dr Wergiliusz Gołąbek

NOTA BIOGRAFICZNA

Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1990-2006 był Dyrektorem Naczelnym Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Z Filharmonią Rzeszowską związany był od 1980 roku, z krótką przerwą w latach 1988 – 1989. W okresie tym kierował Orkiestrą Wojciecha Rajskiego, znanej później jako Polska Filharmonia Kameralna. Praca z tą orkiestrą pozwoliła mu na zdobycie szerokiego doświadczenia menedżerskiego. Odbył z nią liczne tournee zagraniczne, prawie we wszystkich państwach Europy, a także w Chinach. Pełniąc od 1990 r. funkcję dyrektora naczelnego Filharmonii rozbudował zespół artystyczny, stwarzając dogodne warunki do rozwoju i podnoszenia jego poziomu artystycznego oraz do współpracy z najlepszymi dyrygentami i artystami w Polsce i świecie, m.in.: T. Strugała, J. Maksymiuk, M. Pijarowski, J. Katlewicz, K. Teutch, W. Vogel, A. Duczmal, W. Michniewski, K.A. Kulka, H.M. Górecki, W. Kilar, K. Danczowska, J. Olejniczak, P. Paleczny, K. Jakowicz i wielu innych.

W opinii środowiska muzycznego i krytyków w czasie jego działalności rzeszowska orkiestra symfoniczna stała się orkiestrą zaliczaną do najlepszych w Polsce. Problemy organizacyjno-finansowe początku lat dziewięćdziesiątych spowodowały zagrożenie zamknięcia Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Działania menedżerskie i organizacyjne, a przede wszystkim pozyskanie sponsorów przez dyrektora W. Gołąbka zapewniły kontynuację kolejnym edycjom tej imprezy. Muzyczny Festiwal w Łańcucie należy do najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Europie. Dyrektor Wergiliusz Gołąbek był bardzo ceniony szczególnie przez środowisko muzyczne za swoją działalność menedżerską oraz efektywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych od sponsorów. Środki te pozwalały utrzymać działalność Filharmonii na wysokim poziomie, poprawiać komfort i jakość pracy orkiestry między innymi poprzez zakup i wymianę instrumentarium muzycznego (waltornie, flety, instrumenty perkusyjne, tuby, puzony) oraz unowocześnić ponad 30-letni gmach Filharmonii. Pod jego kierownictwem zarówno Filharmonia w Rzeszowie jak i Polska Filharmonia Kameralna w Gdańsku dokonała wielu nagrań płytowych między innymi dla wytwórni amerykańskich, szwedzkiej, włoskiej, Korei Południowej i oczywiście Polski. Organizował m.in. nagrania dla EMI – Szwecja.W roku 1994, jako jeden z nielicznych, przebywał na zaproszenie rządu amerykańskiego na stypendium szkoleniowym w Stanach Zjednoczonych, które było poświęcone zagadnieniom związanym z kierowaniem i zarządzaniem instytucjami artystycznymi. Szkolenie odbywało się w najbardziej prestiżowych i renomowanych instytucjach artystycznych Stanów Zjednoczonych.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej w 2000 roku i współredaktorem Karty Kultury Polskiej przygotowywanej pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Gloria Artis. Były wiceprezydent Konferencji Dyrektorów Filharmonii Polskich.

Obecnie jest Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki Copernicus Center Press Sp. z o.o. Ponadto gościnnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty:

Filozofia, Etyka, Etyka w turystyce, Etykieta, Socjologia kultury, Wykład monograficzny (Zmiany kulturowe i społeczne na przełomie XX i XXI wieku).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka działalności badawczej:

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii i etyki, związków tych dyscyplin z życiem gospodarczym, dziennikarstwem, turystyką, literaturą i sztuką.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dydaktyczne dla studentów są przekazywane na zajęciach lub przesyłane pocztą elektroniczną.


PUBLIKACJE

Wybrane publikacje:

Autor wielu ekspertyz dla Ministerstwa Kultury, Sejmowej Komisji Kultury i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Artykuły w pracach zbiorowych:

1. Zmiany Kulturowo-Społeczne w Okresie Transformacji w: Jakie Państwo?, wydane przez: Instytut Teologiczno – Pastoralny im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, Rzeszów 2005

2. Nauka i mądrość w Sedes Sapientiae, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2005

 


 

DANE KONTAKTOWE

Rektor WSIiZ

dr Wergiliusz Gołąbek
Biuro Rektora 
tel. (017) 8661 114
e-mail: wgolabek@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

Poniedziałek, 11:00 – 13:00,
Biuro Rektora, pok. RA201

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019