Galeria Fotografii
Powitanie studentów I roku WSIiZ 
29 września 2017 roku studenci I roku podczas Ceremonii Immatrykulacji, uroczyście zostali  przyjęci do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Złożyli ślubowanie, spotkali się z władzami  uczelni oraz poznali dziekanów i prodziekanów swoich kierunków.
Zdjęcia: 
Adam Janusz