prof. dr hab. Zofia Olszowy

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk O Ziemi. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej („Badania niektórych wykładników przemiany węglowodanowej w przebiegu alkoholemii doświadczalnej w aspekcie medyczno – sądowym i toksykologicznym”). Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego. 

W swojej karierze naukowej pracowała na stanowisku Kierownika Katedry Medycyny Sądowej i Zakładu Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Profesor zwyczajny w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Zakład Diagnostyki Lekarskiej. Od 2009 pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

7 wypromowanych prac doktorskich, recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych i na tytuł profesora. Kierownik kursów specjalizacyjnych z zakresu toksykologii.

 

– Kwapuliński, Jerzy; Szady, Błażej; Olszowy, Zofia; Szady, Anna; Ahnert, Bożena; Swoboda, Michał. Rola nałogu palenia tytoniu i
zawartości pierwiastków fizjologicznych na udział litu, tytanu, strontu, molibdenu w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka
żółciowego. (/sedno-webapp/works/766670) Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 2016, 19.1: 25-32. ISSN 1505-7054
-Gać P., Pawlas N, Poręba R., Poręba M., Markiewicz – Górka I., Januszewska L., Olszowy Z., Pawlas K.:Interaction between blood selenium concentration aln levels of oxidative stress and antioxidative capacity in healthy children. Enviromental Toxicology and Pharmacology 39(2015) 137-144
– Kowalczyk M., Sekuła A., Mleczko P., Olszowy Z., Kujawa A., Zubek S., Kupiec T.: Practical aspects of genetics identyfication of hallucinogenic and other poisonus mushrooms of clinical and forensic purposes. Croat Med J. 2015 (1): 32-40
– Prokopowicz A., Sobczak A., Szula M.,Anczyk M., Kurek J., Olszowy Z., Radek M., Ochota P.: Effect of occupational lead exposure on α- and γ-tocopherol concentration in plasma. Occup Environ Med. 2013
-Nowicka J., Skowronek R., Czech E., Kulikowska J., Olszowy Z.: Comments on Measuring insulin in human vitreous humor using LC-MS/MS by Thevis et al. Drug Test Anal.2013
-Słodczyk E., Szołtysek-Bołdys I., Kozar-Konieczna A., Gniewicz J., Ptak M., Olszowy Z., Kośmider L., Gonkiewicz M.Ł., Sobczak M.: Zmiany stężenia fibrynogenu w osoczu pacjentów o różnym statusie palenia tytoniu leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu. Przegląd Lekarski 2012
-Nowicka A., Olszowy Z., Kapala M., Anczyk E., Miśkiewicz Ł.: Narkotyki “sposobem” na życie. Medycyna Środowiskowa/Environmental Medicine 2010
-Kicka M., Olszowy Z., Jankowski Z., Celiński R., Kłopotowski T., Miśkiewicz Ł., Picheta S.: Śmiertelne zatrucie kolchicyną-opis przypadku i przegląd literatury. Przegląd Lekarski 2010
-Celiński R., Korczyńska M., Nowicka M., Kulikowska J., Skowronek R., Olszowy Z.: Analiza domowych przetworów ze słomy makowej ( tzw. “kompotu”), Alkoholizm i Narkomania 2010
-Kulikowska J., Nowicka J., Rojek S., Olszowy Z., Albert M., Celiński R.: Alkohol 
i substancje psychoaktywne a zagrożenia w ruchu drogowym – doświadczenia Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawno – Ekonomiczne i Techniczne aspekty Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym, Rzeszów – Krasiczyn, 2007
-Kulikowska J., Nowicka J., Albert M., Celiński R., Grabowska T., Olszowy Z.: Złożone zatrucia lekami w praktyce Katedry Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2007
-Olszowy Z., Plewka A., Czech E., Nowicka J., Plewka D., Nowaczyk G., Kamiński M.: Effect of L-carnitine supplementation on xenobiotic-metabolizing hepatic enzymes exposed to methanol, Experimental and Toxicologic Pathology, 2006
-Grabowska T., Nowicka J., Olszowy Z.: Rola etanolu w kompleksowych zatruciach tlenkiem węgla i cyjanowodorem u ofiar pożarów, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2006
  -Olszowy Z, Czech E., Nowicka J.: Effect of methanol on endogenous and exogenous carnitine levels in rat plasma, Archives of Toxicology, 2005
12. Rygol K., Kabiesz-Neniczka S., Olszowy Z.: Wypadkowość w pracy w związku z nietrzeźwością, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2004
-Albert M., Celiński R., Soja A., Kulikowska J., Olszowy Z., Sybirska H.: Badania diagnostyczne w przypadku śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla osoby będącej pod wpływem zopiklonu, Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2004
-Olszowy Z., Grabowska T., Nowicka J.: Stopień uwodnienia płynów ustrojowycha stężenie alkoholu etylowego, Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2004
-Czech E., Olszowy Z., Nowicka J.: The influence of L-carnitine on methanol biotransformation in rats. Experimental and Toxicologic Pathology, 2004
-Celiński R., Albert M., Olszowy Z., Kulikowska J.: Przypadek samobójczego zatrucia cynaryzyną. Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2003
-Olszowy Z., Nowicka J., Nowak A.: Sądowo-lekarskie opiniowanie śmiertelnych przypadków z wysokim stężeniem etanolu. Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2003
-Olszowy Z., Nowicka J., Kabiesz – Neniczka S.: Znaczenie diagnostyczne oznaczania kwasu mrówkowego w zatruciu alkoholem metylowym. Archiwum Medycyny Sądoweji Kryminologii, 2003
-Olszowy Z., Nowicka J., Plewka A., Plewka D., Nowaczyk G., Kamiński M.: Effects of ethanol and/or ethylene glycol on metabolic enzyme in rats. Acta Poloniae Toxicologica, vol.9, No. 1, 2001
-Turczyński B., Chmiel B., Slowińska L., Olszowy Z.: Wpływ kontrolowanego spożycia etanolu na lepkość krwi i osocza. Wiadomości Lekarskie, 2001

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020