Kultura jakości 

Instytucje szkolnictwa wyższego zawsze stawiały sobie za cel doskonalenie jakości kształcenia. Od podpisania deklaracji bolońskiej europejska społeczność akademicka wspólnie zaczęła przyglądać się dbałości o jakość w instytucjach szkolnictwa wyższego i w przeciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił znaczny rozwój działań i badań na ten temat.

Z działaniami tymi ściśle związane jest coraz częściej poddawane analizie i szeroko dyskutowane pojęcie „kultury jakości”. Jej kształtowanie i rozwój jest uzależniony od:

  • aktywności liderów w sferze stymulowania działań projakościowych,
  • istnienia mechanizmów strukturalnych i decyzyjnych umożliwiających realizację powyższych działań w sferze organizacyjnej,
  • stosowania efektywnych metod i narzędzi wspierających te działania.

W celu stworzenia tego typu warunków w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK).