Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to bezpłatna szkoła publiczna kontynuująca tradycje Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ w Rzeszowie. Jako że patronat naukowy nad naszym liceum sprawuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, możemy w pełni czerpać z jej zasobów naukowo-dydaktycznych, jak również bardzo bogatego zaplecza technicznego.

Oferujemy trzy profile kształcenia: technologii internetowych, zdrowia i farmacji oraz sztuki i projektowania. Wszystkie profile obejmują szeroką ofertę przedmiotów rozszerzonych oraz specjalistyczne przedmioty dodatkowe. Dla klasy technologii internetowych sa to: informatyka, matematyka oraz fizyką. Dla klasy zdrowie i farmacja do przedmiotów rozszerzonych należą: biologia oraz chemia. W klasie sztuka i projektowanie rozszerzonymi przedmiotami są: język polski, historia, język angielski, a także z język hiszpański lub niemiecki do wyboru. Języki obce w naszej szkole to również mocny filar. Nauczamy trzech języków: angielskiego oraz niemieckiego lub hiszpańskiego do wyboru. Corocznie nasi uczniowie zdają międzynarodowe egzaminy językowe i uzyskują certyfikaty nawet na najwyższych poziomach.

Starając się jak najbardziej zoptymalizować proces nauczania dostosowując go do indywidualnych potrzeb uczniów, zapewniamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych, takich jak: kółko informatyczne, matematyczne, multimedialne, dziennikarskie, artystyczne czy teatralne. Ponadto, prowadzimy stałą współpracę ze szkołami partnerskimi z innych krajów europejskich uczestnicząc w projektach partnerskiej współpracy szkół Socrates Comenius.

W naszej szkole dbamy również o rozwój fizyczny uczniów. Prowadzimy ciekawe i urozmaicone zajęcia z wychowania fizycznego w trakcie których wykorzystujemy bogate zaplecze Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej. Ponadto organizujemy wycieczki, rajdy oraz obozy narciarskie w kraju i za granicą.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to szkoła,w której pomagamy rozwijać zainteresowania i pasje oraz uwalniamy potencjał drzemiący w każdym uczniu. Bo uczeń jest dla nas najważniejszy!
Więcej informacji: alo.rzeszow.pl