Wydawnictwo

Wydawnictwo WSIiZ znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, w związku z czym publikacje uzyskują 80 punktów – jest to maksymalna liczba punktów, jaka autor może otrzymać publikując w krajowych wydawnictwach.

Działalność wydawnicza Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania prowadzona jest obecnie dwutorowo.

Po pierwsze, WSIiZ od wielu lat publikuje wyniki działalności naukowej w koedycjach z najlepszymi polskimi wydawnictwami, m.in Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwem Naukowym Scholar, C.H. Beck, Difin, Oficyną ASPRA, Wydawnictwem Naukowym IVG, Presscom, Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Wydawnictwem Naukowym Peter Lang. Dzięki współpracy z renomowanymi wydawnictwami nasza Uczelnia opublikowała wiele ciekawych książek, popularyzujących wiedzę i wnoszących istotny wkład w światowe spektrum myśli naukowej. Wśród takich publikacji należy wymienić m.in.:

§  „Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę” ojca Ludwika Wiśniewskiego (Wydawnictowo WAM, WSIiZ; 2018)

§  Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka” dr Magdaleny Hoły-Łuczaj (WSIiZ, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 2018)

§  Alternatywy w edukacji pod red. prof. Bogusława Śliwerskiego i dra Andrzeja Rozmusa (WSIiZ, Oficyna Impuls; 2018)

§  Logic and Its Philosophy – zbiór esejów prof. Jana Woleńskiego (WSIiZ, PeterLang; 2018).

§  Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego pod red. prof. Aleksandra Halla (Wydawca: ZNAK, WSIiZ Partnerem publikacji; 2017)

§ Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny dr Zofii Sawickiej (WSIiZ, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 2017)

§  Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty”, pod redakcją prof. Andrzeja Adamskiego, prof. Sławomira Gawrońskiego i prof. Marcina Szewczyka (WSIiZ, Oficyna ASPRA; 2017)

§  „Wokół finansjalizacji – instytucje i społeczeństwo” pod red. Krzysztofa Opolskiego i dr Joanny Podgórskiej (WSIiZ, CeDeWu; 2017)

§ W pułapce wielokulturowości. Europa wartości z perspektywy politykipod red. prof. Anny Siewierskiej-Chmaj (WSIiZ, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)

§  Administracja a strategie i polityki publiczne pod red. prof. Agaty Jurkowskiej-Gomułki (WSIiZ, DIFIN; 2016)

§  Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo pod red. Krzysztofa Opolskiego i dr Agaty Gemzik-Salwach Podgórskiej (WSIiZ, CeDeWu; 2016)

§  Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji” prof. Anny Siewierskiej-Chmaj (WSIiZ, Oficyna ASPRA; 2016)

§  Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny” prof. Tomasza Mickiewicza, dra Tomasza Skicy i dra Jacka Rodzinki (WSIiZ, C.H. Beck; 2016)

§ Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould. Logical Aspects (ebook) dra Andrew Schumanna i prof. Krzysztofa Pancerza (WSIiZ, Naukowe Wydawnictwo IVG; 2016)

§  Physarum Machines. Selected Works (ebook) dra Andrew Schumanna i prof. Krzysztofa Pancerza (WSIiZ, Naukowe Wydawnictwo IVG; 2016)

§  Algorytmy podziału środków publicznych” – Elżbieta Malinowska-Misiąg, prof. Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak (WSIiZ, 2016)

§  Eksploracja danych medycznych. Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków” – prof. Jerzy W. Grzymała-Busse, prof. Zbigniew S. Hippe, dr T. Mroczek (WSIiZ, Wydawnictwo Naukowe IVG, 2015)

§  Jana Pawła II idee filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacjądra Konrada Szocika (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, WSIiZ; 2015)

§  Sektor shadow banking w Polsce” – K. Opolski, A. Gemzik-Salwach, M. Dwórznik, M. Podleśna, K. Wais, P. Zapadka (WSIiZ, CeDeWu, 2014)

 

Wydawnictwo

Po drugie, WSIiZ jest współzałożycielem wydawnictwa naukowego Copernicus Centre Press, działającego pod auspicjami Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, ufundowanego przez wybitnego filozofa, laureata Nagrody Templetona, ks. prof. Michała Hellera. Wydawnictwo Copernicus Center Press zajmuje się popularyzacją nauki oraz specjalizuje się w publikacjach obejmujących szerokie spektrum światowej myśli naukowej i filozoficznej: filozofię (w szczególności filozofię nauki i filozofię prawa), teologię, kosmologię, matematykę, logikę i neurobiologię. Wśród autorów CCPress znajdują się światowej sławy autorytety w swoich dziedzinach: Daniel C. Dennett, Robin Dunbar, Michael S. Gazzaniga, Joseph LeDoux, Frans de Waal, polscy znakomici naukowcy: Bartosz Brożek, Mateusz Hohol, Łukasz Lamża oraz laureaci Nagrody Templetona – John D. Barrow, Michał Heller i Roger Penrose. W ramach działalności wydawniczej WSIiZ i współpracy z Copernicus Centre Press ukazała się pierwsza polska wersja słynnego dzieła Isaaca Newtona „Matematyczne zasady filozofii przyrody, jedna z najważniejszych publikacji w dziejach nauki, opublikowana w Polsce po ponad 300 latach od wydania oryginału. Polski przekład „Principiów” zdobył nagrodę główną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Targów Książki Naukowej we Wrocławiu.

Pełna oferta Copernicus Centre Press dostępna jest tutaj: www.ccpress.pl

Wydawnictwo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020