Strona główna 

Zapraszamy do udziału w dyskusji na Twitterze i na Facebooku
pod oficjalnym hashtagiem #DebataZ-CenterCR.


TRWA  DEBATA "Czy jesteśmy skazani na konflikt?"
>> ZOBACZ "NA ŻYWO" <<Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ-WSE utworzone przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz szkoleniową skoncentrowaną na źródłach konfliktów i metodach ich rozwiązywania. Inspiracją do powołania oraz fundamentem działań Centrum jest dorobek Profesora Philipa Zimbardo. 


Powstanie Centrum to kolejny przejaw dostrzeżenia przez WSIiZ wagi roli, jaką współcześnie odgrywa psychologia. 

Praca Centrum Zimbardo jest owocem współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – jednostki, która zainicjowała powstanie Centrum – z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Połączona działalność obu szkół wyższych, przy nacisku położonym na interdyscyplinarny charakter prowadzonych inicjatyw badawczych i szkoleniowych, gwarantuje efektywne wyniki. 


PROFFESOR PHILIP GEORGE ZIMBARDO

Philip Zimbardo – światowej sławy amerykański psycholog, profesor Uniwersytetu Stanforda, były przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, założyciel Kliniki Nieśmiałości. W centrum jego zainteresowań znajduje się psychologia społeczna, badania nad nieśmiałością, psychologia zła, terroryzmu, dehumanizacji, heroizm dnia codziennego. Realizator słynnego Więziennego Projektu Stanfordzkiego, autor Projektu Bohaterskiej Wyobraźni oraz wielu książek, m.in. Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło czy Psychologia i życie, będącej jednym z najstarszych aktualnych podręczników do psychologii.

PROJEKTY CENTRUM


Kluczowym projektem Centrum jest Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, którego założeniem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii do pozytywnej i realnej zmiany społecznej. Adresatem projektu są głównie ludzie młodzi.  

Oprócz Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, Centrum prowadzi również Dyskusyjny Klub Filmowy – w ramach spotkań uczestnicy, na bazie filmów ukazujących konflikty społeczne, analizują mechanizmy ich powstawania i narzędzia im zapobiegające. Centrum planuje ciągły rozwój swojej działalności.