Galeria Fotografii
Jubileuszowe Posiedzenie Senatu i Konwentu (20 lat WSIiZ) 
8 marca 2016 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obchodziła swoją 20. rocznicę powstania. – Czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Mam przekonanie, że można na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie. Mam nadzieję, że to dla nas będzie źródłem motywacji na dalszy czas – powiedział w przemówieniu prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ, podczas Jubileuszowego Posiedzenia Senatu i Konwentu.
Zdjęcia: 
Gabriela Piechnik, Maciej Kisała, Tadeusz Poźniak/VIP Biznes i Styl