Laboratorium Chemii Kosmetycznej

Laboratorium Chemii Kosmetycznej powstało na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia i Zdrowie Publiczne, a także prowadzenia badań naukowych przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rozwinięcie zaplecza aparaturowego umożliwiło poszerzenie działalności Laboratorium o ofertę dla sfery biznesu.

Jakie daje możliwości naukowcom?

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i aparaturę, które umożliwiają syntezę związków chemicznych, pozyskiwanie substancji biologicznie czynnych z surowców roślinnych, a także identyfikację i oznaczanie wybranych substancji. Zaplecze aparaturowe Laboratorium umożliwia ponadto otrzymywanie innowacyjnych kosmetyków, określanie możliwości aplikacji otrzymanych substancji i surowców w produktach kosmetycznych oraz kompleksową analizę jakości otrzymanych produktów. 

 

Jakie daje możliwości studentom?

Laboratorium Chemii Kosmetycznej umożliwia studentom otrzymywanie nowych surowców kosmetycznych, projektowanie i tworzenie autorskich receptur kosmetyków, a także opracowanie technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. Dla otrzymanych produktów studenci mają możliwość przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości oraz określenia korelacji pomiędzy składem produktu a wybranymi parametrami fizykochemicznymi i użytkowymi wyrobów.  W Laboratorium Chemii Kosmetycznej realizowane są zajęcia dydaktyczne na kierunkach Kosmetologia, Zdrowie Publiczne oraz Dietetyka, z następujących przedmiotów: Chemia Kosmetyczna, Receptura Kosmetyczna, Technologia Perfumerii, Wytwarzanie i Analiza Wyrobu Perfumeryjnego, Technologia Kosmetyku, Projektowanie Kosmetyku, Analiza Chemiczna Kosmetyku, Analiza Kosmetyku, Chemia Żywności Co oferuje firmom?
Laboratorium Chemii Kosmetycznej świadczy usługi komercyjne w zakresie:
 • opracowania receptur kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
 • badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
 • badania właściwości fizykochemicznych surowców kosmetycznych;
 • oznaczania potencjału drażniącego kosmetyków myjących;
 • określanie wpływu kosmetyków na nawilżenie skóry (badanie korneometryczne) i stopień wydzielanego sebum (badanie sebumetryczne);
 • podstawowych analiz produktów żywnościowych.

Wyposażenie Laboratorium Chemii Kosmetycznej

  • Stanowisko do syntezy związków chemicznych.
  • Stanowiska do oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi.
 • Stanowiska do recepturowania i otrzymywania kosmetyków (emulsje, żele, kosmetyki myjące, roztwory, formy stałe), wyposażone w łaźnie wodne, mieszadła mechaniczne, mieszadła magnetyczne oraz wagi.

  Opiekun: Paweł Osika, posika@wsiz.rzeszow.pl

Laboratorium Chemii Kosmetycznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020