Dr hab. Urlich Desel, prof WSIiZ

Profesor w Instytucie Zarządzania Lotnictwem.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2007 roku.

Ulrich Desel studiował ekonomię i inżynierię lądową na Politechnice w Aachen (dyplom z inżynierii lądowej w 1982 r., z ekonomii w 1985 r. i dr inż. w 1988 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 1982 r. jako kierownik projektu w Centrum Badań nad Portami Lotniczymi w Aachen.

W 1988 r. dr Desel przeszedł do Deutsche Lufthansa AG jako kierownik trasy dla części połączeń wewnątrzniemieckich Lufthansy, a od 1995 r. pracuje w spółce zależnej Lufthansy, GlobeGround, jako kierownik projektu, gdzie był odpowiedzialny za nabywanie i uruchamianie jednostek obsługi naziemnej, fuzje i przejęcia oraz ocenę przedsiębiorstw dla regionu Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W ramach joint venture z firmą Servisair został wiceprezesem wykonawczym na Europę, Afrykę i Bliski Wschód. Na tym stanowisku był członkiem zarządu kilku spółek zajmujących się obsługą naziemną.

Po wizycie na Politechnice w Aachen i na Uniwersytecie w Donau w Krems w Austrii w 2003 r. został profesorem zarządzania lotnictwem w Wyższej Szkole Zawodowej IUBH i prowadzi kursy w zakresie obsługi naziemnej, planowania sieci, wprowadzania do zarządzania lotnictwem, kilku projektów lotniczych i modeli biznesowych linii lotniczych. Oprócz prowadzenia wykładów Dr. Desel jest zaangażowany w kilka projektów doradczych w Niemczech i Europie, głównie w zakresie prognozowania ruchu, analiz rynkowych, planowania tras, planowania biznesowego linii lotniczych i obsługi naziemnej, we współpracy z różnymi klientami, takimi jak Dornier Consulting, Flughafen Graz, Airport Partners, Nigerian Aircraft Handling Ltd. i innymi.

 

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie sieciami linii lotniczymi.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Urlich Desel, prof WSIiZ
Instytut Zarządzania Lotnictwem
e-mail: udesel@wsiz.rzeszow.pl


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Professor at the Institute of Aviation Management.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019.

 

Ulrich Desel studied economics and civil engineering with special lessons in traffic sciences and aviation at the Technical University of Aachen (Diploma degree in Civil Engineering in 1982, in Economics in 1985 and Dr.-Ing. in 1988). He started his career in 1982 as project manager with the Airport Research Centre in Aachen.

In 1988, Dr. Desel moved to the Deutsche Lufthansa AG as a route manager for a part of the intra-German routes of Lufthansa and since 1995 has worked for the Lufthansa ground-handling subsidiary GlobeGround as project manager where he was responsible for the acquisition and start-up of ground-handling entities, merger and acquisition and the evaluation of companies for the region of the U.K. and Scandinavia. Under the joint venture with Servisair he became Executive Vice President for Europe, Africa and the Middle East. In this function he was a Board member of several ground-handling companies.

After visiting lectureship at the Technical University of Aachen and at the Donau University of Krems in Austria in 2003 he became professor for aviation management at the IUBH University of Applied Sciences and is teaching courses of Ground Handling, Network Planning, Introduction into Aviation Management, several Aviation Projects and Airlines Business Models. Beside his lectureship Dr. Desel is engaged in several consultancy projects in Germany and Europe mainly dealing with traffic forecast, market analyses, route planning, airline business planning and ground-handling in cooperation with different customers like Dornier Consulting, Flughafen Graz, Airport Partners, Nigerian Aircraft Handling Ltd. and others.

 

Conducted courses:

Airline Network Management.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020