Aktualności naukowe 

 

 • Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić na jubileuszową edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. Konferencja odbędzie się 18 maja 2018 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. 
  Aktualności naukowe
 • Dr Andrew Schumann z Katedry Nauk Społecznych WSIiZ został zaproszony do wygłoszenia wykładu podczas seminarium metodologicznego Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu RUDN w Moskwie nt. „Problemy tłumaczenia i interpretacji tekstów filozoficznych”.
  Aktualności naukowe
 • W ostatni poniedziałek Senat Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera podjął decyzję, iż jej nowym rektorem będzie prof. WSIiZ dr hab. Anna Siewierska-Chmaj. Nowa Pani Rektor nie zrezygnuje jednak z pracy na rzecz rzeszowskiej WSIiZ.
  Aktualności naukowe
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od początku funkcjonowania - poza jakością studiowana - stawia mocno na działalność badawczą i naukową. Okresowe podsumowanie najważniejszych osiągnięć na tym polu będzie teraz prezentowanew specjalnym newsletterze naukowym. 
  Aktualności naukowe
 • Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Pawłowi Chmielnickiemu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
  Aktualności naukowe
 • Pracami drugiej kadencji Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, której celem jest kształtowanie standardów kompetencji e-marketingowych, pokieruje od początku marca br. Grzegorz Krzemień, Prezes GoldenSubmarine. W gronie członków nowej Rady znalazł się Łukasz Bis Pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna WSIiZ oraz wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
  Aktualności naukowe
 • W ramach kolejnej odsłony cyklu „Wielkie pytania w nauce i kulturze”, inspirujący wykład pt. „Terroryzm i piękno – między historią a literaturą” wygłosił prof. Stefan Chwin, jeden z największych znawców literatury, eseista, wybitny krytyk literacki, pisarz, którego książki przetłumaczono na 20 języków, człowiek o szerokich horyzontach i niezwykła osobowość. Profesor zachwycił zgromadzoną publiczność oryginalną tematyką wykładu oraz bogactwem i pięknem języka polskiego.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria;Aktualności naukowe
 • Copernicus Center Press to prestiżowe wydawnictwo, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ostatnim czasie w jego ramach zostały wydane kolejne interesujące publikacje.
  Aktualności naukowe