Działy Administracyjne 

Zarządzanie w WSIiZ odbywa się poprzez szereg wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych.


Działy administracyjne są w pełni skomputeryzowane co pozwala na elektroniczną komunikację pomiędzy wszystkimi działami i pracownikami. Obecnie Uczelnia zatrudnia ok. 160 pracowników pomocniczych (obsługi), administracyjnych i inżynieryjno-technicznych - nie będących nauczycielami akademickimi.Dyrektor Organizacyjny WSIiZ

Roman Fedyna
pokój RA301
rfedyna@wsiz.rzeszow.pl
tel. 017 866 1295Pion administracyjny


Dział Administracji - Kampus Rzeszów

Agata Zagrodnik -  Kierownik 
pokój RA18,
tel. 17 866 11 37
azagrodnik@wsiz.rzeszow.pl 

Daniel Babula 
pokój RA18
tel. 17 866 1110
dbabula@wsiz.rzeszow.pl

Anna Misiło  
pokój RA18,
tel. 17 866 1272
amisilo@wsiz.rzeszow.pl 


Kancelaria Ogólna i Archiwum

Renata Kamińska  
pokój RA2,
tel. 17 866 14 32
rkaminska@wsiz.rzeszow.pl 

Małgorzata Baran 
pokój RA1,
tel.  17 866 11 11
mbaran@wsiz.rzeszow.pl 

Sekcja Poligrafii 

Andrzej Smagała
pokój RA15,
tel. 17 866 1122
asmagala@wsiz.rzeszow.pl Dział Rekrutacji

Aneta Rozborska – Dyrektor
pok. RA136
tel: 17/ 866 14 73
arozborska@wsiz.rzeszow.pl

Joanna Dudek - Z-ca Dyrektora
pok. RA136
tel: 17/ 866 14 85
jdudek@wsiz.rzeszow.pl

Joanna Molter – Kierownik
pok. A8
tel: 17/ 866 11 99
jmolter@wsiz.rzeszow.pl  

Krzysztof Ładoński
tel: 17/ 866 11 88
kladonski@wsiz.rzeszow.pl

Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu

Swietłana Ślusarczuk – Kierownik
pok. RA 7
tel: 17/ 866 12 63
sslusarczuk@wsiz.rzeszow.pl

Mykola Voronin
tel: 17/ 866 12 31
mvoronin@wsiz.rzeszow.pl

Julia Hasan
tel: 17/ 866 11 74
jhasan@wsiz.rzeszow.pl

Dział Marketingu

Krzysztof Tokarz – Zastępca Dyrektora Marketingu
pok. RA228a
tel: 17/ 866 14 31
ktokarz@wsiz.rzeszow.pl


Dział Marketingu Bezpośredniego

Marta Gorczakowska - Kierownik
pok. RA228
tel: 17/ 866 12 70
mkolodziejczyk@wsiz.rzeszow.pl

Dariusz Fedorowicz 
pokój RA229
tel. 17/ 866 15 03 
dfedorowicz@wsiz.rzeszow.pl

Agata Warywoda
pok. RA228
tel: 17/ 866 12 15
awarywoda@wsiz.rzeszow.pl

Szymon Taranda
pok. RA228
tel.: 17/ 866 12 88
staranda@wsiz.rzeszow.pl

Dział Marketingu Interaktywnego

Oskar Kaczorowski - Kierownik
pok. RA228
tel:. 17/ 866 14 46
okaczorowski@wsiz.rzeszow.pl

Ewelina Franus
pok. RA228 
tel: 17/ 866 11 36
efranus@wsiz.rzeszow.pl

Mariusz Hanus
pok. RA229 
tel. 17/ 866 15 02
mhanus@wsiz.rzeszow.pl

Yaryna Onishechko
pok. RA228
tel: 17/ 866 12 53
yonishechko@wsiz.rzeszow.pl

Adam Janusz
pok. RA228
ajanusz@wsiz.rzeszow.pl


Biuro Prasowe

Dominik Jerzy Łazarz - Kierownik/Rzecznik prasowy
pok. RA143
tel.: 17/ 866 14 03
tel. kom.: 691 992 117
dlazarz@wsiz.rzeszow.pl
 
Ewa Nowak-Koprowicz - Z-ca Kierownika/Doradca ds. Employer Brandingu
tel. 17/ 866 13 05
enowak@wsiz.rzeszow.pl
 
Monika Lewicka-Bułatek - młodszy specjalista ds. mediów
tel. 17/866 11 82
mlewicka@wsiz.rzeszow.pl


Biuro Karier

Ewa Podgórska – Kierownik
Pokój 45
tel. 17 866 1444
epodgorska@wsiz.rzeszow.pl

Maryla Rarus
Pokój 46
tel. 17 866 1318
mrarus@wsiz.rzeszow.pl

Pion Informatyki

Lucjan Hajder - Dyrektor ds. Informatyki
pokój 133,
tel.: 17/ 866 1119

W strukturze pionu funkcjonują:

Dział Ewidencji Sprzętu Komputerowego oraz Zakupów
Dział Innowacji Technologicznych
Z-ca Dyrektora ds. Systemów IT
Dział Systemów Operacyjnych
Dział Serwisu
Sekcja serwisu w Kielnarowej

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury IT
Dział Infrastruktury IT
Centrum Usług Informatycznych


Dział Ewidencji Sprzętu Komputerowego oraz Zakupów


Andrzej Fortuna
pokój 133,
tel. 017 866 1217


Kamil Dembowski
pokój 133,
tel. 017 866 1420

Dział Innowacji Technologicznych

Jerzy Chmieliński - Kierownik
pokój 249
tel. 0178661421

Paweł Trznadel – Z-ca Kierownika
pokój 249
tel. 0178661451

Piotr Bąk – Z-ca Kierownika
pokój 249
tel. 0178661252

Z-ca Dyrektora ds. Systemów IT

Wiesław Stręciwilk – Z-ca Dyrektora
pokój 112
tel. 0178661422

Dział Eksploatacji Systemów 

Tadeusz Olko – Kierownik
pokój 112
tel. 0178661214

Gustaw Lasek 
pokój 112
tel. 0178661456

Krzysztof Drozd
pokój 112
tel. 0178661260

Dział Systemów Operacyjnych

Paweł Grzebyk – Kierownik
pokój 16
tel. 0178661439

Łukasz Sabo
pokój 16
tel. 0178661150

Dział Serwisu 

Janusz Karp – Kierownik
pokój 111
tel. 0178661400

Artur Drwięga-Stępień
pokój 111
tel. 0178661400

Sekcja Serwisu w Kielnarowej

Roman Korostenskyi – Kierownik
pokój KA 102
tel.0178661452

Maciej Podleśny
pokój KA102
tel. 0178661342

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury IT

Artur Skoczylas – Z-ca Dyrektora
pokój 144
tel. 0178661419

Dział Infrastruktury IT

Marcin Ziemiański – Kierownik
pokój 144
tel. 0178661430

Krzysztof Pokrzywka
pokój 144
tel. 0178661430

Centrum Usług Informatycznych

Sławomir Umpirowicz – Z-ca Kierownika 
pokój KM 117 A
tel. 0178661457

Sławomir Rozborski
pokój 229
tel. 0178661302 

Dział Kadr

Beata Ludera-Sitek - Kierownik
pok. 106
tel. 017 86 61 237

Elżbieta Kisała
pok. 106
tel. 017 86 61 106

Joanna Pieniążek-Poźniak
pok. 106
tel. 017 86 61 106

Iwona Jazownik
pokój 106
tel. 017 866 1162

Aleksander Harpula - Z-ca Kierownika
pok. 106
tel. 017 86 61 237
tel. 017 86 61 106

Biuro Doradztwa Personalnego

Bernadetta Kulinowska - Kierownik
pokój 6,
tel. 017 86 61 259

Angelika Dąbrowska-Mycek - Specjalista ds. rekrutacji
pokój 6,
tel. 017 86 61 319


Dział Współpracy z Zagranicą

Anna Dudzińska - Dyrektor
tel. 017 866 12 71
e-mail:adudzinska@wsiz.rzeszow.pl

Lidia Lejko - koordynator Programu Erasmus
tel. 017 866 13 06
e-mail: llejko@wsiz.rzeszow.pl 


Sylwia Śnieżek - koordynator ds. współpracy z zagranicą
tel.: 017 866 12 24
e-mail: ssniezek@wsiz.rzeszow.pl

Centrum Studiów Międzynarodowych

Izabela Cichocka - Kierownik
pokój RA50; tel. 017 86 61 326

Maksym Kuzmenko - Specjalista ds. studiów anglojęzycznych
pokój RA50; tel. 017 86 61 323

Magdalena Zięba – Specjalista ds. studiów anglojęzycznych
pokój RA50; tel. 017 86 61 324

Iryna Melnyk - Specjalista ds. rekrutacji studentów z zagranicy
pokój RA50; tel. 017 86 61 347