mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba

NOTA BIOGRAFICZNA

Pracownik naukowo-dydaktyczny (Asystentka) w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Absolwentka studiów podyplomowych “Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich na Dziennikarstwie. Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim (certyfikat Cambridge Advanced English), rosyjskim i ukraińskim. Interesuje się rewizją finansową i narzędziami restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie. Wspólnik NexDiag Sp. z o.o.

Dyplom uznania za rozwijanie współpracy międzynarodowej jako członek zespołu IBAF Dyplom

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Działalność naukowo- badawcza w dziedzinie finansów korporacyjnych.

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie finansami
Finanse przedsiębiorstw
Podstawy finansów
Value based management – ścieżka anglojęzyczna
Industrial finance and investments – ścieżka anglojęzyczna
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Inwestycje giełdowe 
Financial markets – ścieżka anglojęzyczna
Evaluation and profit management – ścieżka anglojęzyczna

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Dostępne na Blackboard.

 


PUBLIKACJE

1. U. Dzyuma, R. Harasym, M. Cebotari, Finansowanie działalności gospodarczej na Ukrainie [w:] P. Perz, red. Ukraińskie Spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2011.

2. U. Dzyuma, J. Rodzinka, Badanie stanu wiedzy finansowej pracowników JST szczebla gminnego na Podkarpaciu [w:] T. Skica, red. Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2011.

3. U. Dzyuma, R. Harasym, Zwalczanie kryzysu zadłużenia w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach., Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.

4. U. Dzyuma, Real options compared to traditional company valuation methods: possibilities and constraints in their use, Finansowy Kwartalnik Internetowy “e-Finanse”, vol. 8, nr 2, 2012.

5. (współautor) Bariery Polsko-Ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolego handlu między Ukrainą i UE, 2014.

6. J. Nowak, R. Harasym, L. Cywinski, Polish FDI in Ukraine: Analising Location Factors, Investment Trends and Firm-level Activity, Argumenta Oeconomica, 2015, 1 (34), s. 201-227

7. T. Skica, J. Hady, U. Dzyuma-Zaremba, Klastry w polityce regionalnej, Barometr Regionalny, nr 2, tom 13, 2015, str. 43-55.

8. U. Dzyuma-Zaremba, Gant Development SA – the effectiveness of bankruptcy prediction models in case of sudden bankruptcy. Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”. Nr 3/2015.

9. U. Dzyuma-Zaremba, Poziom przedsiębiorczości a upadłość przedsiębiorstw w Polsce – ujęcie regionalne, Kwartalnik Organizacja i Kierowanie nr 4/2016, s. 153-172.

10. P. Zbierowski, U. Dzyuma-Zaremba, R. Harasym: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego. Diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów, Difin 2016, stron 220.

11. U. Dzyuma-Zaremba, Does the industry matter? Airline bankruptcy prediction, Proceedings of 20th Annual Conference on Finance and Accounting, University of Economics, Prague, 2019

12. U. Dzyuma-Zaremba, Analiza upadłości przedsiębiorstw w przekroju regionalnym przed i po nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.  EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI W TEORII I PRAKTYCE – Karpacz, 4 – 6 września 2019. W recenzji

 


 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ

pokój 248

e-mail: udzyuma@wsiz.rzeszow.pl

tel. 17 866 11 85


TERMINY KONSULTACJI

semestr zimowy 2019/2020

Wtorek (Tuesday) w KM305

10:00-11:30

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019