dr Tomasz Skica

NOTA BIOGRAFICZNA

Dyrektor ds. Badań i Nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania WSIiZ w Rzeszowie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly.

Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie obecnie Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Finansów, rok 2007), magister (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, rok 2002).

Wykładowca akademicki, współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ i trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Autor kursów i programów nauczania w językach polskim oraz angielskim. Promotor ponad 200 prac dyplomowych z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych, raportów, strategii oraz ekspertyz w obszarze finansów publicznych. Prowadzi badania w zakresie wspierania przedsiębiorczości przez JST, efektywności sektora publicznego oraz systemu finansów publicznych. Współpracownik krajowych oraz zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych.

W latach 2002 – 2004 pracownik Instytutu Gospodarki (IG) WSIiZ. Od 2009  współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych (CSP) odpowiedzialny za prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie i koordynację programów studiów. W latach 2013 – 2016 kierownik Katedry Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Począwszy od 2013 członek zespołu ds. jakości kształcenia dla ścieżek polsko i anglojęzycznych. Od roku 2019 członek Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (reprezentant nauczycieli akademickich) oraz Rady Dziekańskiej Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Prywatnie entuzjasta alternatywnego rocka.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuję następujące przedmioty: Podstawy Ekonomii, Podstawy Finansów, Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse Publiczne, Public Finance, Microeconomics, Polityka Fiskalna, Finanse Samorządu Terytorialnego, Zarządzanie Finansami Publicznymi, Gospodarka Budżetowa, Ekonomika i Finansowanie w Ochronie Zdrowia, Przygotowanie do Prowadzenia Działalności Gospodarczej, Analiza Rynku Usług Zdrowotnych, Biznes plan, Zarządzanie międzynarodowe.

 


PUBLIKACJE

https://orcid.org/0000-0002-5620-610X

 1. Skica, Tomasz; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata; Miszczyńska; Katarzyna. Measuring the Efficiency of Polish Municipalities–Data Envelopment Analysis Approach. South East European Journal of Economics and Business, 2019, 14.2: 54-66. ISSN 1840-118X
 2. Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Assessment of Use and the degree of Effectiveness of LGU Business Support Instruments in Poland. Transformations in Business & Economics, 2019, 18.3(48): 272-290. ISSN 1648-4460
 3. Skica, Tomasz; Mroczek, Teresa; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 2019, 15.1: 307-320. ISSN 1554-7191
 4. Teresa Mroczek, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka. Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies. South East European Journal of Economics and Business. Vol. 14 (2) 2019, s. 95-105. DOI: 10.2478/jeb-2019-0016 ISSN 1840-118X
 5. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek. Impact of regional diversification in the size of the public finance sector on the EU countries economies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Vol. 63(2), s. 65-80. 2019. ISSN 1899-3192
 6. Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. Samorząd Terytorialny, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973
 7. Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. Application Of Probabilistic Inference In Defining Impact Of The General Government Sector’s Size On The Economy And Determining The Size Of The Sector By The Economy In The EU. e-Finanse, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X
 8. Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.
 9. Skica, Tomasz. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 78-90.
 10. Skica, Tomasz; Dvouletý, Ondřej. Quantification Of The Size Of Local Public Administration: Empirical Study Of Polish Regions. European Spatial Research and Policy, 2018, 25.1: 75-92. ISSN 1231-1952
 11. Skica, Tomasz; Golejewska, Anna; Bielak, Jarosław. Budgetary Policy Of Local Government And Its Impact On Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 2018, 17.2: 35-62. ISSN 2449-8920.

 

 


 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie
Pok. RA248 (2p.) Budynek Główny w Rzeszowie
Tel. 17 866 11 73
e-mail: tskica@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

W semestrze letnim 2019/2020 konsultacje odbywać się będą we wtorki w godzinach 9.15 do 10.45 pok. RA248.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje prowadzone są jedynie za pośrednictwem adresu e-mail: tskica@wsiz.rzeszow.pl

Due to the state of epidemic threat caused by COVID-19 and restrictions imposed on higher education, consultations are conducted only through e-mail: tskica@wsiz.rzeszow.pl 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020