2017

PL 221 761

Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali

Sułek Marian, Małysa Anna, Bujak Tomasz

2016

Ochronie podlega receptura i technologia wytwarzania cieczy do obróbki metali opartej na wodnym roztworze związków powierzchniowo czynnych i polietylenoglikoli.

 


 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019