Aktualności naukowe 

 

 • Sylwia K. Mazur z Katedry Nauk o Administracji WSIiZ była jedną z piątki Polaków biorących udział w szkole letniej im. Józsefa Antalla w Budapeszcie. Nasza reprezentantka została najlepszą studentką kursu, dzięki czemu w przyszłym roku sama poprowadzi wykład dla uczestników kolejnej edycji. 
  Aktualności naukowe
 • W dniach 19-22 lipca br. pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Konrad Szocik będzie uczestniczyć w konferencji naukowej na Uniwersytecie w Oksfordzie. Konferencja pod tytułem “Religion, Society, and the Science of Life” organizowana przez Ian Ramsey Centre for Science & Religion gromadzi filozofów i naukowców z całego świata.
  Aktualności naukowe
 • Adiunkci naszej uczelni – Kamil Łuczaj i Magdalena Hoły-Łuczaj – wygłosili referaty w trakcie prestiżowej konferencji International Visual Sociology Association w Montrealu. Doktor Łuczaj był ponadto współorganizatorem jednego z paneli tematycznych.
  Aktualności naukowe
 • Doktor Kamil Łuczaj, pracownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ, został stypendystą słowackiego Narodowego Programu Stypendialnego (Národný štipendijný program), znajdując się w gronie naukowców z całego świata, których pobyt badawczy na Słowacji sfinansuje rząd tego kraju.
  Aktualności naukowe
 • Zespół naukowców z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opracował nowe rozwiązania w obszarze komputerowej inteligencji – głębokiego uczenia. Dokonania te zauważone zostały przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znalazły się w publikacji „Osiągnięcia polskiej nauki 2016”.
  Aktualności naukowe
 • Prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, pracownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, został laureatem konkursu o Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury. Wśród nagrodzonych jest również m.in. Magdalena Piekorz, reżyserka głośnego filmu "Pręgi" z Michałem Żebrowskim w roli głównej.
  Aktualności naukowe
 • Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce doktor Annie Siewierskiej-Chmaj.
  Aktualności naukowe
 • 5 czerwca 2017 roku, Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji” podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce doktor Annie Siewierskiej-Chmaj. 
  Aktualności naukowe