Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Nasze badania

Badania prowadzone przez członków Katedry koncentrują się zarówno na aspektach naukowych, jak i aplikacyjnych. Zespół zajmuje się opracowywaniem różnych technologii ekstrakcji surowców roślinnych, a także oceną zawartości i właściwości związków biologicznie czynnych w otrzymywanych ekstraktach. Przeprowadzane są analizy cytotoksyczności ekstraktów i wyizolowanych substancji na wybranych liniach komórkowych. Realizowane są także badania mające na celu ocenę zmian ekspresji genów w komórkach traktowanych badanymi ekstraktami.

Zespół Katedry opracowuje receptury i technologie wytwarzania prototypowych kosmetyków zawierających otrzymane substancje czynne lub ekstrakty oraz określa ich wpływ na bezpieczeństwo kosmetyków. Prowadzona jest również ocena fizykochemiczna i biochemiczna otrzymanych preparatów kosmetycznych oraz badanie transepidermalnego transportu substancji bioaktywnych zawartych w modelowych formulacjach.

Kontakt: zniziol@wsiz.edu.pl


Badania naukowe finansowane z subwencji MNiSW:

Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym
Kierownik tematu: dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska zniziol@wsiz.edu.pl
Głównym celem projektu jest szczegółowa ocena mechanizmów działania badanych substancji obejmujących ich właściwości antyoksydacyjne, chelatujące i przeciwzapalne. Surowce o najbardziej pożądanych właściwościach zostaną aplikowane w preparatach farmaceutycznych, kosmetycznych i medycznych. Projekt zakłada realizację badań eksperymentalnych w formie szeregu doświadczeń laboratoryjnych, a następnie szczegółowego opisu ich wyników. Badania mają na celu określenie mechanizmu działania wytypowanych substancji w układach bezkomórkowych oraz komórkowych. Przeanalizowany zostanie szereg surowców mogących mieć praktyczne zastosowanie w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
Okres realizacji: 2019-2020

Nowe biomateriały hydrożelowe dla dermatologii i kosmetologii – synteza, charakterystyka i ocena biologiczna
Kierownik tematu: mgr Martyna Zagórska-Dziok
Głównym celem tego projektu jest pozyskanie nowych hydrożeli do zastosowań dermatologicznych i kosmetologicznych. Opracowane matryce hydrożelowe zawierają substancje biologicznie czynne, które mogą stymulować procesy naprawcze skóry. Projekt obejmuje również analizy strukturalne i fizykochemiczne otrzymanych biomateriałów polimerowych. Dodatkowo prowadzone są badania biologiczne mające na celu ocenę wpływu badanych biomateriałów na metabolizm i proliferację komórek skóry – keratynocytów i fibroblastów. Ocenione zostaje również poddany wpływ opracowanych hydrożeli na poziom wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu oraz właściwości antyoksydacyjne opracowanych matryc. W projekcie ponadto sprawdzane są właściwości przeciwbakteryjne analizowanych hydrożeli wobec szczepów bakteryjnych odpowiedzialnych za różne choroby skóry.
Okres realizacji: 2019-2020

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020