dr inż. Leszek Gajecki
Dane kontaktowe
Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych (Team of Programming-Chair of Computer System Applications)

budynek CEM -pok KM 202 (Kielnarowa)
tel (+48) 17 866 1108(+48) 17 866 1108

email:  Lgajecki(at )wsiz.rzeszow.pl

w miejscu (at ) nalezy wstawic: @
instead of (at ) please put @

Uwaga: Miejsca i terminy konsultacji -patrz niżej.


Terminy konsultacji
konsultacje/consult hours:
sroda/wednesday 15:00-16:30 RA4
(no 1 Nov / 1 Lis - nie ma)

a także po zajęciach - środa 20:20 RA 239 - nie dotyczy zaległych zaliczeń

w sprawie innych terminów możliwy o kontakt poprzez e-mail.

Possible appointment on other days by e-mail

Nota biograficzna

Doktor nauk technicznych-informatyka (2013), praca "Modelowanie jezyka naturalnego (polskiego) dla potrzeb budowy systemu rozpoznawania mowy klasy LVCSR". Praca wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji-członka ECAI.

Uczestnik studiów doktoranckich AGH. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (PRz- 2006r) -kierunek Informatyka. Studiował w roku ak.2004/2005 na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii,w ramach programu wymiany przedmioty z kierunku Master of Artificial Intelligence. Tam też wykonywał pracę magisterską "Speech Recognition with syllable-sized units" obronioną na Politechnice Rzeszowskiej. W okresie 16 marca- 15 czerwca 2006 odbył studencki staż asystencki w Katedrze Automatyki i Informatyki PRz (Zespoł Wizji Komputerowej i Optymalizacji). Obecnie bierze udział w studiach doktoranckich AGH. Członek Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Interesuje się sztuczną inteligencją, rozpoznawaniem wizjii i mowy, algorytmiką, programowaniem, elektroniką.

Uczestnik Olimpiady Matematycznej (1999, 2000) i Olimpiady Fizycznej(1998, część doświadczalna II etapu- 2000).

Podwójny laureat: Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki i Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki (1997)

Działalność naukowo-dydaktyczna
Prowadzone przedmioty

  -Computational Intelligence (1,2UID,1UIZ)

  -Projekt Zespołowy (Ang.)

  -Obliczenia Rozproszone (5IID,UID)
   

  W poprzednich semestrach:

  -Podstawy Programowania (3IID,UID)

  -Projekt Zespołowy (1-3 UID; 1,3UIZ)

  -Szkolenie Techniczne 1 (4IID-P)

  -Algorytmy i Struktury Danych (1IID,1LKD)

  -Fizyka (Ang./Pol.)

  -Architektura systemów komputerowych i wbudowanych (5IID)

  -Inżynieria Systemów Informatycznych

  -Metody Obliczeniowe w nauce i technice (1UID/UIZ)

  -Programowanie (C++: strukturalne, obiektowe, STL; Java) -Lab,Lab+DL,DL

  -Podstawy Informatyki (1IIZ)

  -Modelowanie i Symulacja Komputerowa Lab+DL (2UIZ,3UIZ)

  -Computer Modelling and Simulation (1UID-A/SK) 

  -Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne (Systemy Telekomunikacyjne) 2 semestry  -Lab+P

  -Technologia Inteligentnych Agentów

  -Technologia informacyjna - Lab

  Opiekun Laboratorium Akustyki i Przetwarzania Dźwięku


  Realizowane prace:

  04.2009-03.2012 Udział w grancie "Budowa nowoczesnej apilkacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych"

  11.2010-10.2013 udział w grancie promotorskim "Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemów rozpoznawania mowy klasy LVCSR

  12.2012 -12.2015 udział w grancie NCN "Organizacja pamięci semantycznej w uczeniu motywowanym robotów" http://ncn.wsiz.rzeszow.pl/

  06.2014-03.2015 udział w grancie Regionalnego Programu Operacyjnego „Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji”

  10-12.2014 udział w stażu w przedsiębiorstwie w ramach programu "Nauka idzie w Praktykę" realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego

  Recenzent (lista filadelfijska):
  -Archives of Acoustics
  -Neural Computing and Applications
  -Expert Systems with Applications
  Materiały dla studentów
  Materiały są dostępne na ftp.wsiz.rzeszow.pl  Login i hasło -jak do poczty, katalog prowadzącego ftp://ftp.wsiz.rzeszow.pl/WSPOLNY/LGajecki/  . Można używać TotalCommander, okna do przeglądania katalogów (Explorer) lub dla kopiowania pojedynczych plików dowolna przeglądarka www.

  Podkatalogi odpowiadają przedmiotom, np:

  TechInformacyjna  -technologia Informacyjna , podkatalogi odpowiadają kolenym modułom ECDL

  PP -Programowanie/Podstawy Programowania (C++ strukturalne,obiektowe)

  IST/IST2/ST/ST2 - odpowiednio Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne lub Systemy Telekomunikacyjne -laboratoria i projekt do wykładów prof Jerzego Seidlera z lat poprzednich (semestr 1 lub 2 nauki przedmiotu)

   

  Wybrane kursy są dostępne na platformie  Blackboard bb.wsiz.rzeszow.pl  , np.

  -Technologia Informacyjna (każdy student powinien mieć dostęp do dowolnego modułu poza modułem 1-teoria)

  -Podstawy Informatyki


  Strona prof Janusza Starzyka (Computational Intelligence, Projekt Zespołowy):


  http://oucsace.cs.ohiou.edu/~starzyk/network/Class/Wyklady.htm

  Publikacje
  1.Dirk van Compernolle, Jacques Duchateau,Leszek Gajecki "Speech Recognition with Syllable Sized Units" - wyniki z pracy magisterskiej prezentowane podczas 6 European Master on Speech and Language -Edyburg 2005

  2.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz,"Modeling of Polish Language for Large Vocabulary Computer Speech Recognition" - konferencja Speech Analysis,Synthesis and Recognition 8-12.09.2008 Piechowice k. Jeleniej Góry

  wydane w "Speech and Language Technology." Volume 11. Ed. Grażyna Demenko, Krzysztof Jassem,  Poznań: Polish Phonetic Association 1.pdf

  3.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz "Complex SOM network for Language Modelling in LVCSR" - proceedings of 4th Language and Technology Conference -Poznań 2009 3.pdf

  4.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz "Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modelling” in R. Tadeusiewicz, A.Ligęza, W.Mitkowski, M. Szymkat “CMS’09 -7th Conference Computer Methods and Systems” , ONT Kraków 2009

  5. Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz "Language modeling and Large Vocabulary Continuous Speech Recognition", Journal of Applied Computer Science, vol.2 /2009, Łódź 2009

  6.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, “Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych.” (“Modelling of polish language using HPSG grammar” in Polish), pp. 59 – 68 in: Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka (eds.), Rocznik Kognitywistyczny – vol III/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (wystąpienie - Krakowska Konferencja Kongitywistyczna 2009) link

  7.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, SOM network for LVCSR Speech Recognition, Speech and Language Technology vol. 12, Polskie Towarzystwo Fonetyczne , Poznań 2009/2010, str 183-190
  8.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 216-220 8.pdf
  9.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, PLLM-Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 5823.     9.pdf 
  10.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling using neural networks” –Warsztaty “Rozpoznawanie mowy i mówców” –Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań 18-19.09.2012 (wystąpienie)

  11.Leszek Gajecki, Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modeling, Neurocomputing, vol 133,2014 pp. 46-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2013.11.033 (4 cytowania wg. Reasearch Gate)

  12. Leszek Gajecki, Language modelling using SOM network, Pacific Voice Conference-East , Kraków 11-13.04.2014 (wystąpienie)