Kolegium Medyczne

Projekty Kolegium Medycznego

Zastosowanie mongolskiej mieszanki ziołowej w kompleksowej ochronie przeciwsłonecznej skóry
Kierownik projektu: mgr Timea Sulenta-Pluta tsulenta@wsiz.rzeszow.pl
Celem projektu jest wytworzenie prototypu ochronnej formulacji kosmetycznej z wysoką ochroną przeciwsłoneczną (SPF 50), która oprócz bezpośredniej prewencji skóry przed negatywnymi skutkami promieniowania UV będzie działała hamująco na proliferację komórek nowotworowych skóry, takich jak czerniak czy rak podstawno komórkowy skóry. Składnikiem aktywnym formulacji, wykazującym opisane  działanie będzie ekstrakt glikolowo-wodny  z mongolskiej mieszanki ziołowej, zawierającej sproszkowane owoce gardenii jaśminowatej (Gardenia jasminoides), migdałecznika chebułowca (Terminaliae cebula) i migdałecznika bellirica (Terminaliae bellirica).
Okres realizacji: 11.2019-04.2020
Finansowanie: Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI)

 

Cosmetic Valley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Głowniak kglowniak@wsiz.rzeszow.pl
Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej i wspólna realizacja projektu badawczego w obszarze kosmetologii naturalnej. Przedmiotem badań będzie m. in. możliwość wykorzystania gatunków roślin rosnących na terenie Kazachstanu jako surowców w preparatach kosmetycznych, zastosowanie nowoczesnych metod w analizie aktywności biologicznej i bezpieczeństwa stosowania tych surowców oraz przygotowanie prototypowych preparatów kosmetycznych. Ważną częścią projektu jest także przygotowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych, wprowadzających studentów z Uczelni partnerskich w tajniki kosmetologii naturalnej. Partnerami projektu są: National and Kapodistrian University of Athens [Grecja]; Asfendiyarov Kazakh National Medical University of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan [Kazachstan]; University of Innsbruck, Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry [Austria].
Okres realizacji: 2018–2020
Finansowanie: Program NAWA

 

Wpływ nanocząstek na proces przerzutowania nowotworów – mechanizmy epigenetyczne
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Głównym celem tego projektu było zbadanie wpływu NPs na wzrost i przerzutowania nowotworów, wyjaśnienie mechanizmu obserwowanych efektów na poziomie regulacji epigenetycznej w warunkach in vivo oraz in vitro oraz sprawdzenie czy funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek wpływa na obserwowane efekty.
Okres realizacji: 09.2015–09.2019
Finansowanie: Program OPUS NCN (2014/15/B/NZ7/01036)

 

Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym
Kierownik tematu: dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska
Głównym celem projektu była szczegółowa ocena mechanizmów działania badanych substancji obejmujących ich właściwości antyoksydacyjne, chelatujące i przeciwzapalne. Surowce o najbardziej pożądanych właściwościach zostały aplikowane w preparatach farmaceutycznych, kosmetycznych i medycznych. Projekt zakładał realizację badań eksperymentalnych w formie szeregu doświadczeń laboratoryjnych, a następnie szczegółowego opisu ich wyników. Badania miały na celu określenie mechanizmu działania wytypowanych substancji w układach bezkomórkowych oraz komórkowych. Przeanalizowany został szereg surowców mogących mieć praktyczne zastosowanie w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
Okres realizacji: 2019
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Wykorzystanie postbiotyków w kosmetykach
Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Lech
Głównym celem badań jest ocena właściwości pozyskanych postbiotyków oraz określenie możliwości ich aplikacji w różnych typach kosmetyków. 
Okres realizacji: 2017-2019
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Ocena bezpieczeństwa stosowania barwników betalainowych w preparatach kosmetycznych z wykorzystaniem układów bezkomórkowych oraz komórkowych
Kierownik tematu: mgr Martyna Zagórska-Dziok
Celem badań była ocena potencjalnego zastosowania barwników pochodzenia naturalnego –  barwników betalainowych, karotenoidów oraz antocyjanów w preparatach kosmetycznych oraz określenie ich mechanizmu działania w układach bezkomórkowych oraz komórkowych.  W ramach badań analizom został poddany szereg związków zarówno betacyjaninowych, betaksantynowych, karotenoidów jak i antocyjanin. Oceniony został mechanizm działania badanych barwników na  komórki skóry, zarówno nowotworowe jak i prawidłowe. 
Okres realizacji: 2019
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Ekstrakty roślinne jako wielofunkcyjne składniki preparatów rozjaśniających skórę
Kierownik tematu: dr Katarzyna Gaweł-Bęben
Współczesny rynek kosmetyczny poszukuje skutecznych i bezpiecznych w stosowaniu substancji redukujących przebarwienia. Szczególnie interesującym źródłem takich substancji są ekstrakty roślinne, które ze względu na złożony skład i synergizm działania poszczególnych składników oprócz działania rozjaśniającego mogą pełnić dodatkowe funkcje w preparacie kosmetycznym. Celem planowanych w projekcie badań będzie analiza ekstraktów roślinnych pod kątem możliwości ich wykorzystania jako wielofunkcyjnych składników kosmetyków przeciwko przebarwieniom. Badania realizowane we współpracy z pracownikami Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dr hab. Wirginia Kukuła-Koch, dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak)
Okres realizacji: 2019-2020
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Poszukiwanie nowych naturalnych preparatów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej
Kierownik tematu: dr Anna Głowniak-Lipa
Celem projektu jest zbadanie aktywności przeciwbakteryjnej oraz przeciwgrzybicznej wobec szerokiego spektrum gatunków patogennych drobnoustrojów oraz wchodzących w skład mikrobiota człowieka dla wielu ekstraktów pochodzenia roślinnego izolowanych z ziół pochodzenia krajowego oraz innych stref geograficznych w celu wytypowania gatunków o największym potencjale biologicznym.
Okres realizacji: 2019-2020
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Cytotoksyczne i immunomodulacyjne właściwości tiazolidenodionów oraz kannabinoidów
Kierownik tematu: prof. dr hab. Jan Gmiński
Celem prowadzanych badań było określenie cytotoksyczności nowo zsyntetyzowanych związków należących do grupy tiazolidenodionów. Związki z tej grupy są obecnie szeroko stosowanymi agonistami receptora PPARγ, którego aktywacja wywołuje apoptotyczną śmierć komórek nowotworowych. Ponadto obecnie tiazolidenodiony są wykorzystywane w leczeniu insulinooporności i cukrzycy typu 2.
Okres realizacji: 2015 -2017, a o od 2018 roku pod nazwą Przeciwnowotworowe działanie nowozsyntetyzowanych tiazolidenodionów w hodowlach komórkowych in vitro
Okres realizacji: 2018-2019
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Wpływ peptydu VGVAPG na gromadzenie lipidów i proces zapalny w komórkach linii 3T3
Kierownik tematu: prof. dr hab. Jan Gmiński
Elastyna jest głównym składnikiem macierzy pozakomórkowej w organizmach ssaków. Degradacja bogatej w elastynę macierzy pozakomórkowej przez proteinazy pochodzące z surowicy i wydzielane z naciekających płytek krwi, leukocytów, powoduje uwalnianie krótkich peptydów o właściwościach cytokin tzw. EDPs (ang. elastin-derived peptides). Ponadto, zarówno w cukrzycy typu 2 jak i chorobach kardiometabolicznych stwierdza się zwiększoną ilość EDPs jak i przeciwciał anty-elastynowych.  Dlatego też, przedmiotem proponowanych badań było określenie mechanizmu działania peptydu powstającego w wyniku rozpadu elastyny o konserwatywnej sekwencji Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly (VGVAPG) na metabolizm, produkcję cytokin prozapalnych i akumulacje lipidów w komórkach 3T3.
Okres realizacji: 2019
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Jakość życia i ocena stabilności posturalnej osób zdrowych i chorych pod wpływem działania odmiennych czynników
Kierownik tematu: dr Marlena Krawczyk-Suszek
Głównym założeniem badań jest ocena efektywności postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu z wykorzystaniem testów klinicznych, skal funkcjonalnych, narzędzi standaryzowanych oraz nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych.
Okres realizacji: 2017-2019
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Usprawnianie funkcji kończyn górnych  u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w warunkach domowych 
Kierownik tematu: mgr Weronika Cyganik
Głównym celem badań jest scharakteryzowanie efektów oddziaływania terapeutycznego opartego na realizacji dedykowanego programu ćwiczeń usprawniających w warunkach domowych na stan funkcji kończyn górnych u dzieci z niedowładem połowiczym w wieku 6- 10 lat, w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. 
Okres realizacji: 2019-2020
Finansowanie:Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Badania inhibitorów układu dopełniacza w nowotworach jajnika i trzonu macicy a nowe perspektywy immunoterapii
Kierownik: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. WSIiZ lkapka@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem projektu było zbadanie ekspresji inhibitorów dopełniacza (FH, FHL, CD55 i CD59) na poziomie białka i mRNA w rakach jajnika i trzonu macicy oraz określenie zależności pomiędzy ekspresją powyższych inhibitorów a typem histologicznym i charakterystyką kliniczną nowotworu. Dodatkowy cel stanowiła próba określenia roli jaką w mechanizmie ekspresji inhibitorów dopełniacza odgrywają cytokiny IL-6/IL-8 w oparciu o komórkowy model raka jajnika z wykorzystaniem linii komórkowej (A2780) nieprodukującej spontanicznie interleukiny-6, ale posiadającej receptor dla IL-6.
Okres realizacji: 7.12.2011–6.12.2014
Finansowanie: Program SONATA NCN (2011/01/D/NZ7/04688)

 

Biokoniugaty PAMAM-lek – synteza i badania na hodowlach komórkowych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec
Celem badań było określenie cytotoksyczności dendrymeru PAMAM trzeciej generacji przy pomocy testów na hodowlach komórkowych.
Okres realizacji: 2011–2013
Finansowanie: Projekty badawcze własne MNiSW (N N302 432839)

Kolegium Medyczne

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020