Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego

Nasze badania

W katedrze opracowywane są modele matematyczne, które mogą programować zachowanie tzw. agentów racjonalnych na wzór rojów, np. roju pszczół lub mrówek. W teorii gier racjonalnym agentem jest osoba, firma, ale także urządzenia programowe, które ze wszystkich możliwych działań do wykonania danej czynności mogą wybrać optymalny wynik, kontynuując w ten sposób zachowanie poprzedników.

Kontakt: aschumann@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Massive-Parallel Games and Modeling of Information Warfare by Means of Web Mining and Big Data Analysis
Kierownik: dr A. Schumann, prof. WSIiZ aschumann@wsiz.edu.pl
Celem było skonstruowanie modelu opartego na teorii gier do automatycznego monitorowania źródeł internetowych w celu blokowania lub przeprowadzania ataków informacyjnych w wojnie informacyjnej. W ramach tego projektu zaproponowano nowe metody eksploracji danych big data dla operacji informacyjnych chroniących własne interesy narodowe przy podejmowaniu decyzji politycznych w Polsce. Metody te powinny pomóc w uzyskaniu wyższości informacji w gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji w środkach masowego przekazu, raportach zespołów analitycznych itp. Chodzi o to, że potrzebujemy tej wyższości, aby chronić się przed możliwymi działaniami w ramach wojny informacyjnej, aby zaprzeczać, wykorzystywać, korumpować lub niszczyć informacje o polskich interesach narodowych. Przekazywanie informacji w środkach masowego przekazu wygląda jak fale i dla ochrony siebie powinniśmy znać początkowe punkty tych fal (ukrytych graczy, którzy w odpowiednich wiadomościach lub reportażach pobudzają interes publiczny), kierunek fal (po co kształtuje się odpowiednia opinia publiczna). ) i jak długo te fale mogą się utrzymać (jakie wyniki mogą wynikać z tych fal).
Okres realizacji: 3.12.2019-31.05.2020
Finansowanie: Podkarpacki Regionalny Program Operacyjny (Podkarpackie Centrum Innowacji, F3_40)

Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould
Kierownik projektu z ramienia WSIiZ: dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ aschumann@wsiz.edu.pl
Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego. Celem badań było opracowanie obiektowo zorientowanego języka programowania dla obliczeń realizowanych przy użyciu Physarum Polycephalum.
Physarum polycephalum jest jednokomórkowym organizmem pierwotnym należącym do rzędu Physarales, podklasy Myxogastromycetidae, klasy Myxomycetes, gromady Myxostelida. Właściwości tego organizmu mogą zostać wykorzystane m.in. przy budowie komputera biologicznego. Szczególna uwaga była zwrócona na wybrane podejścia pozwalające modelować w tworzonym w języku programowania zachowanie się Physarum Polycephalum.
Termin realizacji: 03.2013-02.2016
Koordynatorem projektu był: University of the West of England, Bristol (UK)

Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020