Centrum Egzaminacyjne TELC 

Centrum Egzaminacyjne The European Language Certificates

Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest licencjonowaną instytucją partnerską telc z siedzibą we Frankfurcie nad Menem i posiada akredytację na:

  • oferowanie i organizowanie w Polsce egzaminów z języków obcych w ramach systemu telc;
  • wydawanie sublicencji telc w Polsce;
  • organizowanie szkoleń dla egzaminatorów dla oferowanych egzaminów telc;
  • oferowanie egzaminów telc do wykorzystania m.in. w projektach UE.

Egzaminy TELC - uznawalność certyfikatów

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe).

System egzaminacyjny telc został opracowany w odniesieniu do Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.

W Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

 
W Polsce egzaminy są uznawane przez:


Egzaminy obejmują tematykę z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Oferta egzaminacyjna telc.

Centrum Egzaminacyjne TELC w Rzeszowie

Od ponad 15 lat Centrum Egzaminacyjne telc w Rzeszowie przeprowadza sesje egzaminacyjne telc, nie tylko dla studentów WSIiZ. Za pośrednictwem Centrum, egzaminy zdają również kandydaci z ponad 90 uczelni państwowych i niepaństwowych oraz instytucji edukacyjnych z całego kraju. Do tej pory ponad 45 000 osób otrzymało certyfikaty telc w naszym Centrum.

Centrum Egzaminacyjne telc organizuje seminaria szkoleniowe kwalifikujące na egzaminatorów telc z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego (terminy).

Zainteresowanych przystąpieniem do egzaminów telc (terminy) oraz współpracą w przeprowadzaniu egzaminów zapraszamy do Centrum Egzaminacyjnego telc w Rzeszowie oraz do centrów i ośrodków sieci telc Rzeszów.

Więcej informacji:
www.telc.net
www.telc.net.pl
E-mail:telc@wsiz.rzeszow.pl