Wielkie pytania w nauce i kulturze – cykl wykładów interdyscyplinarnych

Wielkie pytania w nauce i kulturze – cykl wykładów interdyscyplinarnych

 

Z inicjatywy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w roku akademickim 2017/2018 zorganizowana została druga edycja cyklu wykładów interdyscyplinarnych “WIELKIE PYTANIA W NAUCE I KULTURZE”. Podobnie jak w roku ubiegłym, cykl wykładów realizowany będzie pod patronatem “Tygodnika Powszechnego”. Spotkania zorganizowane zostaną w formule otwartych, niekomercyjnych wykładów z udziałem niekwestionowanych autorytetów świata nauki, kultury i sztuki.

Jednym z kluczowych celów organizacji cyklu jest zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia oraz podjęcie próby odpowiedzi na nurtujące problemy dot. egzystencji człowieka, zmian kulturowych, społecznych i filozoficznych. Organizując wykłady, chcemy również pokazać, że efekty pracy naukowców są nie tylko tematem do dyskusji dla wąskiego grona specjalistów, ale mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu, a zaprezentowane w przystępny sposób zagadnienia są zrozumiałe również dla osób niezwiązanych z nauką. Warto również podkreślić, że wykłady – oprócz walorów stricte naukowych i badawczych, mają mieć również walor popularnonaukowy. Dzięki realizacji tego założenia możliwe będzie stworzenie platformy do swobodnej dyskusji oraz przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna, a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom nie mającym profesjonalnego przygotowania.

W zamyśle organizatorów – realizacja cyklu stanowić ma również swego rodzaju opozycję dla niewymagającej intelektualnego wysiłku rozrywki wszechobecnej w mediach. Idąc niejako pod prąd, chcemy wyjść do społeczeństwa z produktem unikalnym, który ze względu na swoją niepowtarzalność, cieszył się do tej pory dużą popularnością. I edycja cyklu zrealizowana w roku akademickim 2016/2017 pod hasłem “WIELKIE PYTANIA W NAUCE” spotkała się bowiem z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. W wykładach z udziałem ks. prof. Michała Hellera, śp. prof. Jerzego Vetulaniego oraz prof. Jerzego Bralczyka uczestniczyło kilka tysięcy osób, a bilety do udziału w spotkaniach wyczerpały się na kilka tygodni przed realizacją wydarzenia. Ogromny sukces ubiegłorocznej edycji przyczynił się do podjęcia decyzji o kontynuacji cyklu i poszerzeniu jego zakresu o zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

 

W ramach II edycji cyklu odbędą się następujące spotkania: 

  • 12 grudnia 2017 r. – wykład z udziałem ks. prof. Michała Hellera oraz prof. Krzysztofa Jakowicza pt. “Od Bacha do gwiazd”;
  • 19 lutego 2018 roku – wykład prof. Stefana Chwina, pt. “Terroryzm i piękno. Między historią a literaturą”;
  • 16 kwietnia 2018 r. – spotkanie z udziałem Anny Dymnej oraz Wojciecha Bonowicza pt. “Sztuka życia”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacją Centrum Kopernika w Krakowie oraz z wydawnictwem Copernicus Center Press. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Urząd Miasta Rzeszowa. 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019