Powitanie studentów I roku WSIiZ 

29 września 2017 roku studenci I roku uroczyście zostali przyjęci do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Złożyli ślubowanie, spotkali się z Władzami Uczelni oraz poznali dziekanów i prodziekanów swoich kierunków.Ceremonia Immatrykulacji rozpoczęła się pokazem filmu o sukcesach Uczelni w minionym roku. Potem głos zabrał dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Bardzo się cieszę, że Państwo wybraliście naszą Uczelnie. Proszę pozwolić, że w imieniu Prezydenta naszej Uczelni, Pana prof. Tadeusza Pomianka oraz swoim własnym bardzo serdecznie Państwa przywitam.

Następnie Rektor przedstawił swoich najbliższych współpracowników – prof. Agatę Jurkowską-Gomułkę, Prorektor ds. Nauki oraz dra Andrzeja Rozmusa, Prorektora ds. Nauczania.

Rektor Gołąbek w swoim przemówieniu podkreślił, że Uczelnia funkcjonuje już 22 lata oraz zaznaczył, że na trwałe wpisała się w pejzaż nie tylko województwa podkarpackiego, ale także szkolnictwa wyższego w całej Polsce. Wspomniał, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania we wszystkich rankingach uczelni wyższych zajmuje jedne z czołowych miejsc. Zachęcał także do aktywnego uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach.- W ciągu trzech ostatnich lat Uczelnia zainwestowała 21 mln złotych w laboratoria, aby nie tylko prowadzić badania naukowe, ale także aby Państwa wyposażyć we wszelakiego rodzaju kompetencje potrzebne do znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej pracy – podkreślił Rektor dr Wergiliusz Gołąbek i dodał – Skoro o tym mowa, to chcę powiedzieć, że nasi absolwenci, a jest ich ponad 40 tys., nie mają kłopotów jeżeli chodzi o znalezienie pracy, mało tego, bardzo dobrze zarabiają, czego również Państwu życzę.

W dalszej części przemówienia Rektor Gołąbek zaznaczył m.in. że nauka docieka prawdy o świecie i o rzeczywistości i podkreślił - Szkoła wyższa ma nie tylko nauczyć jak zdobyć wiedzę, ale nauczyć krytycznego myślenia.

Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauczania dr Andrzej Rozmus, który zaznaczył, że WSIiZ oprócz standardowej oferty związanej z kierunkami studiów posiada bogatą ofertę uzupełniającą – Nasza oferta jest bardzo rozbudowana, jest skonstruowana po to, żeby Państwa wzmocnić w wejściu na rynek pracy.Na zakończenie Prorektor Rozmus przedstawił dziekanów i prodziekanów poszczególnych kierunków i przeprowadził uroczyste ślubowanie, po którym kolejna grupa młodych ludzi stała się częścią społeczności akademickiej Wyższej Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podczas immatrykulacji głos zabrała również prof. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki, która zachęcała do włączenia się w działalność naukową – Mamy bogatą ofertę kół naukowych prowadzonych na różnych kierunkach, związanych z kierunkami Państwa studiów, ale także kół interdyscyplinarnych, w których mogą rozwijać Państwo pasje oraz swoje zainteresowania.

Na koniec immatrykulacji głos zabrała przedstawicielka społeczności studenckiej WSIiZ – Kinga Bednarz, przewodnicząca Samorządu Studenckiego, która zachęcała do zaangażowania się w życie Uczelni.

Pozostałe terminy immatrykulacji

Galeria
Opublikowano: 2017-10-02