Konferencje i seminaria naukowe

Od początku swojego istnienia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie chętnie wspiera wszelkie inicjatywy, takie jak konferencje naukowe, seminaria i wykłady otwarte.

 

Konferencje  i seminaria naukowe

 

We WSIiZ odbywają się zarówno wydarzenia o charakterze cyklicznym, zainicjowane wiele lat temu, które już na stałe wpisały się w naukowy kalendarz Uczelni, jak i pojedyncze inicjatywy, poświęcone aktualnej tematyce interesującej środowisko naukowe.

Do cyklicznych wydarzeń, które są organizowane przez WSIiZ należą:

  • konferencja InternetBeta, która od 10 lat odbywa się co roku we wrześniu i uważana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z nowymi technologiami i Internetem w Polsce. Ideą konferencji jest łączenie różnych środowisk związanych z Internetem: socjologów, psychologów, informatyków, programistów, startupowców, pracowników najważniejszych agencji interaktywnych, sklepów internetowych, firm technologicznych, serwisów internetowych.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja”, której celem jest upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w tym obszarze, a także integracja rozmaitych punktów widzenia i środowisk naukowych, zajmujących się tą problematyką.
  • Konferencja naukowa „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej”, organizowana we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – wydarzenie nastawione na poszukiwanie optymalnych rozwiązań modelowych, w jakich organy administracji rządowej i samorządowej mogą realizować założenia odpowiedzialności społecznej.
  • konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, organizowana w maju, której celem jest promowanie działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki. Konferencja ta organizowana jest nieprzerwanie od 2009 roku i cieszy się coraz większym powodzeniem.

 

Wśród najważniejszych konferencji organizowanych przez WSIiZ w ostatnich latach znajdują się następujące wydarzenia:

 

Szczegółowe informacje o konferencjach naukowych, seminariach i wykładach otwartych organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znajduje się w zakładce WYDARZENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY OTWARTE.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019