Pracownicy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w ramach stosunku pracy, obecnie zatrudnia 212 pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz naukowców, którzy zajmują się wyłącznie działalnością badawczą. Ponadto w ramach umów cywilno-prawnych na Uczelni pracuje ponad 100  praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną.

Obsada jednostek organizacyjnych zajmujących się działalnością badawczą i dydaktyczną w roku akademickim 2019/2020

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA

Dziekan: dr Agata Gemzik-Salwach


KATEDRA EKONOMII I FINANSÓW

 • dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ – Kierownik Katedry
 • mgr Łukasz Cywiński  – Sekretarz Katedry
 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. WSIiZ
 • dr hab. Second Bwanakare, prof. WSIiZ
 • dr Agata Gemzik-Salwach
 • dr Joanna Podgórska
 • dr Mirosława Braja
 • mgr Artur Chmaj
 • mgr Tomasz Pisarek
 • mgr Tomasz Słodziński
 • mgr Herman Cherniaiev

KATEDRA LOGISTYKI I INŻYNIERII PROCESOWEJ 

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski – Kierownik Katedry
 • dr Grzegorz Wróbel z-ca Kierownika Katedry
 • Dawid Kyc – sekretarz Katedry
 • dr Adam Pałacki
 • dr inż. Jan Andreasik
 • dr Kateryna Lysenko-Ryba
 • dr inż. Piotr Kozik
 • dr Krzysztof Feret

KATEDRA ZARZĄDZANIA

 • dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ – Kierownik Katedry
 • dr Anna Lewandowska – sekretarz Katedry
 • dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ
 • dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
 • dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ
 • dr hab. inż. Tomasz Bąk, prof. WSIiZ
 • dr Izabela Cichocka
 • dr Małgorzata Paszkowska
 • dr Krzysztof Szpara
 • dr Tomasz Soliński
 • dr Joanna Świętoniowska
 • dr inż. Agata Szmulik
 • dr Robert Góra
 • mgr Grzegorz Karpiuk
 • mgr Ewa Nowak-Koprowicz
 • mgr Dominik Łazarz
 • mgr Elmira Mohammadhosseini Fadafan

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH

 • dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ – Dyrektor Generalny
 • dr Tomasz Skica – Dyrektor ds. Badań i Nauki IBiAF
 • dr Jacek Rodzinka – Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBiAF
 • mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba- Sekretarz 
 • mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz 
 • mgr Karolina Palimąka

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM

 • prof. dr hab. Urlich Desel – Dyrektor
 • dr (hab.) Helmut Wachowiak, prof. WSIiZ
 • mgr Olesia Iefremova
 • mgr Michał Nędza
 • mgr Michał Fularz
 • mgr Łukasz Stokłosa
 • mgr Justyna Żyła

CENTRUM INNOWACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • mgr Artur Chmaj – Dyrektor
 • dr Robert Góra

 

AKADEMICKIE CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII

 • mgr Barbara Rozmus
 • mgr Agata Warywoda
 • mgr Ewa Podgórska
 • mgr Anna Kapinos

 

KOLEGIUM MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dziekan: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ


 

KATEDRA MEDIÓW, DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 •  dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ – Kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Tomasz Goban–Klas
 • dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ
 • dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
 •  dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
 • dr Barbara Przywara
 • dr Iwona Leonowicz-Bukała
 • dr Mariusz Pisarski
 • dr Łukasz Błąd

ZAKŁAD GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

 • prof. Andrzej Głowacki – Kierownik Katedry
 • mgr Mikołaj Birek – Sekretarz
 • dr (hab.) Mark Bannatyne, prof. WSIiZ
 • mgr Maciej Kisała
 • mgr Dominika Piętak
 • mgr Monika Masłyk
 • mgr Adrian Sowiński
 • mgr Łukasz Bis
 • mgr Gabriela Piechnik
 • mgr Łukasz Szubart

 

KATEDRA NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI 

 • dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – Kierownik Katedry
 • dr Katarzyna Kurzępa-Dedo – Sekretarz
 • dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
 • dr Monika Struck-Peregończyk
 • dr Andrzej Słowikowski
 • mgr Sylwia Banaś-Mazur
 • dr Andrzej Kiebała
 • mgr Sylwia Mazur

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH

 • prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński – Kierownik Katedry
 • dr Konrad Szocik
 • dr Andrew Schumann
 • dr Magdalena Hoły-Łuczaj 
 • dr Wergiliusz Gołąbek
 • mgr Anna Kapinos
 • mgr Barbara Rozmus

ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ

 • dr Roman Wisz – Kierownik Zakładu
 • dr Agnieszka Gernand – sekretarz
 • mgr Kinga Bajorek
 • mgr Joanna Urbanik
 • mgr Qinghua Zhang-Żyradzka
 • mgr Katarzyna Strzyżowska
 • mgr Beata Byra

ZAKŁAD JĘZYKÓW OBCYCH 

 • dr Roman Wisz – Kierownik Zakładu
 • mgr Alicja Mazurkiewicz
 • mgr Sylwia Śnieżek
 • mgr Gabriela Kawalec

 

INSTYTUT ANALIZ EDUKACJI

 • dr hab.  Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ – Dyrektor Instytutu
 • dr Olga Kurek-Ochmańska – Sektretarz
 • dr Kamil Łuczaj

INSTYTUT BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI

 • dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ – Dyrektor Instytutu
 • dr Zofia Sawicka – Sekretarz
 • mgr Sylwia Mazur

 

CENTRUM INNOWACJI I WZORNICTWA PRAKTYCZNEGO

 • dr Krzysztof Groń
 • mgr Łukasz Szubart
 • mgr Łukasz Bis

 

CENTRUM JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH

 • dr Roman Wisz – Dyrektor Centrum
 • mgr Bernadeta Majda
 • mgr Judyta Czech-Bocheńska

 

KOLEGIUM MEDYCZNE

Dziekan: dr Krzysztof Szpara


KATEDRA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

 • prof. dr hab. Jan Gmiński – Kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Oleh Pinzayko
 • lic. Jakub Tobiasz – Sektretarz
 • prof. dr hab. Roman Lesyk
 • dr hab. Oleh Pinyazhko, prof. WSIiZ 
 • dr inż. Konrad Szychowski
 • dr Ryszard Palczak
 • mgr inż. Bartosz Skóra
 • mgr Urszula Binduga
 • mgr Małgorzata Soroń

 

KATEDRA KOSMETOLOGII

 • prof. dr hab. nauk farm. Kazimierz Głowniak – Kierownik Katedry
 • mgr Małgorzata Sokół – Sekretarz
 • dr n. med. Konstantin Maksin
 • dr hab. Maryta Sztukowska, prof. WSIiZ
 • dr Katarzyna Gaweł-Bęben
 • dr Beata Antosiewicz
 • dr Anna Głowniak-Lipa
 • mgr inż. Marcelina Strzępek-Gomółka
 • mgr Sylwia Wierzbińska-Karakuła
 • mgr Uliana Hoian
 • mgr Łukasz Cisło
 • mgr Joanna Ziarno-Buda

 

KATEDRA TECHNOLOGII PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH I FARMACEUTYCZNYCH 

 • dr Zofia Nizioł-Łukaszewska – Kierownik Katedry
 • mgr Martyna Zagórska-Dziok – Sekretarz
 • dr hab. Marcin Sobczak, prof. WSIiZ
 • dr Aleksandra Filipowicz-Rachwał
 • mgr inż. Tomasz Bujak
 • mgr Aleksandra Ziemlewska

KATEDRA FIZJOTERAPII

 • dr Marlena Krawczyk-Suszek – Kierownik Katedry
 • Natalia Mikulec – Sekretarz
 • mgr Blanka Martowska (Kaszuba)
 • dr hab. Andrzej Kleinrok, prof. WSIiZ
 • dr Zbigniew Kozdronkiewicz
 • dr n. med. Rafał Sapuła
 • dr Jędrzej Płocki
 • dr Lucyna Sitarz
 • mgr Marzena Mańdziuk
 • mgr Weronika Cyganik
 • mgr Michał Idzikowski

 

KATEDRA DERMATOLOGII

 • dr Agnieszka Bożek – Kierownik Katedry

 

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 • mgr Damian Liśkiewicz – Kierownik Zakładu
 • mgr Piotr Grabowski

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

 • dr Artur Bijoś – Kierownik Zakładu
 • mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki

 

CENTRUM WDROŻENIOWO-USŁUGOWE

 • mgr Timea Sulenta-Pluta – Dyrektor Centrum
 • mgr Uliana Hoian
 • mgr Małgorzata Sokół

 

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

Dziekan: dr inż. Mariusz Wrzesień


KATEDRA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

 • dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse, prof. WSIiZ – Kierownik Katedry
 • prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Hippe
 • dr inż. Teresa Mroczek – Z-ca kierownika Katedry
 • dr inż. Teresa Mroczek – Sekretarz
 • prof. dr hab. Roman Bazylevych
 • dr inż. Mariusz Wrzesień
 • dr inż. Łukasz Piątek
 • mgr Sunil Kumar Jha
 • mgr inż. Rafał Niemiec
 • mgr Paweł Cudek
 • mgr Jacek Jamiński
 • dr Limao Zhang
 • mgr inż. Jakub Jońca

 

KATEDRA ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 • prof. dr hab. Janusz Starzyk – Kierownik Katedry
 • dr inż. Arkadiusz Lewicki  – z-ca Kierownika Katedry
 • dr inż. Leszek Gajecki – Sekretarz
 • dr inż. Leszek Puzio
 • dr Marek Jaszuk
 • mgr Ewa Żesławska

KATEDRA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW I SIECI

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski – Kierownik Katedry
 • dr inż. Janusz Korniak – z-ca Kierownika Katedry
 • mgr Mateusz Liput – Sekretarz
 • dr hab. Roman Peleshchak, prof. WSIiZ
 • dr inż. Janusz Kolbusz
 • dr inż. Mirosław Hajder
 • mgr Roman Korostenskyi
 • mgr Kamil Dembowski
 • mgr Łukasz Sabo

KATEDRA KOGNITYWISTYKI I MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO

 • dr Andrew Schumann – Kierownik Katedry
 • dr Joanna Wójcik – z-ca Kierownika Katedry
 • mgr Arkadiusz Gaweł  – Sekretarz
 • dr hab. inż. Jerzy Król, prof. WSIiZ
 • dr Małgorzata Rataj
 • mgr Paweł Klimasara
 • mgr Krzysztof Bielas
 • dr Bolesław Jaskuła
 • dr Arkadiusz Lisak
 • mgr Marek Gwóźdź
 • dr inż. Barbara Fryc

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH

 • mgr inż. Lucjan Hajder – Dyrektor Centrum

 

 

 

Pracownicy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020