Badania naukowe

Prowadzenie wysokiej klasy badań naukowych było od początku jednym z filarów działalności naszej uczelni.

Badania naukowe

Znajduje to odzwierciedlenie w licznych publikacjach w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach oraz projektach przyznanych przez najważniejsze agencje finansujące działalność naukową. Nasza kadra aktywnie uczestniczy w życiu naukowym również poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz ich organizację. Ponadto przy naszej uczelni afiliowana jest seria czasopism oraz koedycji monografii naukowych (we współpracy z prestiżowymi wydawnictwami).

Od 2010 roku wszystkie jednostki organizacyjne WSIiZ miały określoną kategorię naukową. W wyniku oceny dokonanej w 2017 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poszczególne wydziały uzyskały:

•        Wydział Administracji i Nauk Społecznych – kat. B,

•        Wydział Medyczny – kat. B,

•        Wydział Informatyki Stosowanej – kat. B.

 Z dniem 1 października 2019 roku nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej i wydziały zastąpione zostały przez kolegia:

•        Kolegium Zarządzania (nauki i zarządzaniu i jakości – kat. B, ekonomia i finanse – kat. B),

•        Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej (nauki o komunikacji społecznej i mediach – kat. B, nauki o polityce i administracji – kat. B),

•        Kolegium Medyczne (nauki medyczne – kat. B),

•        Kolegium Informatyki Stosowanej (informatyka techniczna i telekomunikacja – kat. B).

W najbliżej ocenie MNiSW ewaluowane będą dyscypliny naukowe.

Potwierdzeniem, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania to miejsce, które tworzy warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami, jest wyróżnienie HR Excellence in Research otrzymane w 2017 roku, które zobowiązuje naszą uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat prowadzonych w naszej uczelni badań naukowych oraz ich wynikami.

Badania naukowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020