dr hab. mgr matematyki Marek Pałasiński
Dane kontaktowe
RA134 17 866 11 32
Terminy konsultacji
konsultacje możliwe poprzez e-mail i telefonicznie
Nota biograficzna

        1986 – Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych, Politechnika Warszawska (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Gentzenowskie i inne metody w teorii BCK – ALGEBR”)

        1977 - Stopień naukowy doktora nauk fizyczno-matematycznych, Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa (rozprawa doktorska: Pewne problemy dotyczące grup z małym nałożeniem słów definiujących”)

        1972 – Tytuł zawodowy magistra w zakresie matematyki,  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA

        Od 2011 - 2014 Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Księdza profesora Józefa Tichnera w Krakowie

        Od 2006 – nadal - Profesor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

        2002 – 2007 Profesor, Akademia Pedagogiczna im. Edukacji Narodowej w Krakowie

        1997-2006 - Profesor, Dziekan, Wyższa Szkoła Zarządzania/The Polish Open University

        1993 – Visiting Professor, Drake University

        1992 – Instructor, Ellsworth Community College

        1992-1994 – Instructor, Iowa State University

        1989- 1992 – Visiting Professor, Iowa State University

        1988-2002 – Docent, Instytut Informatyki UJ

        1972-1998 – Asystent, adiunkt, Instytut Matematyki UJ


INNE

Członek Who is Who the World Society

Publikacje

W czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 1. Pałasiński M.: The variety of All commutative BCK-algebras is generated by its finie members as a quasivariety, Demonstratio Mathematicae XLV, 3 (2012) 495 - 518.
 2. Pałasiński, M., Pancerz, K.: On Computing Extensions and Restrictions of Information Systems Noting Some Order Properties. Fundamenta Informaticae, Vol. 101 (1-2), IOS Press, Amsterdam, 2010, pp. 91-103.
 3. Pałasiński M., Romanowska A., Varieties of commutative BCK-algebras not generated by their finite members, Demonstratio Mathematicae XVIII, 2 (1985) l-10.
 4. Pałasiński M., On the word problem for BCK-algebras, Mathematica Japonica 27 (1982) 335-344.
 5. Pałasiński, M., Ideals in BCK-algebras which are lower semilattices, Mathematica Japonica 26 (1981), 245-250
 6. Pałasiński M., Wozniakowska B., Finitely generated ideals in directed, commutative BCK-algebras, Mathematica Japonica 26 (1981) 267-269
 7. Pałasiński M., On a problem on BCK -algebras, Mathematica Japonica 26 (1981) 545-546
 8. Pałasiński M., On ideal and congruence lattices of BCK -algebras, Mathematica Japonica 26 (l981) 543-544

 

W recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Pałasiński M., Remarks on subdirect representation for ECE-varieties of partial algebras, Studia Scientica Mathematica Hungariea
 2. Pałasiński M., No non-trivial variety of BCK-algebras has decidable first order theory, Studia Logica

 

W recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym

 1. Pałasiński M., Complexity of the first order theory of the binary tree with constants, Zeszyty Naukowe UJ,
 2. Pałasiński M., Solution to some algorithmie problems for groups from the class K2, Zeszyty Naukowe UJ 25 (1985) 7-18 (in Russian).
 3. Pałasiński M., Solution to the word and conjugacy problems for some classes of finitely defined groups, Zeszyty Naukowe UJ 25 (1985) 67-94 (in Russian).
 4. Pałasiński M., On conjugaey in groups from classes K2 and KI/4, Zeszyty Naukowe UJ 24 (1984) 95-98 (in Russian).
 5. Pałasiński M., On the uniqueness of definability of finitely presented groups, Zeszyty Naukowe UJ 23 (1982) 151-155 (in Russian).

 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w języku angielskim

 1. Roman Bazylevych, Sergii Byelyayev, Marek Pałasiński, Lubov Bazylevych, Efficient Decomposition Algorithms for Solving Large-Scale TSP, accepted for INFOS 2014
 2. R.Bazylevych, M.Pałasiński, L.Bazylevych, D.Yanush, Partitioning Optimization by Iterative Reassignment of the Hierarchically Built Clusters with Border Elements, 2nd Mediterrean Conference on Embedded Computing MECO – 2013 Budva, Montenegro, p. 219 - 222
 3. Roman Bazylevych, Marek Pałasiński, Roman Kutelmakh, Bohdan Kuz, Lubov Bazylevych,Decomposition Methods for Large-Scale TSP, [in:] Artificial Intelligence

Methods and Techniques for Business and Engineering Applications, Galina Setlak, Mikhail Alexandrof, Krassimir Markov(editors), ITHEA, Rzeszów-Sofia, 2012, ss. 148-157

 1. M. Pałasiński, B. Fryc, Z. Machnicka, A New kind of rules for approximate reasoning modeling, Z.S. Hippe et al. (Eds.): Human-Computer Systems Interaction, AISC 99, Part II, pp.417-428, Springer-Verlag Berli Heidelberg 2012
  1. R. Bazylevych, M. Pałasiński, L. Bazylevych, Macromodeling for VLSI Physical Design Automation Problems [in:] Bussines and Engineering Applications of Intelligent and Information Systems, Galina Setlak, Krassimir Markov(editors), ITHEA, Rzeszów-Sofia, 2011, ss. 178-188

 

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym (nie angielskim)

 1. Pałasiński M., Zastosowanie matematyki i ekonometrii w zarządzaniu, PRET Warszawa 2002
 2. Pałasiński M., Zastosowanie matematyki i ekonometrii w zarządzaniu, CD-ROM, PRET Warszawa 2002
 3. Pałasiński M., Cross R., Techniki analityczne w biznesie, PRET Warszawa 2000
 4. Pałasiński M., Techniki analityczne w biznesie, CD-ROM, PRET Warszawa 2000

 

W materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym

 1. R. Bazylevych, M. Pałasiński, L. Bazylevych, D. Yanush, Partitioning optimization by iterative  reassignment of the hierarchically built clusters with border elements, 2013 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO),R.Stojanovic, L.Jóźwiak, B.Lutovac (editors), 219 - 222
 2. M. Pałasiński, B. Fryc, Z. Machnicka, A New kind of rules for approximate reasoning modeling, Z.S. Hippe et al. (Eds.): Human-Computer Systems Interaction, AISC 99, Part II, pp.417-428, Springer-Verlag Berli Heidelberg 2012
 3. R. Bazylevych, M. Pałasiński, L. Bazylevych, Macromodeling for VLSI Physical Design Automation Problems [in:] Bussines and Engineering Applications of Intelligent and Information Systems, Galina Setlak, Krassimir Markov(editors), ITHEA, Rzeszów-Sofia, 2011, ss. 178-188
 4. B. Fryc, Z. Machnicka, M. Pałasiński, Remarks on Two Valued Information Systems, Ed.: T. Pardela, B. Wilamowski, Rzeszów (3rd International Conference on Human System Interaction), 2010, 775 – 777
  1. Pałasiński, M., Pancerz, K., Several Remarks on Extensions and Restrictions of Information Systems: the Lattice Theory Perspective. In: L. Czaja, M. Szczuka (Eds.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P'2009), Krakow - Przegorzaly, Poland, September 28-30, 2009, Vol. 2, pp. 480-485
  2. B.Fryc, Z.Machnicka, M.Pałasiński, Information systems – is a number of values of attributes Essential?, XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, November 6 – 10, 2009, Nałęczów, Poland

 

Inne

 1. Pałasiński M., TD-terms for BCK-algebras, submitted for publication (BSL)
 2. Pałasiński M., An answer to Dziobiak's question, BSL 1993
 3. Pałasiński M., Wronski A., Eight simple questions concerning BCK-algebras Reports on Mathematical Logic 20 (1986) 87-91
 4. Pałasiński M., On BCK-algebras with the operation (S), Bull. Of the Section of Logic 13 (1984) 13-20
 5. Pałasiński M., Varieties of commutative BCK-algebras not generated by their finite members, Bull.of the Seetion ofLogie PAS 12 (1983) 134-135
 6. Pałasiński, M., Wozniakowska B., An equational basis for commutative BCK-algebras, Mathematics Seminar Notes 10 (1982) 175-178.
 7. Pałasiński M., On a problem on BCI-algebras, Mathematics Seminar Notes 10 (1982) 461-462
 8. Pałasiński M., On a space of prime ideals of a BCK-algebra, Mathematics Seminar Notes 10 (1982) 463-465
 9. Pałasiński M., Decomposition of ideals in certain BCK -algebras, Mathematics Seminar Notes 10 (1982) 467-471

10.  Pałasiński, M., Representation theorem for commutative BCK - algebras, Mathematics Seminar Notes 10, (1982) 473-478

11.  Pałasiński M., The distributivity of the lattice of BCK -algebras, Mathematics Seminar,Notes 10 (1982) 747-748

12.  Pałasiński M., An embedding theorem for BCK-algebras, Mathematics Seminar Notes 10 (1982) 749-750

13.  Pałasiński M., On problems identity and conjugacy for finitely defined groups, Zeitschr.f.math.Logik u.Grundl.d.Math. 26 (1980) 311-326 (in Russian)

14.  Pałasiński M., Some remarks on BCK-algebras, Mathematics Seminar Notes 8 (1980) 137-144.

15.  Pałasiński M., On ideals in directed commutative BCK-algebras, Mathematics Seminar Notes 8 (1980) 339-342

16.  Pałasiński M., Some examples of commutative BCK-algebras, Mathematics SeminarNotes 8 (1980) 407-412

17.  Pałasiński M., Wozniakowska B., On congruence lattices of commutative BCK-algebras, Bull of the Section of Logic 8 (1979) 188-190

18.  Pałasiński M., Solution to the equality problem and conjugacy problem for some class of finitely defined groups, 14 Algebraic Conference, 1, 51-52,Nowosybirsk 1977 (in Russian).

 

Preprinty:

 1. Pałasiński M., Zastosowanie ekonometrii w zarządzaniu, Kraków 2001
 2. Pałasiński M., Zastosowanie matematyki w zarządzaniu, Kraków 2001
 3. Pałasiński M., Gentzen and other methods in the theory of BCK-algebras, Kraków 1986
 4. Wprowadzenie do statystyki, Kraków 1999


INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

Wykłady i wystąpienia na konferencjach

 1. E-learning – new approach, Oxford, Wielka Brytania, 2003
 2. E-leaming, Workshop on Distance Learning, London 1999
 3. Internet support for distance leaming, Workshop on Distance Learning, Lisbon 1998
 4. Subdirectly irreducible partial algebras, Algebra Conference, Bern 1988
 5. A variety of commutative BCK-algebras is not finitely generated, Winter School of Logic, Rabka 1988
 6. Łukasiewicz algebras, Winter School of Logic, Rabka 1987
 7. First order theory of BCK-algebras is undecidable, Winter School ofLogic, Rabka 1986
 8. Remark on varieties of algebras, Conference on History of Logic , Krakow 1980