Jednostki naukowe i organizacyjne WSIiZ 

Dobrze zorganizowani

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powołała do istnienia szereg wyspecjalizowanych jednostek naukowych, badawczych i organizacyjnych. Znacznie usprawniają one pracę Uczelni i służą pożytkowi studentów i pracowników.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przez lata swojej działalności wypracowała model organizacji pracy, który znacznie przyczynia się do stałego rozwoju. Szereg wyspecjalizowanych jednostek naukowych, badawczych i organizacyjnych działa na rzecz rozwoju Uczelni i przyczynia się do jej pozycji na rynku edukacyjnym.

W strukturach organizacyjnych WSIiZ prężnie działają m.in.:

 • Biuro Doradztwa Personalnego
 • Centrum Studiów Podyplomowych
 • Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Centrum Turystyki i Rekreacji
 • Centrum Usług Informatycznych
 • Centrum Języków Obcych
 • Centrum Studiów nad Terroryzmem
 • Instytut Badań nad Cywilizacjami
 • Instytut Badań i Analiz Finansowych
 • Instytut Informatyki Biomedycznej
 • Instytut Komunikacji Wizualnej i Sztuki Cyfrowej
 • Instytut Rozwoju Personelu
 • Instytut Aviation Management
 • Klub Absolwenta
 • Księgarnia
 • Kwartalnik "e-Finanse"
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
 • Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości - Założyciel WSIiZ