Dział Nauki 

Zakres działań

Nauka

 • Ustalanie z Prorektorem ds. Nauki priorytetowych kierunków badań prowadzonych na Uczelni
 • Upowszechnianie oraz gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników Uczelni
 • Przygotowywanie sprawozdań, ankiet dot. działalności naukowo-badawczej WSIiZ
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej
 • Współudział w przygotowaniu materiałów do wniosków o uprawnienia doktorskie oraz o nowe kierunki studiów
 • Udział w przygotowywaniu i składanie wniosków o nagrody w konkursach organizowanych przez różne instytucje (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju itp.)
 • Pomoc doktorantom w sprawach formalnych dot. otwarcia i przeprowadzenia przewodów doktorskich
 • Koordynacja działalności kół naukowych
 • Nadzór nad aktualizacją danych w różnych bazach informacyjnych

Projekty

 • Pomoc w opracowywaniu wniosków i pozyskiwaniu funduszy na projekty naukowo-badawcze
 • Koordynacja przygotowania i realizacji grantów wewnętrznych WSIiZ
 • Informowanie pracowników naukowo-dydaktycznych o możliwości realizacji badań własnych oraz możliwości uczestnictwa w projektach badawczych
 • Współpraca z Zespołem Projektowym WSIiZ

Konferencje, spotkania, wykłady otwarte

 • Zajmowanie się logistyką konferencji, seminariów i wykładów otwartych
 • Koordynacja prowadzonych w WSIiZ seminariów naukowych, doktoranckich, wykładów monograficznych dla kadry
 • Organizacja spotkań integracyjnych kadry naukowo-dydaktycznej
 • Organizacja spotkań kół naukowych o charakterze merytoryczno-integracyjnym
 • Nadzór nad wyjazdami kadry n-d na konferencje
 • Informowanie pracowników WSIiZ o możliwości wyjazdów na konferencje, staże naukowe, szkoły letnie, kursy, szkolenia


Informacje dla pracowników WSIiZ

Procedury wyjazdowe dotyczące dofinansowania udziału w konferencjach naukowych


Możliwości dofinansowania działalności naukowo-badawczej

Badania podstawowe: wniosek składany poprzez stronę http://osf.opi.org.pl
Adresat: Narodowe Centrum Nauki

Badania stosowane: wniosek składany poprzez stronę http://osf.opi.org.pl     
Adresat: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Formularze danych podstawowych jednostek organizacyjnych WSIiZ do wniosków NCN:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Informatyki Stosowanej
Wydział Medyczny

Inne

KONTAKT

Lokalizacja
Budynek Główny, II piętro pok. 211
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 16:00

Kierownik:
Renata Partyka
tel. 17/ 866 1128
e-mail: rpartyka@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy jednostki:
Monika Ślepecka, tel. 17/ 866 1404
e-mail: mslepecka@wsiz.rzeszow.pl

Krzysztof Bundyra, tel. 17/ 866 1246
e-mail: kbundyra@wsiz.rzeszow.pl