prof. dr hab. Jan Woleński
Dane kontaktowe
Katedra Nauk Społecznych
RA 135 tel. 17 866 15 46

Terminy konsultacji
W dniach zajęć, po uprzednim umówieniu się elektronicznie, włączając w to podanie tematu konsultacji.

Nota biograficzna
Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwent kierunków: Prawo (1963r.) i Filozofia (1964r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1968 roku na podstawie rozprawy doktorskiej: „Filozofia lingwistyczna i współczesna jurysprudencja analityczna” uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Cztery lata później uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Logiczne problemy wykładni prawa”). W 1990 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W latach 2014 – 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przez wiele lat był Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako visiting profesor prowadził wykłady na wielu uznanych uniwersytetach zagranicznych (Uniwersytet w Salzburgu, Uniwersytet we Lwowie, Uniwersytet Sun-Yat-Sena, Guangzhao, Uniwersytet Hebrajski w Jeorozlimie)

Laureat wielu nagród. W 2011 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku laureat prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - powszechnie uznawanej za polskiego Nobla.

Jest członkiem kilkudziesięciu prestiżowych organizacji naukowych działających w Europie i świecie m.in. Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN), Polskiej Akademii Umiejętności, Institute International de Philosophie, American Mathematical Society.

Inicjator wielu konferencji naukowych poświęconych polskiej filozofii zorganizowanych za granicą, m. in. w Jerozolimie, Montrealu, Paryżu, Wiedniu i Tel Avivie.

Działalność naukowo-dydaktyczna
Filozofia analityczna, logika i epistemologia, filozofia języka, teoria prawa.

Uważany jest za kontynuatora tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Publikacje
Jest autorem lub współautorem ponad półtora tysiąca publikacji naukowych i popularnych, w tym książek, artykułów, skryptów, w ośmiu językach.

Wybrane publikacje


Książki:

 1. Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć, rozmawiają S. Kołodziejczyk, J. Prusak i J. Workowska, Copernicus Center Press, Kraków 2014, 238 s.
 2. Wykłady z analitycznej filozofii balangi, Brosz, Rzeszów 2013, 98 s.
 3. Historico-Philosophical Essays, v. 1, Copernicus Center Press, Kraków 2013, 288 s.
 4. Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków–Warszawa 1980, 110 s.; wyd. II, rozszerzone i zmienione, Aureus, Kraków 2013, 236 s.: przedruk fragmentów wyd. I (ss. 60–64, 68–70, 89–97) jako „Adekwatność logiki norm”, w: J. Jadacki, Byt i powinność. Wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm, Scholar, Warszawa 2012, ss. 272-284; tłum. angielskie tych fragmentów odpowiednio jako „Adequacy of the Logic of Norms”, w: J. Jadacki, Being and Duty. The Contribution of 20th Century Polish Thinkers to the Theory of Imperatives and Norms, Copernicus Center, Kraków 2013, ss. 395–411.
 5. Szkice o kwestiach żydowskich, Austeria, Kraków 2011, 282 strony, II wyd. (rozszerzone) jako e-book, wolenski­_szkice-e-book, Austeria, Kraków 2011, 338 s.
 6. L’école de Lvov-Varsovie : Philosophie et logique en Pologne (1895-1939), tłum. A. Zielińska, Vrin, Paris 2011, 282 s.
 7. Essays on Logic and Its Applications in Philosophy, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, 361 s.
 8. Historia filozofii polskiej, WAM, Kraków 2010, 567 s.; wspólnie z J. Skoczyńskim.
 9. Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja, Bielsko–Biała 2008, 448 s.; wspólnie z J. Hartmanem; II wyd. 2009.
 10. Lustracja jako zwierciadło, Universitas, Kraków 2007, 225 s.
 11. Because He Admitted to Being a Jew. The 2006 Aleksander and Alicja Hertz Memorial Lecture No. 8, The Juadica Foundation–Center for Jewish Culture, Cracow 2007, 91 p. (tekst polski i angielski); przedruk (tekst polski), w: J. Woleński, Szkice o kwestiach żydowskich, Austeria, Kraków 2007, ss. 16–43.
 12. Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 582 s.; II wyd., 2007.
 13. Lógica y filosofía, Publicaciones de la Faculdad de Teologia “San Dámaso”, Madrid 2005 (wspólnie z P. Domínguezem), 267 s.
 14. Lvovsko–warszawskaja filosofskaja szkoła, tłum. W. N. Porus, Rossijskaja Politiczieskaja Enciklopedia, Moskva 2004, 471 s.
 15. Granice niewiary, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, 262 s.; przedruk fragmentu (pod tytułem „Wcielony podmiot nieomylności”), Forum Klubowe 5(19) (2004), ss. 53–55.
 16. Epistemologia, t. 3: Prawda i realizm, Aureus, Kraków 2003, 251 s.
 17. Epistemologia, t. 2: Wiedza i poznanie, Aureus, Kraków 2001, 179 s.
 18. Myśli filozoficzne i jeszcze inne, Universitas, Kraków 2000, 149 s.; przedruk fragmentów (pod tytułem „Aforyzmy”, PAUza Akademicka 212, 23 05 2013, s. 4.
 19. Epistemologia, t. 1: Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, Aureus, Kraków 2000, 197 s.
 20. Okolice filozofii prawa, Universitas, Kraków 1999, 229 s.
 21. Essays in the History of Logic and Logical Philosophy [Wybów artykułów], Jagiellonian University Press, Kraków 1999, 279 s.
 22. Szkoła lwowsko–warszawska w polemikach, Scholar, Warszawa 1997, 206 s.
 23. W stronę logiki [Wybór artykułów], Aureus, Kraków 1996, 353 s.
 24. Metamatematyka a epistemologia, Wydawnictwo Naukowe–PWN, Warszawa 1993, 325 ss.
 25. Kotarbiński, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, 256 s. (w tym Wybór tekstów, ss. 135–54).
 26. Logic and Philosophy in the Lvov–Warsaw School, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1989, XII+364 s.
 27. Filozoficzna szkoła lwowsko–warszawska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, 348 s.;
 28. Przewidywania–analiza metodologiczna, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1984, 73 s.; wspólnie z A. Delorme.
 29. Mill, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, 258 s. (w tym Wybór tekstów, ss. 159–258); wspólnie z R. Ludwikowskim.
 30. Logiczne problemy wykładni prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków–Warszawa 1972, 94 s.; przedruk fragmentów (pod tytułem: O pojęciu wykładni prawa) w: Teoria państwa i prawa (Wybór tekstów), pod red. J. Kowalskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, ss. 276–283.


Artykuły z ostatnich 3 lat:

 1. Constructivism and Metamathematics, w: The Road Universal Logic. Festschrift for 50th Birthday of Jean-Yves Béziau ,v. I, ed. by A. Koslow and A. Buchsbaum, Birkhäuser 2015, ss. 513-520.
 2. Zrozumieć Tarskiego czy zrozumieć teorię prawdy Tarskiego?, Przegląd Filozoficzny 3(91)(2014), ss. 37-46
 3. Status twierdzeń meta naukowych, Przegląd Filozoficzny 4(92)(2014), ss. 45–54.
  An Abstract Approach to Bivalance, w: Logic and Logical Philosophy 23(1)(2014), ss.3–14.
 4. Uwagi o ewaluacji czasopism naukowych, w szczególności humanistycznych i społecznych, w: Oceny nauki, pod red. Sz. Bilińskiego, Polska Akademia Nauk, Kraków 2014, ss. 41–53.
 5. Kilka uwag (naukoznawczych) o Szkole Lwowsko-Warszawskiej, w: Nauka 1(2014), ss. 33–42.
 6. Filozofia polska w perspektywie międzynarodowej, w: Kwartalnik Filozoficzny XLII(1)(2014), ss. 5–25.
 7. Ontologia i metafizyka krasnoludków, w: Ludzie i krasnoludki. Powinowactwa z wyboru, pod red. T. Budrewicza, J. Majchrzyk, J. Axera i T. Bujnickiego, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2014, ss. 13–22. Philosophical Reflections on Logic, Proof and Truth, w: Trends in Logic XIII. Gentzen’s and Jaskowski’s Heritage. 80 Years of Natural Deduction and Sequent Calculi, ed. by A. Indrzejczak, J. Kaczmarek and M. Zawidzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 27–39.
 8. Świat rzeczywisty i światy możliwe, w: Nauka i język (seria druga). Księga Pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, pod red. A. Brożka i J. Jadackiego, Norbertinum, Lublin 2014, ss. 173–181.
 9. Komentarz do „Deklaracji wiary”, w: Prawo i Medycyna v. 16(2)(2014), ss. 5–23; wspólnie z E. Łętowską.
 10. he Status of Church’s Thesis: An Appendix, w: Church’s Thesis. Logic Mind and Nature, ed. by A. Olszewski, B. Brożek and P. Urbańczyk, Copernicus Center Press, Kraków 2014, ss. 35–54.
 11. The Reception of Logic in Poland: 1870–1920, w: Czasopismo Techniczne 14, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP.(7) 2014, ss. 245–253.
 12. Teoria decyzji w świetle filozofii, w: Kwartalnik Filozoficzny XLII(3)(2014), ss. 5–30.
 13. Ontologia i mereologia, w: Historia filozofii. Meandry kultury, pod red. M. Karasa, Nomos, Kraków 2014, ss. 297–303.
 14. Nieostrość i definicje regulujące, w: Odmiany współczesnej nauki o polityce, pod red. P. Borowca, R. Kłosowicza, P. Ścigaja, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 315–328.
 15. Relacje międzypokoleniowe w środowisku naukowym, w: Idea Uniwersytetu. Reaktywacja, pod red. P. Sztompki i K. Matuszyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 101–112
 16. O nauce i jej pojęciu, w: Nauka – możliwości i ograniczenia. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Rydzyna 30 maja – 2 czerwca, Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, Warszawa 2013, ss. 11–21.
 17. Posłowie, w: 1977, 27–40, w: Przedmiot poznania politologii. Podstawy dyscypliny nauki, pod red. R. Skarzyńskiego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2014, ss. 67–74.
 18. Rule-Following and Logic, w: Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, ed. by M. Araszkiewicz, P. Banas, T. Gizbert-Studnicki and Krzysztof Płaszka, Springer, Heidelberg 2014, ss. 395–402.
 19. Wprowadzenie (wspólnie z A. Dąbrowskim), w: Metodologiczne i teoretyczne problemy humanistyki, pod red. J. Woleńskiego i A. Dąbrowskiego, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 7
 20. Jaka jest kognitywistyka (?) każdy widzi, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy humanistyki, pod. Red. J. Woleńskiego i A. Dąbrowskiego, Copernicus Center Press, Kraków 2014, ss. 9–26.
 21. Logika a kognitywistka, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy humanistyki, pod ded. J. Woleńskiego i A. Dąbrowskiego, Copernicus Center Press, Kraków 2014, ss.193–218; razem z R. Murawskim
 22. Prawda i możliwość, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 23(1) 2014, 73–85
  Miejsce nauki polskiej w świecie. O statystycznym charakterze pracy naukowe [Głosy w dyskusji], w: Oceny nauki: Tomaszowice 16-18 listopada 2013, pod red. Sz. Bilińskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, ss. 115–116.
 23. Jestem Józef wasz brat, w: Zobaczyć w innym brata, pod red. J. Kłoczowskiego, Towarzystwo Instytutu Europy Wschodniej, KUL Lublin 2014, ss. 25–29.
  Ontologia i mereologia, w: Historia filozofii. Meandry kultury, pod red. M. Karasa, Nomos, Kraków 2014, ss. 297–303.
 24. Wspomnienie o Marianie Przełęckim, w: Nauka i język (seria druga). Księga Pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, pod red. A. Brożek i J. Jadackiego, Norbertinum, Lublin 2014, ss. 520–525.
 25. Theological Metaphors, in the Foundations of Mathematics, w: Theology of Mathematics?, Kraków, June 8-10 2014, Copernicus Center, Kraków 2014, pp.9/10.
  How to Speak about the History of Analytic Philosophy, w: The Significance of the Lvov-Warsaw School, Warsaw University, Warszawa 2014, s. 5.
 26. Polish Mathematical School and the Foundations of Mathematics (AMS Special Session), http://jointmathematicsmeetings.org/amsmtgs/2168_abstracts/1106-01-1180.pdf
 27. The Liar Paradox in Formal Truth-Theory, in ECAP 8. Program and Abstracts, University of Bucharest. 28 August – 2 September 2014, Editura Universitatii din Bucuresti 2014, Bucharest 2014, ss. 106-107. 
 28. The Story of a Footnote, w: Logic in Central and Eastern Europe. History, Science, and Discourse, ed. by A. Schumann, University Press of America, Lanham 2013, ss. 638-654.
 29. Nations and Philosophies. Refections of Twardowski’s View, w: Thinking about Provincialism, ed. by K. Brzechczyn and K. Paprzycka, Rodopi, Amsterdam 2013, ss. 77–86.
 30. Some Analogies between Normative and Epistemic Discourse, w: The Many Faces of Normativity, ed, by J. Stelmach, B. Brożek and M. Hohol, Copernicus Center, Kraków 2013, ss. 51–71.
 31. Theology and Logic, w: Logic in Theology, ed. by B. Brożek, A. Olszewski and M. Hohol, Copernicus Center Press, Kraków 2013, ss. 11–38.
 32. Uwagi o ewaluacji czasopism naukowych, Nauka 1(2013), ss. 55–68.
 33. Przedmowa do II. Wydania, w: J. Woleński, Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, wyd. II, rozszerzone i zmienione, Aureus, Kraków 2013, ss. 25.
 34. Wokół formuły Radbrucha, w: Abiit, non obiat. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, pod red. A. Dębińskiego, P. Stanisza, T. Barankiewicza, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewskiego, A. Szarek-Zwijacz i M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 449–460.
 35. O nauce i jej pojęciu, w: Nauka – możliwości i ograniczenia. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Rydzyna 30 maja – 2 czwerwca, Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, Warszawa 2013, ss. 11–21.
 36. Przyczynek do fenomenologii zaniechania, w: Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, pod red. D. Leszczyńskiego i M. Rosiaka, Oficyna Wydawnicza PFF, Wrocław 2013, ss. 79–94.
 37. Świat logiki. Ile wartośi logicznych i jakie?, w: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, pod red. J. Juchnowskiego i R. Wisznowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 199–217.
 38. Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., Państwo i Prawo XXVIII(6)(808), dd. 15–40; wspólnie z E. Łętowską; wersja on line, http:// replika-online.pl/news/prof-ewa-letowska-i-prof-jan-wolenski instytucjonalizacja- zwiazkow-partnerskich-a-konstytucja-rp-z-1997-r.
 39. Logic and Social Functions of Law, w: La Philosophie et L’Etat du Monde/ Philosophy and the St ate of the World. Entretiens de l’Institut Internationale de Philosophie. Congrès de Paris (15-18 Septembre 2010), édites par A. Fagot-Largeault et B. Saint-Sernin, Vrin, Paris 2013, ss. 221–224.
 40. Kazimierzx Twardowski and the Development of Philosophy of Science in Poland, w: European Philosophy of Science – Philosophy of Science in Europe and the Viennese Heritage, ed. by M. C. Galavotti, E. Nemeth and F. Stadler, Springer, Dordrecht 2013, ss. 173–182.
 41. Knowledge, Rationality and Logic, w: Open Problems in Epistemology/ Problèmes Ouverts en Épistemologie, ed. by J. Hintikka, Societas Philosophica Fennica, Helsinki 2013, ss. 43–48.
 42. Rule-Following and Logic, http://www.rules2013.pl/en/conference-programme.
 43. Historia pojęcia prawdy, w: Przewodnik po epistemologii, pod red. R. Ziemińskiej, WAM, Kraków 2013, ss. 53–86.
 44. Józef M. Bocheński and the Cracow Circle, Studies in Eeast European Thought 65(1)(2013), ss. 5–15.
 45. Introduction, w: R. Ingarden, Conroversy over the Exience of the World, Volume I, Peter Lang, Bern 2013, ss. 11–14.
 46. Przedmowa do polskiego wydania ksiązki Ateizm, J. Bagginiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. IX–XXXVIII.
 47. Ens et Verum Concertuntur (Are Being and Truth Convertible)? A Contermporary Pesrpective, w: Truth, ed. by M. Dumitriu and G. Sandu, Editura Universitãtii din Bucureşti, Bucureşsti 2013, ss. 75–83.
 48. Analytisch, w: Lexikon der Erekenntnistheorie, hrs. von Th. Bonk, Wissenschaftliche Buchgesselschaft, Darmstadt 2013, ss. 18–23.
 49. Principia Mathematica in Poland, w: The Palgrave Centenary Companion to Principia Mathematica, ed. by N. Griffin and B. Linsky, Palgrave Macmillan, Houindmills 2013, ss. 35–55.
 50. Logika epistemiczna i sceptycyzm, w: Wiedza, pod red. D. Leszczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, ss. 267–275.
 51. Demokracja kiedyś i dziś, w: Debaty Jana Jeziorańskiego. Rozmowy o wartościach: Demokracja, tolerancja, solidarność, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, 13–19.
 52. Czy prawo zatruwa wolność?, Przegląd Filozoficzny 2013 22(3)(87), ss. 9–25; wspólnie z E. Łętowską.
 53. Freedom (positive and negative), religion and education, w: Religion, Ethics and Public Education. Religion, Ethik and öffentliche Bildung. Religia, etyka i edukacja publiczna, pod red. D. Łukasiewicza, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, ss. 133–142.
 54. Where Does Logic Meet Semiotics, Semiotica 188(2012) (Special Issue “Semiotics and Logic”, ed. by J. Pelc, ss. 51-64.
 55. Was Gaunilo Right in His Criticism of Anselm. A Contemporary Prespective, European Journal of Philosophy of Religion 4(2)(2012), 101–111.
 56. Logic as Calculus Versus Logic as Universal Medium, and Syntax Versus Semantics, Logica Universalis 6(3)(2012), ss. 587–596.
 57. Do We Need to Reform the Old T-Scheme, Discusiones Filozóficas, 13(2012), ss.273–285.
 58. Truth is Eternal if and only if it is Sempiternal, , w: Studies in the Philosophy of Herbert Hochberg, ed. by E. Tegtmeier, Ontos Verlag, Frankfurt am Main 2012, ss. 223-230.
 59. Logicy polscy o równoważności i identyczności, w: Identyczność znaku czy znak identyczności? Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Omyle z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzi, pod red. J. Golińskiej–Pilarek i A. Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 51–62.
 60. Nowy wspaniały (filozoficzny) świat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 21(1)(81)(2012), ss. 9–48.
 61. Ciężkie życie tradycyjnego (i dogmatycznego) metodologa, Zagadnienia Filopzoficzne w Nauce LI(2012), ss. 21-40.
 62. Remarks on Legal Positivism, w: Standing Tall; Hommages á Csaba Varga, ed. B. Melkevik, Pázmány Press, Budapest 2012, ss. 483–487.
 63. Is Identity a Logical Constant and are there Accidental Identities?, Studia Humana 3-4(2012), studia humana.com/current-issue.html.com.
 64. Naturalizm i geneza logiki, Filozofia Nauki XX(4)(80)(2012), ss. 105–118.
 65. Animalocentryzm i animalitaryzm, www.animalista.pl 1/2012, ss. 5–¬7.
 66. Podmiotowość zwierząt w świetle filozofii, w: Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, pod red. T. Gardockiej i A. Gruszczyńskiej, Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 11–27.
 67. O państwie prawa: uwagi filozofa, Czasopismo Prawno-Historyczne LXIV(2)(2012), ss. 9–25.
 68. Naturalism and the Genesis of Logic, w: Papers on Logic and Rationality. Festschrift in Honor of Andrzej Grzegorczyk (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 27(40)); razem z K. Trzęsickim I S. Krajewskim, University of Bialystok, Bialystok 2012., ss. 223–240.