Akademia 50+ 

Oferta Akademii 50+ skierowana jest do każdego, kto ma ukończone lat 50 i pragnie pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje.

Cele Akademii 50+ to:
 • Kształtowanie aktywności umysłowej, emocjonalnej i fizycznej osób powyżej 50 r.ż.
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności;
 • Pobudzenie pracy twórczej i środowiskowej;
 • Rozwijanie dialogu międzypokoleniowego;
 • Działanie na rzecz środowiska lokalnego;
 • Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, wolontariat.
Opłaty:
-  wpisowe – 20 zł (tylko NOWI słuchacze)
-  składka za semestr : 40 zł
/można wpłacić łącznie, jednym przelewem i wpisowe i składkę za semestr/rok/

Prosimy o wpłaty na konto (nie przyjmujemy gotówki!)  PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628   (w tytule  KONIECZNIE „Akademia 50+ rekrutacja”).

Nowych słuchaczy prosimy także o dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego (dostępny TUTAJ i w Sekretariacie) /skan wypełnionego formularza oraz dowód wpłaty można też przesłać mailem na adres akademia50@wsiz.rzeszow.pl/

Sekretariat mieści się w budynku przy ul.Sucharskiego 2, pokój 51.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

-------------------------------------------
Zajęcia mają formę:
 • wykładów dla wszystkich słuchaczy
 • zajęć dodatkowych w mniejszych grupach zainteresowań
 • jednodniowych warsztatów

Wykłady obywają się dwa razy w miesiącu (w środy) o 17.00, w siedzibie uczelni na ul. Sucharskiego.

Zakresy tematyczne wykładów to:

 •  Problemy współczesnego świata i Polski
 •  Turystyka (ciekawe miejsca w regionie, kraju i na świecie)
 •  Wielokulturowy świat (obyczaje, religie)
 •  Kultura (historia i współczesność: literatura, muzyka)
 •  Administracja państwowa a obywatel
 • Filozofia i etyka
 •  Finanse w życiu obywatela
 •  Informatyka
 •   Zdrowie i medycyna, zdrowy styl życia
Wyżej opisana oferta tematyczna może być oczywiście poszerzona o interesujące słuchaczy tematy.
Więcej na temat wykładów można przeczytać TUTAJ.

Zajęcia dodatkowe w mniejszych grupach:

 • zajęcia językowe (angielski, niemiecki, włoski, francuski*)
 • zajęcia komputerowe (podstawy obsługi komputera, Komputer dla średniozaawansowanych)
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne (m.in. gry sportowe, zajęcia na basenie, jazda konna, gimnastyka i rehabilitacja, Nordic walking)
 • zajęcia z fotografii, malarstwa i rysunku
 • zajęcia taneczne (tańce etniczne)
 • trening pamięci i koncentracji uwagi
 • zajęcia kulinarne
*warunkiem uruchomienia poszczególnych grup jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych

Więcej na temat zajęć dodatkowych można przeczytać TUTAJ.

O ofercie Akademii 50+ są także warsztaty: jednorazowe, kilkugodzinne warsztaty np. analiza składu ciała z wykorzystaniem urządzenia InBody 170, nauka wytwarzania kosmetyków „home-made”, pokazy zabiegów kosmetycznych, warsztaty dot. skutecznej komunikacji.

Przy Akademii 50+ działa Klub Wolontariusza, organizowane są wycieczki, słuchacze mogą także korzystać z ulg w zakupie biletów do Filharmonii Podkarpackiej i Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Słuchacze Akademii 50+ mają możliwość zakupienia karnetów na zajęcia w klubach fitness CALYPSO w Rzeszowie w wyjątkowo promocyjnej cenie (55 zł zamiast 149 zł). Karnet obejmuje możliwość nielimitowanych wejść i korzystania z wszystkich zajęć, siłowni oraz sauny. Klub prowadzi też specjalne zajęcia kierowane dla osób starszych – „Aktywny Senior”.

Słuchacze otrzymują legitymację Słuchacza Akademii (umożliwiającą np. korzystanie z zasobów biblioteki i czytelni uczelni oraz komputerów uczelnianych).

Regulamin Akademii
 

Kontakt:
Sekretariat Akademii 50+
ul. Sucharskiego 2, pokój 51 (parter)
   
tel: 17 866 12 78 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Sekretariatu:
sekretariat czynny od 18 września br.
 • poniedziałki 10.00-12.00
 • wtorki 15.30-17.30
 • środy 10.00-12.00  (w te tygodnie gdy nie ma wykładów) 15.00-17.00 (w te tygodnie gdy są wykłady ) 
 • czwartki 15.30- 17.30
 • piątki 10.00-12.00
e-mail: akademia50@wsiz.rzeszow.pl


Grupa na Facebook: www.facebook.com/groups/akademia50plus