mgr Wojciech Pitura
Dane kontaktowe
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul Sucharskiego 2

RA 41
e-mail:wpitura@wsiz.rzeszow.pl
tel.: 17 866 1209

Terminy konsultacji
Konsultacje dla studentów:

Stacjonarnych:
Czwartki: 9:00 - 10:00
Pokój: RA41

Niestacjonarnych:
Sobota: po zajęciach


Nota biograficzna

Magister Ekonomii oraz Informatyki i ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2007 pracownik naukowo - dydaktyczny w Katedrze Mikroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 • Kierownik Zespołu ds. gier decyzyjnych (www.gry.wsiz.pl)
 • Kierownik Warsztatów Biznesowych - załóż własną firmę (www.wb.wsiz.rzeszow.pl)
 • Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu InnoFund - Kapitał na innowacje (www.innofund.pl)
 • Koordynator gier symulacyjnych w projekcie "Przedsiębiorcze szkoły" (www.przedsiebiorczeszkoly.pl)
 • Od 2008 do 2012 - analityk w zespole analitycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Egzaminator ECDL.
 • Członek Rad Nadzorczych: MobiTouch sp. z o.o. (www.mobitouch.pl) oraz Lamode sp. z o.o. (www.lamode.info)
 • Trener symulacji biznesowej Marketplace oraz trener Instytutu Przedsiębiorczości Cisco WSIZ (Cisco Enterpreneur Institute).
 • Współtwórca symulacji Wirtualna Klinika (zarządzanie wirtualnym NZOZ - em) zrealizowanej w ramach projektu "Uczelnia Jutra".
 • Opiekun naukowy zwycięskiego zespołu III ogólnopolskiej rozgrywki Marketplace wyniki Tutaj
 • Zwycięzca międzynarodowego konkursu gier kierowniczych Marketplace organizowanego przez Innovative Learning Solution (Advanced Strategic Marketing) wyniki Tutaj oraz finalista II ogólnopolskiej rozgrywki Marketplace.
 • Uczestnik wielu konkursów symulacji biznesowych m.in. Polska edycja rozgrywek Marketplace, Euromanager.

Interesuję się finansowaniem inwestycji wysoce ryzykownych typu private equity, venture capital, seed capital, business angels, oraz zastosowaniem symulacji biznesowych w edukacji.
Opiekun Koła Naukowego BOSS czyli Biznes Od Studenckiej Strony 

Działalność naukowo-dydaktyczna
Prowadzone zajęcia z wykorzystaniem gier decyzyjnych i symulacji biznesowych:

 • Gra Marketplace,
 • Gra Wirtualny Oddział,
 • Gra Wirtualna Klinika,
 • Gra Wirtualny Gabinet Kosmetyczny,
 • Gra Comstrat,
 • Gra Hotel-ik,
 • Gra Cashflow,
 • Gra Chłopska Szkoła Biznesu,

Więcej informacji o grach na stronie www.gry.wsiz.pl

Publikacje
 • Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej miedzy Polską a Ukrainą, Rosją i Kazachstanem, red. W.Pitura, E.Szczepaniak, Rzeszów 2013
 • W. Pitura, Człowiek z pomysłem + kapitał wysokiego ryzyka = Amazon.com – studium przypadku, [w:] I. Cichocka (red.), Case Study. Materiały dydaktyczne dla studentów. Tom II. Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2012.  ss.36-4
 • W. Pitura, Nasza Klasa – czym byłaby dziś bez zastrzyku gotówki!? – studium przypadku, [w:] I. Cichocka (red.), Case Study. Materiały dydaktyczne dla studentów. Tom II, Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2012.  ss.48-55
 • M. Czyżewska, W. Pitura, Private equity/venture capital a finansowanie innowacji, w: „Uwarunkowania rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw”; Red. J. Sulmicki, M. Czyżewska, Wydawnictwo IPIS Warszawa, 2011 ss. 125-147
 • "Znajomość specyfiki oraz zapotrzebowanie na kapitał podwyższonego ryzyka wśród studentów województwa podkarpackiego", W.Pitura, Kwartalnik „e-finanse”, 3/2010, http://www.e-finanse.com
 • „Czy wiadomości z zakresu ekonomii są główną determinantą sukcesu w grze kierowniczej?” (W.Pitura, T. Pisarek) , Games and Simulations in Business Learning and Teaching, red. nauk. Witold T. Bielecki i Marcin Wardaszko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
 • „Czynniki kształtujące poziom popytu na rynku funduszy seed capital” ( G. Humenny, P. Klimczak, M. Czyżewska, E. Wojnicka, W.Pitura), Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Rzeszów, e- service, kwiecień 2008
 • „Popyt na finansowanie seed capital w Polsce” ( M. Czyżewska, W.Pitura), Home&Market 7/2008
 • „Przedsiębiorcze postawy młodych a zapotrzebowanie na finansowanie seed capital” ( M. Czyżewska, A. Tomaka, W. Pitura, B. Przywara, L. Orenkiewicz, K. Pado), Kwartalnik „e-finanse”, 4/2008, http://www.e-finanse.com
 • „Gra Kierownicza jako narzędzie edukacyjne w kształceniu przyszłej kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej”, (W.Pitura, T. Pisarek) Rzeszów 11-13 września 2008 r.