Sprawozdanie z zebrania samorządu 6.04.2016 

Sprawozdanie z posiedzenia samorządu Akademii 50+ w dniu 6.04.2016r.

1.    Zebranie samorządu rozpoczęło się spotkaniem z Panem Adamem Ptasińskim -  koordynatorem do spraw wolontariatu. Samorząd został zapoznany z ideą wolontariatu. Omówione zostały sposoby oraz działania jakie należy podjąć aby powstał wolontariat na rzecz środowiska. Pierwszym krokiem jest przeszkolenie osób chętnych do udziału w wolontariacie. Pan Adam Ptasiński przedstawił propozycję terminów, w których może przeprowadzić szkolenie. W związku z tym, że część słuchaczy Akademii jest osobami aktywnymi zawodowo, podjęto decyzję o dwóch turach szkoleń – rano i popołudniu w dniu 19.04.2016.

2.    Postanowiono udokumentować wydarzenia z działalności Akademii 50+ w kronice. W związku z tym poszukiwano osób, które podjęłyby się jej prowadzenia. Ważne było aby wśród nich znalazły się osoby, które zajmą się oprawą plastyczną. Pani Małgorzata Cisek-Kozieł zaproponowała dwie osoby, które biorą udział w zajęciach plastycznych.

3.    Na posiedzeniu samorządu poruszone zostały również kwestie takie jak:
- odwołanie imprezy integracyjnej, która miała odbyć się 30.04 w Winnicy Anna Maria z przyczyn niezależnych od organizatorów,
- zaproponowano nową zabawę integracyjną, która miałaby się odbyć w okolicach Jasła,
- przygotowana została lista osób chętnych na szkolenie dotyczące wolontariatu w dniu 19.04,
- omówiona została propozycja nawiązania współpracy ze stowarzyszeniem „Orły”.
Opublikowano: 2016-04-11 
Tagi: