Pracownicy

Uczelnia zatrudnia obecnie 350 nauczycieli akademickich, przy czym 186 w ramach stosunku pracy.  Aktualnie w Uczelni na etacie pracuje 44 profesorów i doktorów habilitowanych, 62 doktorów, 92 asystentów, asystentów stażystów, wykładowców, starszych wykładowców. Kadra Uczelni to nie tylko naukowcy. Obok nich zatrudniamy szerokie grono praktyków, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną.

KATEDRY I ZAKŁADY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

 

KATEDRA MEDIÓW, DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

prof. dr hab. Tomasz Goban – Klas – Kierownik (strona osobista)
Ewa Kuźniar – sekretarz

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (strona osobista)  
prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (strona osobista)   
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (strona osobista)   
dr Anna Martens (strona osobista)   
dr Barbara Przywara (strona osobista)   
dr Iwona Leonowicz-Bukała (strona osobista)
dr Zofia Sawicka (strona osobista)
dr Łukasz Błąd (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 
prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska   
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gackowski   
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka   
profesor zw. Stanisław Jędrzejewski   
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
prof. nadzw. dr hab. Józef Maciuszek   
prof. dr hab. Tadeusz Marek
dr Barnaba Danieluk
dr Katarzyna Stasiuk   
mgr Maria Góra       
mgr Magdalena Popek

ZAKŁAD GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

prof. Andrzej Głowacki – kierownik (strona osobista)
mgr Mikołaj Birek – sekretarz (strona osobista)

mgr Maciej Kisała (strona osobista)   
mgr Dominika Piętak (strona osobista)   
mgr Monika Masłyk (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

dr Wojciech Birek   
mgr Piotr Kordyś   
mgr Piotr Nowojejski   
mgr Dawid Paleń

ZAKŁAD WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne – kierownik
mgr Adrian Sowiński – sekretarz (strona osobista)

dr Krzysztof Groń (strona osobista)  
mgr Łukasz Bis (strona osobista)   
mgr Gabriela Piechnik (strona osobista)   
mgr Łukasz Szubart (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

dr Krzysztof Groń   
mgr Clinton Koch

KATEDRA NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka – kierownik (strona osobista)

prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja   
prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj  
prof. dr hab. Stanisław Waltoś (strona osobista)  
dr Elżbieta Inglot-Brzęk (strona osobista)
mgr Sylwia Banaś-Mazur  (strona osobista
   

Pracownicy współpracujący:

mgr Józef Kubas   
dr Kamilla Kurczewska   
dr inż. Maciej Milczanowski   
dr Dobrochna Minich

ZAKŁAD BADAŃ NAD SZKOLNICTWEM WYŻSZYM
dr Andrzej Rozmus – kierownik (strona osobista)
dr Olga Kurek-Ochmańska (strona osobista)   
dr Kamil Łuczaj (strona osobista)  

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński     kierownik

prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall   
dr Wergiliusz Gołąbek (strona osobista)   
mgr Anna Kapinos (strona osobista)   
mgr Barbara Rozmus   
mgr Dorota Dominik     

ZAKŁAD FILOZOFII I KOGNITYWISTYKI
dr Andrew Schumann – kierownik
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński   
dr Konrad Szocik (strona osobista)   
dr Magdalena Hoły-Łuczaj (strona osobista)    

ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ

dr Agnieszka Gernand   
dr Roman Wisz (strona osobista
mgr Alicja Mazurkiewicz (strona osobista
mgr Kinga Bajorek (strona osobista)    
mgr Sylwia Śnieżek (strona osobista)  
mgr Joanna Urbanik (strona osobista)   
mgr Qinghua Zhang-Żyradzka   
mgr Katarzyna Strzyżowska   
mgr Beata Byra (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski
prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda
dr Izabela Bełz-Kaczmarek
dr Barbara Lulek
mgr Grażyna Lebiedź-Wisz
mgr Leonard Beadle   
mgr Ewa Horan   
mgr Helena Jakubowska

KATEDRA EKONOMII

dr Robert Pater – kierownik (strona osobista)
mgr Tomasz Pisarek – sekretarz (strona osobista)

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz (strona osobista)    
dr Second Bwanakare   
dr Andrzej Mantaj (strona osobista)   
mgr Łukasz Cywiński (strona osobista)   
mgr Tomasz Słodziński (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

dr Kazimierz Tarchalski

KATEDRA FINANSÓW
dr Agata Gemzik-Salwach – Kierownik (strona osobista)
Anastasiya Slipetska – Sekretarz 

dr Tomasz Skica (strona osobista)    
dr Jacek Rodzinka (strona osobista)    
dr Mirosława Braja   
prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg (strona osobista)    
mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba   
dr Joanna Podgórska   
mgr Artur Chmaj
dr Agnieszka Woś   

Pracownicy współpracujący:

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar   
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
dr Marta Czyżewska      
dr Alfred Szydełko   
mgr Filip Zaliszewski

KATEDRA LOGISTYKI I INŻYNIERII PROCESOWEJ
prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Karwowski – kierownik
dr Grzegorz Wróbel – z-ca kierownika (strona osobista)
mgr Kateryna Lysenko-Ryba – sekretarz (strona osobista)

dr Krzysztof Feret
dr inż. Piotr Kozik
dr inż. Jan Andreasik   
dr Adam Pałacki
mgr inż. Alicja Wróbel (strona osobista)

Pracownicy współpracujący:

prof. nadzw. dr hab. Kauf Sabina
mgr Krawczyk Paweł
mgr inż. Laciuga Maria
prof. dr hab. Łunarski Jerzy
mgr inż. Trychta Grzegorz

KATEDRA ZARZĄDZANIA
prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski – kierownik
dr Anna Lewandowska – sekretarz (strona osobista)
   
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek (strona osobista)   
dr inż. Agata Szmulik   
dr inż Robert Góra (strona osobista)   
dr Małgorzata Paszkowska (strona osobista)    
dr Izabela Cichocka   
dr Joanna Wójcik (strona osobista)   
dr Tomasz Bąk    
mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz (strona osobista)   
mgr Karolina Palimąka (strona osobista)   
mgr  Ewa Nowak-Koprowicz (strona osobista)   
mgr Dominik Łazarz (strona osobista)   
mgr Joanna Świętoniowska (strona osobista)   
mgr  Olesia Iefremova (strona osobista)    
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk    
dr Tomasz Soliński  

Pracownicy współpracujący:

mgr inż. Sławomir Adamczyk   
mgr Janusz Maksymowicz

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – kierownik (strona osobista)
mgr Marek Gwóźdź – sekretarz (strona osobista)

prof. dr hab. Helmut Wachowiak    
dr Krzysztof Szpara (strona osobista)   
mgr Damian Liśkiewicz (strona osobista)   
mgr Łukasz Stokłosa (strona osobista)   
mgr Marek Gwóźdź (strona osobista)  
mgr Piotr Grabowski (strona osobista)    
mgr Piotr Majcher   
mgr Artur Szymański   

Pracownicy współpracujący:

mgr Wojciech Dobrowolski   
mgr Piotr Majcher   
mgr Mariusz Michalczyk

KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO, DIETETYKI I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

prof. dr hab. Jan Gmiński – kierownik
lic. Jakub Tobiasz – sekretarz

prof. nadzw. dr hab. Oleh Pinyazhko    
prof. dr hab. Roman Lesyk   
dr Ryszard Palczak   
dr Zbigniew Kozdronkiewicz   
mgr Urszula Binduga   
dr inż. Konrad Szychowski   
dr Artur Bijoś   
mgr Klaudia Bar (strona osobista)   
mgr Dagmara Ćwiertniewicz   
mgr Agnieszka Momora (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

dr inż. Greta Adamczyk   
mgr Natalia Bator   
mgr Ewa Fatyga     
mgr Bożena Kołodziej   
mgr Grażyna Kołodziej   
mgr Ilona Kruk   
mgr Ewa Pietrucha   
mgr Paulina Szady   
dr Konrad Szychowski

KATEDRA KOSMETOLOGII
prof. dr hab. nauk farm. Kazimierz Głowniak – kierownik
mgr Urszula Kąkol – sekretarz

prof. dr hab. Zofia Olszowy   
dr n. med. Konstantin Maksin   
dr Maryta Sztukowska   
dr Dalia Chrzanowska   
dr Aleksandra Filipowicz-Rachwał   
dr Katarzyna Gaweł-Bęben   
dr Beata Antosiewicz (strona osobista)   
mgr inż. Paweł Osika   
mgr Małgorzata Sokół   
mgr inż. Marcelina Strzępek   
mgr Sylwia Wierzbińska-Karakuła   
mgr Joanna Ziarno-Buda   

Pracownicy współpracujący:

mgr Sylwia Biel   
mgr Magdalena Brzozowska   
mgr Sabina Cetnarska   
mgr Marcin Cyran   
mgr Joanna Domańska   
mgr Ewelina Drozd-Kobyłecka   
mgr Marta Bielańska   
mgr Anna Kazior   
mgr Katarzyna Kowal   
dr Agnieszka Kramek   
lek. med. Jerzy Maciąg   
mgr inż. Marcelina Musiałek   
dr Joanna Płocica   
mgr Elżbieta Sadlik   
dr Paweł Subik   
mgr Timea Sulenta-Pluta   
mgr Joanna Zarych   
mgr Aleksandra Ziemba
   
   
KATEDRA  TECHNOLOGII PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH I FARMACEUTYCZNYCH
dr Zofia Nizioł-Łukaszewska – kierownik (strona osobista)
mgr Dominika Furman-Toczek – sekretarz (strona osobista)

mgr inż. Tomasz Bujak (strona osobista)   
mgr Martyna Zagórska-Dziok (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

dr hab. Tomasz Wasilewski

KATEDRA FIZJOTERAPII

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz – kierownik
dr Marlena Krawczyk-Suszek (strona osobista)   
dr Daria Sawaryn – sekretarz

prof. dr hab. Yevhen Dzis     
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok    
prof. nadzw. dr hab. Janusz Cwanek   
dr n. med. Rafał Sapuła   
dr Piotr Żmijewski   
dr Paweł Jaźwa   
mgr Marzena Mańdziuk   
mgr Blanka Kaszuba (strona osobista)   
mgr Weronika Cyganik   
mgr Justyna Materna   
dr Jędrzej Płocki   
dr Lucyna Sitarz (strona osobista)   
mgr Łukasz Cisło   
mgr Mirosław Stawiarski   
mgr Magdalena Brzozowska     
mgr Beata Bajek   
mgr Dorota Bać   

Pracownicy współpracujący:

mgr Agnieszka Falandysz-Madejek   
mgr Magdalena Góra   
mgr Agnieszka Kaczyńska   
mgr Agnieszka Kaliszak   
mgr Małgorzata Kandefer   
mgr Anita Kędzior   
mgr Marta Klimkiewicz   
mgr Irena Kowalska-Kaczor   
mgr Paulina Kret   
mgr Monika Krzanowska   
mgr Agata Kuźniar   
mgr Ewa Maziarz   
mgr Katarzyna Mazurkiewicz   
mgr Ewa Oberc   
mgr Agnieszka Paczocha   
mgr Magdalena Pawłowska   
mgr Justyna Penar   
mgr Ewelina Rogozińska   
mgr Paweł Sitarz   
mgr Paweł Solarski   
mgr Mirosław Stawiarski   
mgr Łukasz Strzępek   
mgr Magdalena Szablewska   
mgr Mateusz Szpiech   
mgr Łukasz Szurlej   
mgr Anna Szymańska   
mgr Artur Szymański   
dr Iwona Tabaczek-Bejster (strona osobista)    
mgr Teresa Tęcza-Sowińska   
dr n. med. Oleksandra Tomashevska   
mgr Justyna Waleń   
mgr Marek Wołcz

KATEDRA BIOLOGII MEDYCZNEJ I BADAŃ TRANSLACYJNYCH

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak – kierownik (strona osobista)
mgr Dominika Furman-Toczek – sekretarz (strona osobista)

prof. dr hab. Marcin Konrad Kruszewski
mgr Martyna Zagórska-Dziok (strona osobista)  

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

ZAKŁAD ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI, PODSTAW INFORMATYKI I TECHNOLOGII EDUKACYJNYCH

dr Andrzej Szelc – kierownik
mgr Arkadiusz Gaweł – sekretarz (strona osobista)

prof. dr hab. Urlich Desel   
prof. dr hab. Roman Bazylevych   
dr Bolesław Jaskuła (strona osobista)   
dr inż. Barbara Fryc (strona osobista)   
dr Joanna Wójcik (strona osobista)   
dr Sunil Kumar Jha    
dr Arkadiusz Lisak (strona osobista)   
dr Małgorzata Rataj (strona osobista)   
mgr Michał Nędza (strona osobista)   
mgr Elmira Mohammadhosseini Fadafan   
mgr inż. Marcin Smulski   
Karthikeyan Parameswaran   

Pracownicy współpracujący:

prof. dr Hansjochen Ehmer       
dr Christos Evangelinos       
dr inż.    Jacek Jakieła
dr Piotr Pusz       
mgr inż. Konrad Janicki   
mgr Agnieszka Gergont
mgr Piotr Kozłowski   
mgr Maciej Pasierb   
mgr Małgorzata Popławska
David Bergold   
Maciej Danielkiewicz
   
KATEDRA SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – CEM

prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe – kierownik
dr inż. Teresa Mroczek – sekretarz (strona osobista)

mgr inż. Rafał Niemiec (strona osobista)
   
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse   
dr inż. Mariusz Wrzesień (strona osobista)   
dr inż. Teresa Mroczek (strona osobista)   
dr inż. Łukasz Piątek (strona osobista)   
mgr Paweł Cudek (strona osobista)   
mgr Jacek Jamiński (strona osobista)   

KATEDRA ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH – CEM

prof. dr hab. Janusz Starzyk – kierownik (strona osobista)
dr inż. Arkadiusz Lewicki – z-ca kierownika (strona osobista)
dr inż. Łukasz Maciura – sekretarz (strona osobista)

dr inż. Leszek Gajecki (strona osobista)  
dr inż. Leszek Puzio (strona osobista)   
dr Marek Jaszuk (strona osobista)   
mgr Ewa Żesławska (strona osobista)   

Pracownicy współpracujący:

mgr inż. Łukasz Piechocki

KATEDRA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI – CEM

prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski – kierownik
dr inż. Janusz Korniak – z-ca kierownika (strona osobista)
dr inż. Paweł Różycki – sekretarz (strona osobista)

prof. nadzw. dr hab. Roman Peleshchak   
dr inż. Władysław Czajka (strona osobista)   
dr inż. Janusz Kolbusz (strona osobista)   
dr inż. Mirosław Hajder   
dr Andrzej Kruk   
mgr Ivan Peleshchak   

Pracownicy współpracujący:

mgr inż. Paweł Głowacki   
mgr inż. Marcin Jagieła

 

INSTYTUTY MIĘDZYWYDZIAŁOWE

INSTYTUT BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI
prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj – Dyrektor
dr Zofia Sawicka  (strona osobista
mgr Sylwia Mazur   

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH
prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg – Dyrektor Generalny
dr Tomasz Skica – Dyrektor ds. Badań i Nauki IBiAF (strona osobista)
dr Jacek Rodzinka – Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBiAF
mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba – Sekretarz
mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz   
dr Joanna Podgórska   

CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Artur Chmaj – dyrektor
dr Robert Góra   
dr Agata Gemzik-Salwach

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
dr inż. Władysław Czajka – dyrektor
mgr Justyna Bednarz    

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Wioletta Choma – kierownik

INSTYTUT ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM
dr inż. Urlich Desel – dyrektor

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2018