Misja WSIiZ 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to Uczelnia, która osiąga wyznaczone cele. Te są wartościowe, często odważne, ale zawsze służą dobru i rozwojowi młodzieży i regionu.

Oto misja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

1. Kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

2. Kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.

3. Tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych.

4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwój młodej kadry.

5. Działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu.