Kadra naukowo-dydaktyczna

Kadra naukowo-dydaktyczna WSIiZ skupia ludzi z pasją, gotowych dzielić się swoimi doświadczeniami ze współpracownikami i studentami. Wielu pracowników WSIiZ posiada bogaty zasób doświadczeń wyniesionych z zagranicznych placówek naukowych. Tworzenie i rozwój interdyscyplinarnych zespołów badawczych stanowi jeden ze strategicznych celów uczelni, realizowany w ostatnich latach z dużym powodzeniem.

Infrastruktura, w tym nowoczesne technologie informatyczne, mają ogromny wpływ na jakość kształcenia i poziom badań naukowych prowadzonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Ale to ludzie są najważniejsi.

Od początku istnienia uczelni stopień doktora otrzymało 87 osób, stopień doktora habilitowanego – 19 osób, zaś tytuł profesora – 11 osób.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018