Inne oferty pracy

Wydział Informatyki Stosowanej

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

poszukuje osoby na stanowisko

Asystent/Adiunkt

Zadania:

v  prowadzenie badań naukowych w obszarze informatyki technicznej i telekomunikacji

v  przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych

v  prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach wydziału

v  uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry

 

Wymagamy:

v  co najmniej wykształcenia wyższego (magisterskie) z zakresu nauk ścisłych: informatyka, matematyka, fizyka, elektronika, elektrotechnika – preferowana informatyka

v  umiejętności algorytmicznego myślenia, analizy danych i programowania

v  mile widziane są osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym oraz chęć rozwoju naukowego

 

Oferujemy:

v  umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adoptowanym do osiągnięć pracownika

v  atrakcyjne wynagrodzenie

v  system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe

v  współpracę z wybitnymi profesorami z obszaru nauk technicznych

v  pracę w międzynarodowym zespole badawczym z doświadczeniem w realizacji projektów naukowych i naukowo – wdrożeniowych

v  pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;

v  pomoc techniczną w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania grantów

v  możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych

v  szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne

 

Oferty tj.:

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl 

z dopiskiem “WIS”

 

Po otrzymaniu aplikacji nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Zapewniamy poufność danych osobowych.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią zorientowaną na rozwój działalności naukowej i współpracę
z otoczeniem gospodarczo-społecznym. W wyniku parametryzacji działalności naukowej za lata 2013-2016 wszystkie wydziały WSIiZ otrzymały kategorię B. 

Przychody z dydaktyki stanowią mniej niż 50% przychodu uczelni, pozostałe przychody generowane są przez działalność komercyjną i związaną z realizacją projektów naukowych i komercjalizacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych; posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach. Ponad 2 tys. spośród 6 tys. studentów WSIiZ stanowią obcokrajowcy z Europy, Azji, Afryki i obydwu Ameryk – znaczna część z nich kształci się na ścieżkach anglojęzycznych.

W 2017 r. Komisja Europejska przyznała Uczelni wyróżnienie HR Excellence in Research, co zobowiązuje nas do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z europejskimi standardami.

 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

 

…………………………………………………………
data

…………………………………………………………………………………………..
podpis kandydata

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

 

…………………………………………………………
data

…………………………………………………………………………………………..
podpis kandydata

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019