Aktualności naukowe 

 

 • 24-25 listopada 2017 roku odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte;Aktualności naukowe
 • Karolina Palimąka i Angelika Gumieniak, studentki drugiego roku ekonomii na studiach drugiego stopnia, zostały przyjęte do grona blisko 100 najbardziej aktywnych studentów z Polski, którzy po pomyślnie rozstrzygniętym postępowaniu rekrutacyjnym zostali członkami Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Opiekę merytoryczną nad studentkami sprawują pracownicy naukowi Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka. 
  Aktualności naukowe
 • Badania zespołu prof. B. Wilamowskiego z Katedry Elektroniki i Telekomunikacji Wydziału Informatyki Stosowanej, dotyczące inteligentnych nieliniowych systemów o płytkich i głębokich architekturach, zostały odnotowane w wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego biuletynie "Osiągnięcia Nauki Polskiej 2016", prezentującym najlepsze projekty badawcze zrealizowane w ubiegłym roku przez polskich naukowców.
  Aktualności naukowe
 • IX edycja ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbędzie się już 26 maja 2017 r. Co roku udział w tym wydarzeniu biorą studenci wielu uczelni z całej Polski. Konferencja „Nauka i pasja” wpisała się nie tylko w plan corocznych wydarzeń naszej Uczelni, ale też studentów innych uczelni, którzy chętnie wracają na jej kolejne edycje.
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte;Aktualności naukowe
 • Czym mówiony referat różni się od pisanego tekstu naukowego? Jak dostosować przekaz do oczekiwań publiczności? Jakie elementy musi zawierać prezentacja? To tylko niektóre z pytań, na jakie dr Kamil Łuczaj odpowiedział podczas kolejnej edycji szkolenia zorganizowanego z inicjatywy studentów – Rady Kół Naukowych we współpracy z Działem Nauki. Było to już drugie tego rodzaju szkolenie, którego celem było przygotowanie studentów do podejmowania aktywności naukowej. 
  Aktualności naukowe
 • U-Multirank stał się jednym z najpopularniejszych rankingów uczelni na świecie - w edycji rankingu na rok akademicki 2017/18 ewaluacji poddanych zostało prawie 1500 uczelni z 99 krajów świata. 
  Aktualności naukowe
 • The 2nd World Congress on Logic and Religion will be held at the University of Warsaw (Poland) on June 18-22, 2017, the institutional organiser being the Institute of Philosophy of the University of Warsaw (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski).
  Aktualności naukowe
 • 25 maja 2017 roku w Dubiecku odbędzie się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”, organizowana przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Tematem przewodnim tego wydarzenia będzie: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego”.
  Aktualności naukowe