dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska

NOTA BIOGRAFICZNA

 

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego- kierunek Biologia. W roku 2013 uzyskała stopień naukowy doktora inżyniera. Od roku 2013 pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Aktualnie Kierownik Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. W latach 2013-2016 była kierownikiem dwóch projektów badawczych oraz aktywnie uczestniczyła w badaniach realizowanych w czterech projektach badawczych finansowanych przez MNiSW. Od roku 2017 kierownik projektu ,,Bezpieczne w stosowaniu kosmetyki zawierające surowce pochodzenia naturalnego”.

Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała liczne stypendia naukowe m.in. Małopolskie Stypendium Doktoranckie oraz Stypendium dla doktorantów realizowane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji. Stypendystka Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów. W roku 2016 została laureatką programu Transferencia. Za indywidualne osiągnięcia naukowe w roku 2015/2016 w otrzymała Nagrodę Rektora i Kanclerza WSiZ. W roku 2018 otrzymała stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obszar jej zainteresowań skupia się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem surowców roślinnych do produkcji preparatów kosmetycznych przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Prowadzone analizy skupiają się przede wszystkim na ocenie i aplikacji w preparatach kosmetycznych innowacyjnych ekstraktów roślinnych o wysokiej biodostępności, które wpływają na poprawę jakości produktów kosmetycznych, a w szczególności bezpieczeństwo ich stosowania. Tematyka prowadzonych badań skoncentrowana jest głównie wokół zagadnień dotyczących zastosowań praktycznych, czego potwierdzeniem jest m.in. udział w projektach związanych z komercjalizacją badań i transferem technologii.

Jest twórcą autorskiego programu oraz koordynatorem specjalności ,,Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Biologia z genetyką

Farmakognozja

Podstawy fitoterapii

Przegląd roślin leczniczych

Surowce roślinne i ich przetwory

Terapie roślinne

Metody oceny jakości kosmetyków

Perfumeria

Analiza i ocena jakości żywności

Nutrikosmetyki i suplementy diety

Seminarium dyplomowe

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Przekazywane w trakcie zajęć dydaktycznych.


PUBLIKACJE

 Publikacje  w  czasopismach  naukowych  posiadających  współczynnik  wpływu  Impact  Factor  (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – lista A MNiSW

 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Gaweł-Bęben Katarzyna, Rybczyńska-Tkaczyk Kamila, Jakubczyk Anna, Karaś Monika, Bujak Tomasz, 2019 ,,Biochemical properties, UV-protecting and fibroblast growth-stimulating activity of Plantago lanceolata L. extracts” Industrial Crops and Products, 138: 111453.
 • Klimaszewska Emilia, Seweryn Artur, Ogorzałek Marta, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz, 2019, ,,Reduction of irritation potential caused by anionic surfactants in the use of various forms of collagen derived from marine sources in cosmetics for children”, Tenside Surfactants Detergents, 3(56), 180-187.
 • Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Nizioł–Łukaszewska Zofia, 2019, ,,Effect of molecular weight of polyvinylpyrrolidone on the skin irritation potential and properties of body wash cosmetics in the coacervate form”, Pure and Applied Chemistry, 9(91), 1521-1532.
 • Bujak Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Zan Aleksandra, 2019, ,,Amphiphilic cationic polymers as effective substances improving the safety of use of body wash gel”.  International Journal of Biological Macromolecules, online 10.1016/j.ijbiomac.2019.10.064.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, 2019, ,,Extracts of cherry and sweet cherry fruit as active ingredients of body wash formulations”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(1), 1-12.
 • Bujak Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz, 2019 ,,Sodium Lauryl Sulfate vs. Sodium Coco Sulfate. Study of the safety of use anionic surfactants with respect to their interaction with the skin”, Tenside Surfactants Detergents 02/2019, 96-102
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Szmuc Edyta, 2019 ,,Inulin as an effectiveness and safe ingredient in cosmetics”, Polish Journal of Chemical Technology, numer 1/2019.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Furman-Toczek Dominika, Zagórska–Dziok Martyna, 2018 ,,Antioxidant activity and cytotoxicity of Jerusalem artichoke tubers and leaves extract on HaCaT and BJ fibroblast cells”, Lipids and Health Disease 17(280),1-12.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Furman-Toczek Dominika, Zagórska–Dziok Martyna., Bujak Tomasz, 2018 ,,Wpływ metody ekstrakcji na właściwości ekstraktów bulw karczocha jerozolimskiego (Helianthus tuberosus L.)”, Przemysł Chemiczny 11/2018, 1873-1878.
 • Wasilewski Tomasz, Czerwonka Dominik, Piotrowska Urszula, Seweryn Artur, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Sobczak Marcin, 2018 ,,Use of hop cone extract obtained under supercritical CO2 conditions for producing antibacterial all-purpose cleaners”, Green Chemistry Letters and Reviews 11:4, 419-428
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Bujak Tomasz, 2018, ,,Saponins as Natural Raw Materials for Increasing the Safety of the Use of Body Wash Cosmetic”, Journal of Surfactants and Detergents, 1(2)
 • Bujak Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz, 2018, ,,Effect of molecular weight of polymers on the properties of delicate facial foams”, Tenside Surfactants Detergents, 55(2); 96-102
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz, Bujak Tomasz, Gaweł-Bęben Katarzyna, Osika Paweł, Czerwonka Dominik, 2018, ,Cornus mas extract as a multifunctional material for manufacturing cosmetic emulsions”, Chinese Journal of Natural Medicines, 16(4): 284-292.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz, Bujak Tomasz, Osika Paweł, 2017, ,,Irydoid from Cornus mas and their potential as inovation ingredients in cosmetics”, Polish Journal of Chemical Technology, 19(4) 122—127.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Osika Paweł, Wasilewski Tomasz, Bujak Tomasz, 2017, ,,Hydrophilic dogwood extracts as materials reducing the skin irritation potential of body wash cosmetics”, Molecules,  22(2), 320-334.
 • Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, Nizioł – Łukaszewska Zofia, 2015, ,, Role of macromolecules in the safety of use of body wash cosmetics”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 135, 497–503.
 • Gaweł-Bęben Katarzyna, Bujak Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Antosiewicz Beata, Jakubczyk Anna, Karaś Monika, Rybczyńska Kamila, 2015, ,,Stevia rebaudiana Bert. leaf extracts as multifunctional source of natural antioxidants” Molecules, 20(4), 5468-5486.
 • Bujak Tomasz, Nizioł–Łukaszewska Zofia, Gaweł – Bęben, Katarzyna, Seweryn, Artur,  Kucharek, Marcin, Rybczyńska-Tkaczyk Kamila, Matysiak, Magdalena, 2015, ,,The application of different Stevia rebaudiana leaf extracts in the “green synthesis” of silver nanoparticles”, Green Chemistry Letters and Reviews, 8,  (3-4), 78- 87.

Publikacje w  czasopismach naukowych   – lista B MNiSW

 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Osika Paweł, Szmuc Edyta, 2016, ,,Znaczenie stężenia olejku eukaliptusowego w kształtowaniu emulsji kosmetycznych”, Polish Journal of Cosmetology, 19(3), 233-238.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Gawęda Maria, 2016, ,,Influence of varieties on the content of minerals in red beet roots (Beta vulgaris L.)”, Folia Horticulturae, 28/2, 143-150.
 • Gaweł-Bęben Katarzyna, Rybczyńska Kamila, Bujak Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Jakubczyk Anna, Karaś Monika, 2016, ,,Wpływ rozpuszczalnika na wybrane biologiczne właściwości ekstraktów z liści pietruszki zwyczajnej Petroselinum crispum (Mill).”,  Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.  1(104).
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Gawęda Maria, 2015, ,,Selected indicators of the quality of the roots of red beet (Beta vulgaris L.)’’, Journal of Horticultural Research, 23(1), 65-74.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Gawęda Maria, 2015, ,,Comparison of the elemental composition of red beet (Beta vulgaris L.) roots depending on the cultivar”, Fragmenta Agronomica, 32(2), 79–86.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Bujak Tomasz, Szmuc Edyta, Wasilewski Tomasz, 2015, ,,Cosmetics properties  of Cistus incanus herba glycolic extract”, Towaroznawcze Problemy Jakości, 4(45),  143-151.
 • Wasilewski Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Szmuc Edyta, Bujak Tomasz, 2015, ,,Green coffee extract as a substance  improving properties of  cosmetics creams”, Towaroznawcze Problemy Jakości,  42(1), 110-120.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Gawęda Maria, 2014, ,,Changes in quality of selected red beet (Beta vulgaris L.) cultivars during the growing season”, Folia Horticulturae, 26(2), 139-147.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia., Skrzyński Jan., Leja Małgorzata., Zawiska Izabela, 2013 ,,Porównanie kilku odmian czereśni i wiśni uprawianych w Małopolsce pod względem zawartości  związków fenolowych”. Episteme.15, 437-444.
 • Gawęda Maria., Nizioł-Łukaszewska Zofia, 2011,,The effect of lead cumulation on boron content in some vegetables”. Ecological Chemistry and Engineering, 18: 19-26.
 • Gawęda Maria., Nizioł-Łukaszewska Zofia, 2011, ,,Quality of kohlrabi stems (Brassica oleraceavar. gongylodes L.) kept in a cold storage”. Folia Horticulturae, 23/2: 107-110 .

 

Publikacje w monografiach naukowych

 • Zagórska-Dziok Martyna, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz, 2019, ,,Evaluation of Beta vulgaris L. extracts as a natural colorant for shower gels”, Current Trends in Quality Science Quality and Innovation of Non-Food Products, 51-66.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Zagórska-Dziok Martyna, Furman-Toczek Dominika, Wojtoń Agnieszka, 2019, ,,Wpływ zawartości ekstraktu z korzeni i liści mniszka lekarskiego na właściwości balsamów do ciała przeznaczonych do skóry suchej i wrażliwej”. Ziołolecznictwo, biokosmetyki, żywność funkcjonalna, 198-210.
 • Wasilewski Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Bujak Tomasz, Brzana Klaudia, Szmuc Edyta, 2018, ,,Wpływ stężenia substancji zapachowych w żelach pod prysznic na odczucia konsumentów”, Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wyd. Nauk. UTH w Radomiu, 49-58
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Wasilewski Tomasz, Osika Paweł, 2017, ,,The influenece of the concetration of red beet extract on the properties of cleaning formulations”, Current Trends in Commodity Science. Cosmetic Products Development, 192-208
 • Szmuc Edyta, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Osika Paweł, Wasilewski Tomasz, 2017, ,,Oat Straw Extract as Valuable Ingredient of Skin Care Cosmetics”, Current Trends in Commodity Science. Cosmetic Products Development, 208-223)
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Bujak Tomasz, 2016, ,,Ocena właściwości kosmetyków myjących zawierających ekstrakt wodny z czarnuszki siewnej (Nigella sativa)”, Monografia pokonferencyjna ,,Rośliny w nowoczesnej kosmetologii”, 93-107.
 • Bujak Tomasz, Nizioł-Łukaszewska Zofia, 2016, ,,Wpływ ekstraktu z soku z młodego jęczmienia na właściwości maseczek do twarzy”, Monografia pokonferencyjna ,,Rośliny w nowoczesnej kosmetologii”, 107-125.
 • Kwiecień Joanna, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Bujak Tomasz, Wasilewski Tomasz, 2016, ,,Wpływ zabarwienia pasty do zębów na odczucia użytkowników, Jakość wybranych kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB w Radomiu, 95-102.
 • Gaweł-Bęben Katarzyna, Nizioł-Łukaszewska Zofia, Kukuła-Koch Virginia, Głowniak Kazimierz, 2016, ,,Comparative quali-quantitative analysis of crude extracts from fruits of two Cornus mas L. varieties”, ISCNP, 141-143.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Gaweł-Bęben Katarzyna, Bujak Tomasz, Antosiewicz Beata, Filipowicz Aleksandra, Rybczyńska Kamila, 2014, ,,Ekstrakty roślinne jako wielofunkcyjne źródła antyoksydantów. Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów” Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów, (1) 28-34.
 • Nizioł-Łukaszewska Zofia, Gawęda Maria, 2012 ,,Quality evaluation of some beetroot breeding lines with respect to their pro-health compounds and ability to accumulate nitrates”. World Academy of Science Engineering and Technology, 1611-1615
 • Gawęda Maria., Szopińska Anna., Nizioł-Łukaszewska Zofia, 2012 ,,The contents of selected metals in carrot cultivated using conventional, integrated and organic method”. Acta Horticulturae, 936: 257-263.
 • Gawęda Maria., Nizioł-Łukaszewska Zofia, 2009, ,,Zawartość szczawianów w liściach szczawiu zwyczajnego (Rumex acetosa L.) wybranych odmian hodowlanych i formy dzikiej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wielokierunkowość badań  w rolnictwie i leśnictwie, Tom 2, 479-487.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DANE KONTAKTOWE

dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska
dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska

zniziol@wsiz.rzeszow.pl

tel. 178661530


TERMINY KONSULTACJI

wtorek 10.00- 11.30 (CEM, Kielnarowa KA 16)

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019